KİŞİLERARASI İLETİŞİM
Yrd. Doç. Dr. Doğan AYDOĞAN
Kişilerarası İletişim ve Dinleme

Duymak fiziksel bir süreçtir. Pasif bir yapıdadır.

Dinlemek, Aktif bir süreçtir. Aktif çabayı gerektirir.

Etkili bir iletişim için karşımızdakinin öncelik ve
beklentilerine önem vermeliyiz dedik. Bunun
gerçekleşebilmesi için karşımızdakini önce
dinlemeliyiz.

Kişiler anlaşılmak ve dolayısıyla konuşmak
konusunda son derece arzuludurlar.
Konuştuklarında karşılarındaki insanlar tarafından
dinlenmek için eğitim alır, kendilerini geliştirirler.
Ancak söz konusu dinleme olunca bu arzu kaybolur.
Dinlemede Sözsüz Davranışlar


Dineleme sürecinde anlatıcıya sözsüz yolla mesajlar iletiriz. Etkin dinlemede
en önemli unsur bu sözsüz mesajlardır.

Etkili göz teması

Konuşan kişiye dönük ve eğik olmak

Rahat ve açık bir vücut pozisyonu

Etkili jest ve mimikler

Sesi etkili kullanmak

Uygun anlarda gülümsemek
Vücudumuz ve gözlerimiz başka bir konu ile ilgilenirken, kişiye devam et, seni
dinliyorum gibi ifadeler söylememizin bir anlamı yoktur.
Dinleme Türleri ve Özellikleri
Etkili Dinleme Türleri
Etkisiz Dinleme Türleri
Katılımcı Dinleme
Yetersiz Dinleme
Edilgin Dinleme
Kalıplanmış Dnleme
Empatik Dinleme
Yüzeysel Dinleme
Yargısız ve eleştirel Dinleme
Görünüşte Dinleme
Çözümleyici Dinleme
Seçerek Dinleme
Etkin/Aktif Dinleme
Duyguya Saplanarak Dinleme
Dikkatle Dinleme
Savunucu Dinleme
Yorumlayıcı Dinleme
Tuzak Kurucu Dinleme
Etkili Bir Dinlemenin Temel Özellikleri

Dikkat konuşmacıya ve anlattıklarına yönlendirilmelidir.

Konuşmacının sözü kesilmemelidir.

Konuşmacının anlattıkları hakkında tahminlerde bulunup şablonlar
oluşturulmamalıdır.

Vücut dili kullanarak, konuşmacıya dinlenildiği hissettirilmelidir.

Varsa farklı düşünceler, anlatıcının söyledikleri bittikten sonra söylenmelidir.

Dinleyici, anlatıcının dikkatini dağıtacak nesnelerle oynamamalıdır.

Dinleyici konuşmacıyı dinlediğini ve anlamaya çalıştığını belirten sorular
sormalıdır.

Anlatıcı ne anlatıyor, niye anlatıyor. Bu anlatılanla verilmek istenen mesaj ne ?

Konuşmacıya ve onun anlattıklarına özen göster

Onu ve yaşadıklarını anla

Bunları karşıdakine hissettir.
Etkili Dinleme Türleri

Edilgin Dinleme



Konuşmacının kabul edildiği, söz ve yorumlarla önünün kesilmediği, konuşmacının
önünü açan bir dinleme modelidir. Çok uzun sürmesi halinde iletişimi kesebilir.
Etkin Dinleme

Bu dinleme biçiminde dinleyici geri bildirimlerde bulunur.

Dinleyici kendi duygu ve düşüncelerini askıya alıp, karşısındaki kişinin duygularına,
düşüncelerine ve anlattıklarına odaklanır.

Etkin dinleme esnasında kişinin onaylandığı, yargılanmadığı, söylediklerinin
önemsendiği belli edilerek daha fazla anlatması sağlanır.

Etkin dinlemenin temel amacı empati olmalıdır.
Bu iki dinleme biçimini sırasıyla ve etkili bir biçimde kullanarak, etkili bir
dinleme süreci yaratabilir, karşı tarafın kendisi tam olarak açmasını
sağlayabiliriz.
Etkili Dinleme Teknikleri

Konuşmacının Anlatmak İstediklerini Başka Sözcüklerle Açıklamak

Konuşmacıya Duygularının Anlaşıldığını İfade Etmek

Konuşmacıya Sorular Sormak
Etkisiz Dinleme Türleri

İletişim Sürecini güçleştiren dinleme türlerine Etkisiz Dinleme Türleri Adını
veriyoruz.

Yetersiz Dinleme


Kalıplanmış Dinleme


Anlatıcının anlattıklarından sadece kendi işine gelen kısımlarının seçerek dinlenmesidir.
Savunucu Dinleme


Derste hocayı dinliyormuş gibi yapan öğrencinin aklının facebook ya da instagramdan gelecek olan
mesajda olması durumudurç
Seçerek Dinleme


Derinlerde ya da anlam ve duygulardan çok yüzeydeki mesajlarla ilgilenir. Bazı durumlarda gerekli ve
işlevseldir.
Görünüşte Dinleme


Karşıdaki kişiyi anlamadan kendi hayatımızdan yaptığımız çıkarımlarla kişiyi dinlemek ve yorumlamak
Yüzeysel Dinleme


Bilerek ya da bilmeyerek dikkatin karşı tarafta değil kendimizde olmasıdır.
Anlatılanları bir saldırı olarak algılayıp herşeyi savunma maksadıyla dinleyen kişinin tavrıdır.
Tuzak kurucu Dinleme

Karşısındaki kişiyi, ilgi ve dikkatle dinleyen kişinin niyeti kötü olabilir. Fikrini beyan etmeyerek ya da
yanlış beyan ederek zarar vermeye çalışmaktadır.
Download

KİŞİLERARASI İLETİŞİM 4. hafta