Form versiyon no: 06/2014-1
İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU
ÜRÜNE AİT BİLGİLER:
Ürünün Adı
İHTİYAÇ KREDİSİ
Süresi (Vadesi)
Kredinin Tutarı
TAHSİL EDİLECEK FAİZ ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI (*):
MASRAFIN ADI
FAİZ
ORANI
Faiz Oranı (Aylık)
%..
Temerrüt Faiz Oranı (Aylık)
%..
AÇIKLAMA
MASRAF TUTARI
Faiz üzerinden % 15
KKDF ve % 5 BSMV
de tahsil edilmektedir.
Faiz üzerinden % 15
KKDF ve % 5 BSMV
de tahsil edilmektedir.
Kredi Kullandırım Tarhindeki
Ödeme Planı Tipi Değişikliği %...
İşlem Ücreti :
………TL
Kredi Kullandırım Tarihindeki
Yeniden Yapılandırma Ücreti:
………TL
(*) İşbu formda belirtilen ücretler, Tüketici Kredisi Sözleşmesi kapsamında alınacaktır.
GECİKME BİLDİRİM VE BİLGİLENDİRME ÜCRETLERİ:
Mektup, kısa mesaj, internet, telefon ve noter aracılığıyla yapılan gecikme bildirimlerden
gönderim masrafı tahsil edilmektedir. Bilgilendirmenin yapıldığı tarihte geçerli olan ücretler
tahsil edilir.
DEVLETE ÖDENEN VERGI VE FONLAR:
Masraf, ücret ve komisyon tutarları üzerinden % 5 BSMV, faiz niteliğinde tahsil edilen
komisyonlar üzerinden ise ayrıca % 15 KKDF tahsil edilmektedir.
ÜCRETLERIN GEÇERLILIK SÜRESI VE DEGISIKLIK BILDIRIMLERI:
Yukarıda sıralanan ürün ve hizmetlere ilişkin bir yıllık sürede %20'yi asmayan ücret
değişiklikleri için, mevzuat tarafından belirlenen etkin yöntemlerle 45 günlük bilgilendirme
yapılması düzenlemesi kapsamında önceden tarafınıza bilgilendirme yapılacaktır. Bu 45
günlük süre içinde ilgili ürün ya da hizmetten vazgeçme hakkınız bulunmaktadır. Bu hakkı
kullanmanız halinde tarafınızdan yeni döneme ait ücret tahsil edilmeyecektir. Bu sürenin
sonunda vazgeçme hakkının kullanılmaması durumunda yeni fiyatlar uygulanacaktır.
Yıllık % 20'yi asan ücret değişikliklerinde ayrıca talebiniz alınacaktır.
TAHSILAT SEKLI:
Yukarıda sıralanan ücretler, ürün ve hizmet tipine göre, nakden veya hesaben veya
müşterinin talebine bağlı olarak kredi kartından tahsil etmek veya kredili mevduat hesabının
limitinden tahsil edilmek suretiyle yapılır.
1
Form versiyon no: 06/2014-1
Yukarıda özetlenen konular dışında her türlü detaylı bilgi Tüketici Kredisi Sözleşmesi’nde
yer almakta olup, dikkatle inceleyebilmeniz ve anlaşılmayan konularda Bankamızdan detaylı
açıklama talep edebilmeniz amacıyla Tüketici Kredisi Sözleşmesi’ne ek olarak, bu formun bir
nüshası tarafınıza teslim edilmiştir.
Ekte bir örneği yer alan Tüketici Kredisi Sözleşmesi’nin imzalanması suretiyle, Bankamızdan
yapılacak kredi kullanımları, krediyi kullanan bakımından taahhüt altına sokan ve
Tüketicinin Korunması Hakkındaki Mevzuata tabi olan işlemlerdir.
Tüketici Kredisi Sözleşmesi menfaatinize aykırı olabilecek hükümler içermektedir. Bu
hükümler ve bu hükümlerin sonuçları hakkında tarafınıza Şubemiz yetkililerince bizzat bilgi
verilerek ve Bankamızın Web sitesinde sözleşmeye yer verilerek söz konusu menfaate aykırı
hükümleri önceden öğrenme imkanı sağlanmış olup, Tüketici Kredisi Sözleşmesi tüm
hükümlerinin imzalanmadan önce dikkatlice okunmasını, kabul edilmeyen, anlaşılamayan ve
tereddüt duyulan hükümler var ise Bankamıza bilgi verilmesini rica ederiz.
İşbu Talep ve Bilgi Formunun verilmesi, Bankamızca kredi verileceğine ilişkin taahhüt
sayılmayıp, yapılacak değerlendirme sonucunda Müşteri talebinin uygun bulunması halinde
kredi kullandırılabilecektir.
Talep ve Bilgi Formunun ekindeki Tüketici Kredisi Sözleşmesi hakkında bizzat Şube
yetkilileri tarafından, tarafıma/tarafımıza detaylı bilgi verilmiş olup, iki nüsha olarak
hazırlanmış olan is bu Formun bir nüshası ve söz konusu sözleşme, menfaatime/mize aykırı
olabilecek maddeler de dahil olmak üzere tüm maddeler hakkında bilgi edinebilmemiz için
imzalamadan önce BANKA tarafından teslim edilmiştir.
Toplam 2 sayfadan ibaret Bilgi Formu ile tarafıma bilgisi verilen IHTIYAÇ KREDISINI
talep ediyorum.
Müşteri Adı Soyadı:
Müşteri Numarası:
Tarih:
İmza:
Akbank TAŞ; Sabancı Center 4.Levent 34330 İstanbul;
Ticaret Sicil Memurluğu: İstanbul; Sicil Numarası: 90418; www.akbank.com
2
Download

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU ÜRÜNE AİT