KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ
MERKEZ BANKASI
İDARE MERKEZİ
Lefkoşa- KKTC
Gasp Girişimiyle İlgili Basın Duyurusu
14.08.2014 tarihinde gerçekleşen gasp girişimiyle ilgili olarak oluşabilecek bilgi kirliliğinin önüne
geçmek amacıyla konu hakkında kamuoyunun bilgilendirilmesi ihtiyacı hasıl olmuştur.
Ülkemizde faaliyet gösteren bankalar, günlük likidite ihtiyaçları çerçevesinde bankamız nezdindeki
işlemlerini mutemetleri aracılığıyla gerçekleştirmektedirler. Bu işlemlerin Bankamız yerleşkesi
dışındaki güvenlik sorumluluğu ilgili bankalara aittir.
14.08.2014 tarihinde saat 09:30 sularında yukarıdaki şekilde tanımlanan vazifesini ifa eden T.C. Ziraat
Bankası personeline, Bankamız yerleşkesini terk etmesini müteakip, civardaki bir otoparkta gasp
girişiminde bulunulmuştur.
Tamamen bankamız dışında gerçekleşen söz konusu müessif olayla ilgili yasal sorumluluğumuz
olmamasına rağmen, failler, bankamız personelinin de müdahalesi sonucu amaçlarına ulaşamadan
olay yerinden kaçmak zorunda kalmıştır.
Talihsiz olayda mağdur olan Ziraat Bankası personeline ve olaya müdahalede bulunan Bankamız
personeline geçmiş olsun dileklerimizi sunarız.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
KKTC Merkez Bankası
Download

Gasp Girişimiyle İlgili Basın Duyurusu