AHŞAP VE ÖN YAPIMLI ÇELİK İLE ALÜMİNYUM
ALAŞIMLI BİLEŞENLERDEN OLUŞAN DIŞ CEPHE
İŞ İSKELELERİNE DAİR TEBLİĞ
NİSAN 2015
19 Eylül 2014 Tarih ve 29124 Sayılı Resmi Gazete
TEBLİĞİN AMACI
ÇALIŞANLARIN
YÜKSEKTEN
DÜŞME
RİSKİNİN
OLDUĞU
BİNA
İNŞAATLARININ DIŞ CEPHELERİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN;
• DUVAR , SIVA, ISI-SES-SU YALITIMI, KAPLAMA, BOYA , MONTAJ
İŞLERİ, RESTORASYON, YIKIM-SÖKÜM VB. YAPIM İŞLERİ İLE
ONARIM VE GÜÇLENDİRME İŞLERİ İÇİN KULLANILAN İSKELELERİN,
DETAY ÇİZİMLERİNİN YAPILMASI İLE
RUHSAT EKİ STATİK PROJELER DAHİLİNDE İDAREYE SUNULMASI
USUL VE ESASLARINI DÜZENLEMEKTİR.
TEBLİĞİN KAPSAMI
3194 SAYILI İMAR KANUNUNA GÖRE YAPI RUHSATINA TABİ BİNA
İNŞAATLARINDAKİ DIŞ CEPHE İŞ İSKELELERİNİ KAPSAR.
TEBLİĞ GENEL ESASLARI
RUHSATA TABİ YAPILARDA VE İŞLERDE; BİNA İNŞAATLARININ DIŞ
CEPHELERİNDE KULLANILACAK İŞ İSKELELERİNİN;
• PERFORMANS VE TASARIM GEREKLERİ HESAPLARI
• YATAY VE DİKEY YAŞAM HATLARI İÇİN GEREKLİ OLAN YAPISAL
DÜZENLEMELER
• BAĞLANTI NOKTALARINA DAİR DETAY ÇİZİMLER,
İLGİLİ PROJE MÜELLİFİNCE YAPILIR.
 DIŞ CEPHE İŞ İSKELESİNE AİT HESAP VE DETAY ÇİZİMLER:
• YAPI SAHİBİ veya
• KANUNİ VEKİLLERİNCE
YAPI RUHSATİYESİ ALMAK İÇİN SUNULAN MÜRACAAT DİLEKÇESİ EKİNDE
İLGİLİ İDAREYE TESLİM EDİLİR.
PROJELENDİRİLEN
İSKELELERİNDE;
DIŞ
CEPHE
• 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI
GÜVENLİĞİ KANUNU,
İŞ
VE
• YAPI İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE
GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ ve
• İLGİLİ DİĞER YÖNETMELİK VE
STANDARTLARDA
BELİRTİLEN
ASGARİ KOŞULLAR SAĞLANIR.
• İŞ İSKELELERİNİN TASARIM VE
UYGULAMA KURALLARINA İLİŞKİN
BİLGİLENDİRME
VE
GÖSTERİM
AMAÇLI GENEL AÇIKLAMALAR
TEBLİĞ EKİNDE YER ALMAKTADIR.
 YÜKLENİCİ
TARAFINDAN
TSE
BELGESİNE
SAHİP
KONFİGÜRASYONLARIN (TİP ŞABLONLARIN) KULLANILACAĞININ
TALEP VE BEYAN EDİLMESİ HALİNDE, ÜRETİCİ FİRMA TARAFINDAN
YAPILAN HESAP VE DETAY ÇİZİMLER, PROJE MÜELLİFİNİN UYGUN
GÖRÜŞÜ
ALINMAK
SUNULABİLİR.
KOŞULU
ANCAK
BU
İLE
DURUM
RUHSAT
EKİ
YÜKLENİCİNİN
MÜELLİFİNİN SORUMLULUĞUNU ORTADAN KALDIRMAZ.
DAHİLİNDE
VE
PROJE
 EN ÜST PLATFORM YÜZEYİ İLE TABAN PLAKASI ALT KENARI
ARASINDAKİ YÜKSEKLİK 24 M’NİN ÜZERİNDE İSE STANDART SİSTEM
KONFİGÜRASYONLARI DIŞINDA HESAPLAMA YOLUNA GİDİLMELİDİR.
 SONUÇ OLARAK ;
• YA PROJE MÜELLİFİ İLGİLİ STANDARTLARA UYGUN İSKELE PROJESİ
ÇİZECEK
• YA DA TSE BELGELİ KONFİGÜRASYONLAR İSKELE PROJESİ OLARAK
İLGİLİ İDAREYE SUNULABİLECEK
YANİ İSKELE PROJELERİ HER KOŞULDA TSE
STANDARTLARINA UYGUN OLMAK
ZORUNDA OLACAK
 BİNA DIŞ CEPHELERİNDE YAPILACAK İŞ İSKELELERİNİN HESAP,
PROJE, UYGULAMA, SÖKÜM VE DENETİM DAHİL TÜM AŞAMALARI
• İMAR KANUNU
• 4708 SAYILI YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUNA TABİDİR.
 DIŞ CEPHE İŞ İSKELELERİ
• İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU,
• İMAR KANUNU ve
• YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN UYARINCA;
SORUMLU TEKNİK ELEMANLARIN YÖNETİM, GÖZETİM VE DENETİMİ
ALTINDA, PROJESİNE VE MALZEME GEREKLERİNE UYGUN OLARAK
KURDURULUR VE SÖKTÜRÜLÜR.
 DIŞ CEPHE İŞ İSKELE YÜKSEKLİĞİNİN 13.50 M’Yİ AŞTIĞI HALLLERDE
İNŞA EDİLECEK İSKELENİN TAMAMI ÇELİK VE/VEYA ALÜMİNYUM
ALAŞIM BİLEŞENLERDEN OLUŞUR. BİR BAŞKA DEYİŞLE; YÜKSEKLİĞİN
13.50
M’Yİ
AŞMASI
KULLANILMAYACAKTIR.
HALİNDE
AHŞAP
İŞ
İSKELESİ
 YAPININ BULUNDUĞU PARSELİN YOLA BAKAN CEPHELERİYLE SINIRLI
OLMAK ÜZERE; BİNA DIŞ CEPHE İŞ İSKELESİNİN YAPI YAKLAŞMA
MESAFESİ İÇERİSİNDE KURULAN KISMININ DIŞ YÜZEYİNİN TAMAMEN
ÇUVAL
KUMAŞI,
GÖREBİLECEK
ZORUNLUDUR.
FİLE,
BENZERİ
BRANDA,
İSKELE
LEVHA
ÖRTÜSÜ
VEYA
İLE
AYNI
İŞLEVİ
KAPLANMASI
 ÇEVRE SAKİNLERİNİ VE İNŞAAT SAHASINDA ÇALIŞAN İŞÇİLERİ, MALZEMELERİN
DÜŞMESİ SONUCU ZARAR GÖRMELERİNİ ÖNLEMEK ÜZERE İŞ İSKELESİ DIŞ
YÜZEYİNİN UYGUN NİTELİKLİ MALZEME İLE KAPLANMASI ŞART KOŞULMUŞTUR.
AHŞAP VE ÖN YAPIMLI ÇELİK İLE ALÜMİNYUM ALAŞIMLI BİLEŞENLERDEN
OLUŞAN DIŞ CEPHE İŞ İSKELELERİNE DAİR TEBLİĞİN YÜRÜRLÜĞE
GİRECEĞİ TARİH
01/07/2015
01.07.2015 TARİHİNDEN SONRA;
• YAPI RUHSATI VERİLEN YAPILAR ve
• 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNA TABİ OLARAK İLANI VEYA
YAZILI OLARAK DUYURUSU YAPILAN İHALELER İÇİN BU TEBLİĞ
HÜKÜMLERİ UYGULANIR.
AHŞAP VE ÖN YAPIMLI ÇELİK İLE ALÜMİNYUM ALAŞIMLI BİLEŞENLERDEN
OLUŞAN DIŞ CEPHE İŞ İSKELELERİNE DAİR TEBLİĞ İLE;
İSKELEDEN DÜŞME SONUCU OLUŞAN İŞ KAZALARININ ÖNLENMESİ,
ÇALIŞANLARIN
YAŞAMINI
YİTİRMESİ
VEYA
SAKAT
KALMASI
GİBİ
SONUÇLARI ORTADAN KALDIRMAK ADINA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
AÇISINDAN ÖNEMLİ BİR ADIM ATILMIŞTIR.
TEŞEKKÜRLER
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI
MESLEKİ HİZMETLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK UZM. YRD. HASAN ALKAN
Download

dış cephe iş iskele tebliğ