KREDİ HAYAT SİGORTALARI VEFAT TAZMİNAT BİLDİRİM FORMU
Sn. Lehtar,
Öncelikle sigortalımızın vefatından duyduğumuz derin üzüntüyü paylaşır, başsağlığı dileklerimizi iletiriz. Size daha iyi hizmet verebilmek için aşağıdaki
numaraya telefon ile ihbarınızı yapmanızı, müteakip olarak, bu formun ve Hayat Sigortaları Vefat Beyan Formu’nun eksiksiz olarak doldurulup,
imzalı asıllarının şirketimiz adresine posta yoluyla gönderilmesini rica ederiz.
Saygılarımızla.
Şube Kodu:
Takip Eden Yetkili:
Şube Adı:
Tel No ve E-mail Adresi:
Sigortalı Adı Soyadı:
Sigortalı TC Kimlik Numarası:
Poliçe Teminatı:
Poliçe Numarası:
Kredinin Kullandırıldığı Tarih:
Bağlı Bulunduğu Veraset İntikal Vergi Dairesi:
Mirasçılara Ait İrtibat Adresi ve Tlf No:
LEHTARA AİT BANKA HESAP NUMARASI
Hesabın Bulunduğu Banka Adı:
Hesabın Bulunduğu Şube Adı/Kodu:
Hesap Numarası:
Uluslar Arası Banka Hesap Numarası (IBAN)*:
* IBAN'nın belirtilmediği durumlarda yukarıda beyan ettiğim hesap numaram ile işlem yapılmasını kabul ve beyan ederim.
İSTENEN BELGELER
•
Poliçe aslı (Temin edilememesi durumunda şirket kayıtları esas alınacaktır).
•
Kredi hayat sigorta başvuru formu.
•
İlişikte sunulan "Hayat Sigortaları Vefat Beyan Formu"nun sigortalı yakını tarafından eksiksiz doldurularak imzalanması.
•
Veraset İlamı (Poliçe teminatının tamamı, kredi borcunun kapanması için ödenecek ise gönderilmesine gerek yoktur).
•
Mernis Ölüm Tutanağı veya gömme izin tutanağı veya defin ruhsatı.
•
Vukuatlı aile nufus kayıt örneği.
•
Kaza sonucu vefat ise; resmi kaza tespit tutanağı.
•
Hastalık sonucu vefat ise; vefata neden olan hastalığın nedenini ve teşhis tarihini belirten epikriz/doktor raporu, var ise ameliyat ve pataloji raporu ve
•
Veraset ve İntikal Vergi Dairesi ilişik kesme yazsısı (Poliçe teminatının tamamı, kredi borcunun kapanması için ödenecek ise gönderilmesine gerek yoktur).
sağlık karnesinin kullanılan sayfalarının fotokopisi.
ŞUBE KAŞE VE İMZASI
TARİH
............/............/...............
Yukarıda belirtilen belgelerin aslı veya yetkili kurum tarafından aslı gibidir onaylı orijinal suretlerinin gönderilmesi gerekmektedir.
Fotokopi olan evraklar değerlendirmeye alınmayacaktır.
Asya Emeklilik ve Hayat A.Ş.
Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No: 8 34768 Ümraniye - İstanbul
Tel 0216 635 44 44 Faks 0212 381 79 00
www.asyaemeklilik.com.tr
0850 222 55 55
Download

vefat tazminat formu