KASKOSUZA
“cep yakmayan”
KASKO
DAR KAPSAMLI KASKO SİGORTA POLİÇESİ
5.000 TL. VEYA 10.000.-TL. LİMİTLERLE
A- SİGORTA YAPMA ŞARTLARI :
1) Bu poliçe HUSUSİ VE KAMYONET (ÖZEL) kullanım tarzında olan araçlar için tanzim edilir.
2) Trafik Poliçesi HDI sigortadan olan sigortalılar bu poliçeye sahip olabilir.
3) Bu poliçeyi sadece Trafik Poliçesinde 6. ve 7. Basamak hasarsızlık indirimine sahip olan gerçek
kişiler (Özel) Müşteriler satın alabilir.
4) Kaskosuza kasko poliçesi trafik poliçesi yapıldıktan sonra en geç 15 gün içinde kesilebilir.
16.gün ve sonrasında kesilemez.
5) Son 5 sene içinde 2 ve üzeri hasarı olan müşteriler bu poliçeden yararlanamaz.
6) Her yaşta araca teminat verilebilir.
7) İsteğe bağlı olarak 5.000 TL veya 10.000 TL limitle satın alınabilir.
8) Kasko sigortalarında , riziko kabul yönetmeliğine göre acente poliçe tanzimine kapalı
markalara teminat verilmez.
B- ‘’KASKOSUZA KASKO ‘’ DAR KAPSAMLI KASKO POLİÇESİNDE TEMİNAT KAPSAMI
Bu sigorta ile aşağıdaki teminatlar sağlanmaktadır ;
1) Kasko Genel Şartlarının A 1.a maddesi ; Sigortalı aracın, diğer araç veya araçlarla çarpma,
çarpışma veya çarpılma neticesinde uğrayacağı maddi zararlar, (kaza tespit tutanağı veya zabıt
düzenlenmiş olmak şartı ile)
Park halindeki çarpılma hasarı da, araca çarpan kişi ile kaza tespit tutanağı düzenlenmesi halinde
teminata dahildir.
2) Kasko Genel Şartlarının A 1. d maddesi ; Aracın yanması,
3) Kasko Genel Şartlarının A 1. e maddesi ; Aracın çalınması veya çalınmaya teşebbüs edilmesi.
(Kısmi çalınmalar temin edilmemektedir.)
1
C- TEMİNAT KAPSAMINA DAHİL OLAN EK SÖZLEŞME MADDELERİ
Kasko sigortası genel şartlarının;
4.2. Grev, lokavt, kargaşalık ile halk hareketleri ve bunları önlemek ve etkileri azaltmak üzere
yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler sonucunda meydana gelen zararlar poliçede kayıtlı
sigorta bedeline kadar teminata dahil edilmiştir.
4.3. A.5 maddesinin 5.11 bendinde belirtilen zararlar hariç olmak üzere, 3713 sayılı Terörle
Mücadele Kanununda belirtilen terör eylemleri ve bu eylemlerden doğan sabotaj ile bunları
önlemek ve etkilerini azaltmak amacıyla yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler sonucunda
meydana gelen zararlar.
4.4. Deprem veya yanardağ püskürmesi nedeni ile meydana gelen zararlar poliçede kayıtlı sigorta
bedeline kadar teminata dahil edilmiştir. Muafiyet uygulanmayacaktır.
4.5. Sel ve su baskını ile meydana gelen zararlar poliçede kayıtlı sigorta bedeline kadar teminata
dahil edilmiştir. Muafiyet uygulanmayacaktır.
D- KASKO GENEL ŞARTLARINA GÖRE KASKOSUZA KASKO POLİÇESİNDE
TEMİNAT DIŞINDA KALAN ZARARLAR
* Md. A1.B Gerek hareket gerek durma halinde iken sigortalının veya aracı kullananın iradesi
dışında araca ani ve harici etkiler neticesinde sabit veya hareketli bir cismin çarpması veya aracın
böyle bir cisme çarpması, devrilmesi, düşmesi, yuvarlanması gibi kazalar,
* Md. A1.C 3.kişilerin kötü niyet ve muziplikle yaptıkları hareketler neticesi araca gelen zararlar,
* Md. A3 orijinal olsun olmasın taşıtta bulunan her türlü ses, iletişim, görüntü cihazları, aksesuarlar
da oluşabilecek zararlar,
* Md. 4.1. Türkiye sınırları dışında meydana gelen zararlar,
* Md. 4.6. Taşıtta sigara benzeri maddelerin teması ile meydana gelen yangın dışındaki zararlar,
* Md. 4.7. Yetkili olmayan kişilere çektirilen araca gelen zararlar ile kurallara uygun olmadan
çekilen veya çektirilen araçlara gelen zararlar,
* Md. 4.8. Taşıtın sigorta kapsamına giren kısmi bir zarara uğraması nedeni ile kullanım ve gelir
kaybından doğan zararlar,
* Md. 4.9. Taşıtın, kurallara uygun bir şekilde yasal olarak taşınmasına izin verilen patlayıcı,
parlayıcı ve yakıcı maddeler taşınması nedeniyle uğrayacağı zararlar,
* Md. 4.10. Taşıtın iddia ve yarışlara katılması sonucu ile bunlara hazırlık denemeleri sırasında
meydana gelen zararlar,
* M.d. 4.11. Araç anahtarının ek sözleşmede belirtilen haller sonucunda ele geçirilmesi suretiyle
aracın çalınması ve çalınmaya teşebbüsü sonucu meydana gelecek ziya ve hasarlar,
* Md. 4.12. Ek sözleşmede belirtilen haller sonucunda kaybolan ve çalınan anahtarlar dolayısıyla
aracın kilit mekanizmasının değiştirilmesi nedeniyle uğranılan zararlar,
* Enflasyon teminatı,
* Hukuksal Koruma, Mini Onarım, Acil Sağlık, Asistans hizmetleri
teminat kapsamı dışındadır.
2
E- SİGORTA BEDELİ UYGULAMASI
* Seçilen limit (10.000.-TL) , araç değerinden ( 20.000.-TL) küçük ise, seçilen limit (10.000.-TL)
sigorta bedeli olarak alınır.
* Seçilen limit (10.000.-TL) , araç değerinden ( 7.000.-TL) büyük ise, araç değeri (7.000.-TL) sigorta
bedeli olarak alınır.
ÖRNEK ;
SEÇİLEN LİMİT 10.000.-TL için
ARAÇ DEĞERİ
KASKO SİGORTA BEDELİ
= 7.000.-TL
= 7.000.-TL
ARAÇ DEĞERİ
KASKO SİGORTA BEDELİ
= 20.000.-TL
= 10.000.-TL
F) ÖZEL İNDİRİM UYGULAMASI
Acente % 10 a kadar indirim yapabilir. Ancak verdiği indirimin yarısı kadarı komisyon oranından
düşer. % 10 indirim yaparsa acentenin komisyon oranı 5 puan düşer. Bu durumda Komisyon oranı
% 17 den % 12 ye düşmüş olur. Acente % 6 indirim yaparsa komisyonu % 17 yerine % 14 olacaktır.
G) HASARSIZLIK İNDİRİM UYGULAMASI
HDI sigortadan veya başka şirketten kaskosu olup da şirketimizden bu poliçeyi 3 ay içinde satın
alan müşterilere ilk yıl için % 5, ikinci yıl için % 6, üçüncü yıl için % 7, dördüncü yıl için % 8, beşinci
yıl İçin % 10 oranında hasarsızlık indirimi ayrıca uygulanacaktır.
ÖDEME ŞEKLİ
Tüm poliçeler için ödeme şekli Peşin , Blokeli Kredi Kartına 5 veya 10 taksit şeklindedir.
Blokeli 10 taksit seçildiğinde prim % 5 artar .
 İHTİYARİ MALİ MESULİYET
TEMİNATLAR KOMBİNE OLARAK VERİLMEKTEDİR.
İMM sigorta Bedeli ve Prim
5.000 TL (poliçe primine dahil)
10.000 TL (poliçe primine dahil)
Not ; Manevi tazminat teminatı verilmemektedir.
3
İMM teminatı aşağıdaki limitlere yükseltilebilir.
Bu yapıldığında teminat karşısında yer alan prim alınır.
Aşağıdaki limitler seçildiğinde primin yarısı acenteye komisyon olarak verilir.
(Komisyon oranı % 50)
İMM sigorta Bedeli ve Prim
15.000 TL
20 TL
20.000 TL
40 TL
25.000 TL
60 TL
30.000 TL
80 TL
35.000 TL
100 TL
Komisyon
10 TL
20 TL
30 TL
40 TL
50 TL
 KOLTUK FERDİ KAZA
KOLTUK BAŞINA 5,000 TL
KOLTUK BAŞINA 10.000 TL
Tedavi teminatı verilmemiştir.
KASKOSUZA KASKO ANLAŞMALI ÖZEL SERVİS ŞARTI
Bu policede , çarpışma hasarlarında sigortalımızın % 100 kusurlu olduğu durumlarda araç
onarımının HDI sigortanın anlaşmalı olduğu ÖZEL servislerde yapılması gereklidir. Belirtilen
Anlaşmalı ÖZEL servisler dışında yapılan onarımlarda hasar tutarının % 25 i oranında muafiyet
uygulanır. Gerçekleşen kazada sigortamızın tam kusurlu olmaması (% 100 kusurlu olmaması)
durumunda anlaşmalı servis zorunluluğu bulunmamaktadır.
Anlaşmalı ÖZEL Servislerimizin adres ve telefonları 444 8 434 numaralı telefondan veya
www.hdisigorta.com.tr den öğrenilebilir.
HASAR İKAME TEMİNATI
Hasar sonrası sigorta bedeli otomatik olarak eski bedele yükseltilerek hasar ek belgesi
düzenlenmeyecektir.
KIYMET KAZANMA TENZİLİ
Kasko sigortası genel Şartlarının B.3.3.1.3 maddesi son paragrafı hükmü aksine, sigortalı aracın
maruz kalacağı herhangi bir kasko hasarı sonucu yenisi verilen parçalardan;akü,lastikler ,jantlar
fren tertibatı ,egzoz ,amortisörlerden eksper tespiti sonucu kıymet kazanma tenzili uygulaması
yapılır. Diğer parçalarda eskime tenzili yapılmayacaktır.
POLİÇE İPTAL ŞARTI
Trafik Poliçesi iptalinde önce kasko poliçesi iptal edilecek sonra Trafik poliçesinin iptaline izin
verilecek kontrol bu şekilde yapılacak.
POLİÇE VE BİLGİLENDİRME FORMU BASIM USULÜ
Kaskosuza Kasko Poliçesi 4 sayfa olup , özel basımlı poliçe kağıtlarına basılacaktır.
Kaskosuza Kasko bilgilendirme formu ise 3 sayfa olup, okunabilir olması açısından normal poliçe
kağıdına veya A4 kağıtlarına basılarak sigortalıya imzalatılmalıdır.
4
Download

K A S K O - HDI Sigorta Acente Giriş Sayfası