Yüksekte Güvenli
Çalışma
www.onceguvenlik.com
Yüksekte Çalışma - tanım
•
•
•
•
2 metrenin üzerinde çalışmalar
İskele üstü çalışmalar
Merdiven üstü çalışmalar
Vb.
www.onceguvenlik.com
Yüksekte Çalışmalarda Görevler
• Yardımcı tesisler / yatırımlar / bakım onarım
yöneticileri
• Varsa müteahhit firma yetkilisi
• İSG Mühendisi
• Varsa İSG işçi temsilcisi
• Çalışmayı yapacak ekibin sorumlusu
www.onceguvenlik.com
İzin Formunun genel içeriği
•
•
•
•
Çalışma yapılacak sahanın tam yeri
Ekipmanların uygunluğu
İlgili birimlerin bilgilendirilmesi
Sorumluların onayları
www.onceguvenlik.com
YÜKSEKTE ÇALIŞMA
YÜKSEKTE ÇALIŞMA
YÜKSEKTE ÇALIŞMA
YÜKSEKTE ÇALIŞMA
YÜKSEKTE ÇALIŞMA
YÜKSEKTE ÇALIŞMA
YÜKSEKTE ÇALIŞMA
YÜKSEKTE ÇALIŞMA
YÜKSEKTE ÇALIŞMA
Tehlike Kaynakları
• Yürüme yolları,
rampalar
• Açık uçlar ve kenarlar
• Boşluklar
• Kazı alanları
• Çatılar
• Duvardaki açıklıklar
• Tuğla alanlar
• Geçici inşaat alanları
www.onceguvenlik.com
2 metreden daha yüksekte çalışma durumunda
düşme riski söz konusu demektir, önlem
alınmalıdır.
Önlemler 2’ye ayrılır;
a. Mühendislik önlemleri: Zeminleri eşitleyici
yaklaşım, platformlar, iskeleler vb.
b. Düşmeyi önleyen ekipmanlar: Serbest düşüşü
önlerler veya çalışanı düşemeyeceği bir
pozisyonda tutarlar. Her ikisinin de 3 bileşeni
vardır; Paraşüt tipi emniyet kemerleri, bağlantı
malzemeleri, bağlantı noktaları
Yüksekten Düşme
1.5-2 metreden düşmeler dahil gün kayıplı yaralanma ve
bazen ölümle sonuçlanabilmektedir.
Bu yükseklikteki ve üstündeki alanlardaki çalışmalarda
mutlaka çalışma alanı korumalı olmalıdır.
www.onceguvenlik.com
Yüksekte Çalışmada İş Güvenliği
• Asla yalnız çalışmaya izin verilmemeli;
mutlaka gözlemci yerinde kalmalı ve her
aşamayı izlemeli, yardımcı olmalıdır.
• İşi yaparken olası kaza durumunda anında
müdahaleyi sağlayacak kurtarıcı ekipmanlar
ve organizasyon önceden düşünmeli ve
sağlanmalıdır.
www.onceguvenlik.com
Düşmeden Korunma Yolları
Emniyet Kemerleri ve
düşmeyi önleyici
sistemler
Koruyucular
www.onceguvenlik.com
Koruyucu Ağlar
Koruyucular
Üst
Orta
Alttekmelik
www.onceguvenlik.com
Yürüme Yolları
www.onceguvenlik.com
Korunmasız Alanlar
Açık alan
www.onceguvenlik.com
Korunmasız Alanlar
Açık alan naylon bir iple korunmaya
çalışılmış; uygunsuz durum
www.onceguvenlik.com
Yüksekte Çalışmada İş Güvenliği
• Yüksekte yapılan çalışmalarda çalışan kendisinin ve
aşağıdakilerin güvenliğini düşünmelidir. Çalışma alanının
altına kırmızı güvenlik şeridi çekilmelidir.
• Kullanılan platform veya iskele üzerinde yetkili teknik
personelin
bilgisi
dışında
eklemeler,
değişiklikler
yapılmamalıdır. ettirilmemelidir.
www.onceguvenlik.com
Yüksekte Çalışmada İş Güvenliği
• Seyyar platform ve iskelelerin tekerleklerinin kilitli olması
sağlanmalıdır. Platformun korkulukları 1 metre yüksekte
olmalı ve kenar süpürgelikleri en az 15 cm yükseklikte
olmalıdır.
• Platform üstünde çalışan varken hareket ettirilmemelidir.
Platform, iskele üstünde çalışırken sağa sola uzanmaya gerek
olmamalıdır.
Baret Kullanımının Önemi
Kafatası beyin ve
beyincik gibi
önemli hayat
organlarını korur
Yüksekte Çalışmada İş Güvenliği
• İşin mümkün olduğu kadar fazla bölümü
yerde tamamlanmalıdır. Yüksekte yapılacak
çok az iş bırakılmalıdır.
• Bağlantı kurulan dayanak noktası doğru
seçilmelidir. (1500 newton’dan yukarı)
• Aşırı soğuk, rüzgar, yağmur gibi ortam
şartları göz önünde bulundurulmalıdır.
Yüksekte Çalışmada İş Güvenliği
Yükseklik korkusu, baş dönmesi, görme kusuru,
şeker hastalığı, epilepsi, yüksek tansiyon gibi kronik
bir hastalığı olup olmama durumu, ilaç kullanıp
kullanma durumu kontrol edilmelidir.
Yüksekte Çalışmada İş Güvenliği
Kullanılacak emniyet kemeri EN 361
standartlarına uygun üretilmiş olmalıdır.
 Asla mevcut sistemin dışında emniyet
kemeri ve aksesuarlarına ek yapılmamalı ve
yeni sistemler yaratılmamalıdır.
 Her kullanım öncesi ve sonrası gözle
muayene, kontrol yapılmalıdır.
 Yıpranma, bozulma vb. durumlarda yenisi
ile değiştirilmelidir.

Paraşüt tipi emniyet kemeri
Birleşme Bölgesi
Paraşüt tipi emniyet
kemerinin birleşme
noktası; sırtın ortasında,
omuz seviyesinde veya
baş seviyesinin üzerinde
olmalıdır.
Paraşüt tipi emniyet
kemerleri; yapılan işin
rahatça yapılabilmesi için
gerekli hareket özgürlüğünü
sağlayacak ve düşme halinde
vücut üzerinde oluşacak
durdurucu güçlerin etkisini
minimize edecek biçimde
tasarlanmışlardır.
Paraşüt tipi emiyet
kemerleri; malzemelerin
yukarı çekilmesi amacıyla
kullanılmamalıdır.
1998 yılı Ocak ayından
itibaren batılı ülkelerde
bel kemerleri düşmeyi
önleyici kişisel bir
ekipman olarak kabul
edilmemektedir. Çünkü
bu tip kemerler
düşmeyi durdururken
iç organlarda
yaralanmalara yol
açabilirler.
Bağlantı Noktaları
Bağlantı noktası bağımsız
bir alanda olmalıdır.
Dikey) güvenlik ipleri;
kesilme ve yıpranmaya
dirençli olmalı ve bu
iplerin taşıyacağı yük;
minimum 2,270 kg
olmalıdır.
Kalın dokuma kayış;
güvenlik iplerinde, bağlantı
iplerinde (savlo) ve paraşüt
tipi emniyet kemerlerinin
güçlendirici bileşenlerinde
kullanılır. Bu kayışlar
sentetik liflerden üretilmiş
olmalıdır.
Yatay güvenlik ipleri;kalifiye
bir personelin denetimi
altında dizayn edilmeli,
yerleştirilmeli ve
kullanılmalıdır. İskele veya
benzeri çalışma platformları
üzerinde bulunan Yatay
güvenlik ipleri; dikey güvenlik
ipi haline gelir. Yatay güvenlik
ipini bağlamak için kullanılan
malzemeler, güvenlik ipini her
iki yönde de kilitleyebilme
özelliğine sahip olmalıdır.
Bağlantı elemanları ,D
halkaları ve kancalardan
oluşur.Bu malzemeler;
kalıplanmış, preslenmiş veya
dövme çelikten imal edilmiş
olmalıdırlar. Sistemin bağlantı
parçalarını tahrip etmemesi
için; korozyona (paslanmaya)
dirençli, düzgün yüzeyli ve
düzgün kenarlı olmalıdır.
D-Halkalarının
minimum gerilme gücü
2.270 kg olmalıdır. D
halkası üzerinde, çatlak,
kırık veya deformasyon
bulunmamalıdır.
Kancaların taşıyacağı minimum yük
2.270 kg olmalıdır. Ayrıca kilitli
tipte, çift kilitli olarak dizayn
edilmelidir.
www.onceguvenlik.com
Merdivenler – Basamaklar
Kendi kendini destekleyen veya yaslanan
merdivenler; yüklenmesi düşünülen ağırlığın 4
katını taşıyabileyecek kapasitede olmalıdır.
Yerleştirilme sırasında merdivenin yatay
düzlemle arasında minimum 30 maksimum 50
derece açı olmalıdır.
Kendi kendi desteklemeyen merdivenlerde;
merdiven üstü ile merdiven altı arasındaki yatay
uzaklık; merdivenin toplam uzunluğunun 1 / 4’ ü
kadar olmalıdır. Tahta merdivenlerde bu oran
1/8’i kadar olmalıdır.
Merdivenler – Basamaklar
Merdivenlerde tehlikeli çıkıntılar bulunmamalıdır.
Merdiven basamaklarının üstü kaymayı önleyici
özellikte olmalıdır.
Merdiven zemininde yağ, gres yağı ve diğer
kaydırıcı malzemelerin olmamasına özen
gösterilmelidir.
Merdivenler düz, stabil ve kaygan olmayan
yüzeylerde kullanılmalıdır.
Merdivenin üst ve alt bölümleri temiz tutulmalıdır.
Hatalı olan tüm merdiven hemen hatalı veya
kullanılmamalı ibaresi ile işaretlenmelidir.
www.onceguvenlik.com
Download

Yüksekte Çalışmada İş Güvenliği