Kalem Adı
Masraf Adı
Faiz oranı (1-36 ay vade)
Kredi Tahsis Ücreti (1-36 ay vade)
Hayat Sigortası
Dört Mevsim Ürün
Paketi Tüketici Kredisi Aylık Maliyet Oranı
(TL)
Dört Mevsim Ürün
Paketi Konut Kredisi
(TL)
Asgari
Tutar
35,92
Azami
Oran
1,09
Binde 5
-
KKDF ve BSMV hariçtir.
BSMV dahildir.
20.000.-TL tutarlı 36 ay vadeli tüketici kredisinde 35 yaş için 1 yıllık hayat sigortası prim tutarıdır.
Aylık maliyet oranı, 20.000.-TL 36 ay vadeli tüketici Kredisi için, kredi tahsis ücreti, 35 yaş üzerinden 1 yıllık hayat
sigortası prim tutarı ve vergiler dahil edilerek hesaplanmıştır.
Yıllık maliyet oranı, 20.000.-TL 36 ay vadeli tüketici Kredisi için, kredi tahsis ücreti, 35 yaş üzerinden 1 yıllık hayat
sigortası prim tutarı ve vergiler dahil edilerek hesaplanmıştır.
-
16,20
-
16,20
Faiz oranı (1-24 ay vade)
Faiz oranı (25-36 ay vade)
Faiz oranı (37-60 ay vade)
Faiz oranı (61-120 ay vade)
Kredi Tahsis Ücreti (1-120 ay vade)
-
-
-
0,89
0,89
0,89
0,91
Binde 5
-
0,89
0,89
0,89
0,91
Binde 5
Ekspertiz Ücreti
360,00
-
1.440,00
-
İpotek Tesis Ücreti
Hayat Sigortası
DASK
118,00
81,65
45,00
-
118,00
81,65
45,00
-
Konut Sigortası
142,00
-
142,00
-
0,93
Açıklama
1,35
Yıllık Maliyet Oranı
Yıllık Maliyet Oranı
Dört Mevsim Ürün
Paketi Kaskosu
Bankamızca Yapılan
Taşıt Kredisi (TL)
Azami
Tutar
35,92
1,35
Aylık Maliyet Oranı
Dört Mevsim Ürün
Paketi Kasko Diğer Taşıt
Kredisi (TL)
Asgari
Oran
1,09
Binde 5
-
KKDF ve BSMV'den muaftır.
KKDF ve BSMV'den muaftır.
KKDF ve BSMV'den muaftır.
KKDF ve BSMV'den muaftır.
BSMV dahildir.
Asgari tutar 250 metrekareye kadar meskenler için, azami tutar ise 20.000 üzeri metrekare meskenler için olup,KDV
hariçtir.Söz konusu ücret ekspertiz firmalarına ödenmektedir.
BSMV'den muaftır. Söz konusu ücret Firmaya ödenmektedir.
100.000.-TL tutarlı konut kredisinde 35 yaş için 1 yıllık hayat sigortası prim tutarıdır.
Ankara-Çankaya'da, Brüt 100 metrekare konut için, 1 yıllık peşin ödemeli DASK prim tutarıdır.
Ankara-Çankaya'da sigortaya esas değeri 100.000.-TL olan brüt 100 metrekarelik 1. kat betonarme apartman dairesi
mesken için 1 yıllık peşin ödemeli konut sigortası ortalama prim tutarıdır.
0,93
Aylık maliyet oranı,100.000.-TL 120 ay vadeli konut kredisi için; kredi tahsis ücreti, 35 yaş üzerinden 1 yıllık hayat
sigortası prim tutarı, ipotek tesis ücreti, ekspertiz ücreti, 1 yıllık DASK ve konut sigortası dahil edilerek hesaplanmıştır.
Yıllık maliyet oranı,100.000.-TL 120 ay vadeli konut kredisi için; kredi tahsis ücreti, 35 yaş üzerinden 1 yıllık hayat
sigortası prim tutarı, ipotek tesis ücreti, ekspertiz ücreti, 1 yıllık DASK ve konut sigortası dahil edilerek hesaplanmıştır.
-
11,23
-
11,23
16,33
1,09
1,09
1,14
Binde 5
-
16,33
1,09
1,09
1,14
Binde 5
-
Aylık Maliyet Oranı
-
1,40
-
1,40
Yıllık Maliyet Oranı
-
16,75
-
16,75
16,33
1.053,00
1,04
1,04
1,09
Binde 5
-
16,33
1.053,00
1,04
1,04
1,09
Binde 5
-
Aylık Maliyet Oranı
-
1,59
-
1,59
Aylık maliyet oranı, 20.000.-TL 48 ay vadeli taşıt kredisi için; kredi tahsis ücreti, 35 yaş üzerinden 1 yıllık hayat sigortası
prim tutarı, ortalama kasko poliçe prim tutarı ve vergiler dahil edilerek hesaplanmıştır.
Yıllık Maliyet Oranı
-
19,08
-
19,08
Yıllık Maliyet Oranı 20.000-TL tutarlı, 48 Ay vadeli bir kredi ve kaskosu Bankamızdan yapılan araç için hesaplanmış
olup, 35 yaş üzerinden 1 yıllık hayat sigortası prim tutarı, ortalama yıllık kasko poliçesi prim tutarı ve vergiler dahil
edilmiştir.
Faiz oranı (1-24 ay vade)
Faiz oranı (25-36 ay vade)
Faiz oranı (37-48ay vade)
Kredi Tahsis Ücreti (1-48 ay vade)
Hayat Sigortası
Faiz oranı (1-24ay vade)
Faiz oranı (25-36 ay vade)
Faiz oranı (36-48 ay vade)
Kredi Tahsis Ücreti (1-48 ay vade)
Hayat Sigortası
Kasko Poliçesi
0 km ve 5 yaşına kadar (dahil) 2.el taşıtlar için olup, KKDF ve BSMV hariçtir.
0 km ve 5 yaşına kadar (dahil) 2.el taşıtlar için olup, KKDF ve BSMV hariçtir.
0 km ve 5 yaşına kadar (dahil) 2.el taşıtlar için olup, KKDF ve BSMV hariçtir.
BSMV dahildir.
20.000.-TL tutarlı 48 ay vadeli taşıt kredisinde 35 yaş için 1 yıllık hayat sigortası prim tutarıdır.
Aylık maliyet oranı, 20.000.-TL 48 ay vadeli taşıt kredisi için; kredi tahsis ücreti, 35 yaş üzerinden 1 yıllık hayat sigortası
prim tutarı ve vergiler dahil edilerek hesaplanmıştır.
Yıllık maliyet oranı, 20.000.-TL 48 ay vadeli taşıt kredisi için; kredi tahsis ücreti, 35 yaş üzerinden 1 yıllık hayat sigortası
prim tutarı ve vergiler dahil edilerek hesaplanmıştır.
0 km ve 5 yaşına kadar (dahil) 2.el taşıtlar için olup, KKDF ve BSMV hariçtir.
0 km ve 5 yaşına kadar (dahil) 2.el taşıtlar için olup, KKDF ve BSMV hariçtir.
0 km ve 5 yaşına kadar (dahil) 2.el taşıtlar için olup, KKDF ve BSMV hariçtir.
BSMV dahildir.
20.000.-TL tutarlı 48 ay vadeli taşıt kredisinde 35 yaş için 1 yıllık hayat sigortası prim tutarıdır.
Bankamız ortalama yıllık kasko poliçesi prim tutarıdır.
Download

Dört Mevsim Ürün Paketi Oran ve Maliyet Bilgileri