KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.
GRUP ALTERNATİF ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU
04.06.2014 - 30.09.2014 Dönemi Aracılık Komisyonu Bilgileri
İlgili Dönem Ortalama Fon Toplam Değeri (TL) :
İşlem Türü
Katılım Endeksi Ortaklık Payları
Kamu Kira Sertifikası
Özel Sektör Kira Sertifikası
Borsa Yatırım Fonu
Aracı Kuruluş
Bizim Men. Değ. A.Ş.
Bizim Men. Değ. A.Ş.
Bizim Men. Değ. A.Ş.
Bizim Men. Değ. A.Ş.
6.205.304
Komisyon Oranı
(İşlem Tutarı Üzerinden)
Komisyon Tutarı
(TL)
Komisyon Tutarı /
Ort. Fon Toplam Değeri
onbinde 3+ %5 BSMV
652,96
0,01%
onbinde 1+ %5 BSMV
onbinde 1+ %5 BSMV
570,95
0,00
88,86
0,01%
0,00%
0,00%
onbinde 3+ %5 BSMV
Download

30.09.2014 Dönemi Aracılık Ko