ÜRÜN BİLGİLENDİRME VE TALEP FORMU
ÜRÜNE AİT BİLGİLER:
Ürünün Adı /Tanımı
Süresi (Vadesi)
Kredinin Tutarı
ESNEK HESAP
SÜRESİZ
TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI:
FAİZ
MASRAF
MASRAFIN ADI
ORANI
TUTARI
Faiz Oranı (Aylık)
% 2,02
Faizi Oranı (yıllık)
% 24,24
AÇIKLAMA
ÜCRETLERİN GEÇERLİLİK SÜRESİ VE DEĞİŞİKLİK BİLDİRİMLERİ:
Bu Formda yer alan faize ilişkin değişiklikler, Merkez Bankası’nın düzenlemesiyle
belirlenen azami akdi faiz oranlarını aşmayacak şekilde belirlenecek ve 30 gün önceden
tarafınıza eposta, ATM, telefon, kısa mesaj veya benzeri araçlarla bildirilecektir.
Uygulama tarihinden sonraki 15 gün içinde ürünün veya hizmetin kullanımından
vazgeçme hakkınız bulunmaktadır. Bu hakkın kullanılması halinde tarafınızdan hiçbir
şekilde yeni döneme ait artmış oranda faiz, tahsil edilmeyecektir.
Ürün veya hizmetin kullanımıyla ilgili faiz oranı değişikliğinin tarafınızca kabul
edilmemesi durumunda Bankamızın, tarafınıza bu hizmeti vermeyi durdurma hakkı
saklıdır.
TAHSİLAT ŞEKLİ:
Nakden veya hesaben yapılır.
Yukarıda özetlenen konular dışında her türlü detaylı bilgi Sözleşme’de yer almakta olup,
dikkatle inceleyebilmeniz ve anlaşılmayan konularda Bankamızdan detaylı açıklama talep
edebilmeniz amacıyla Bireysel Müşteri Sözleşmesini de, bu formun bir nüshası ile birlikte
tarafınıza teslim ediyoruz.
DEVLETE ÖDENEN VERGİ VE FONLAR:
Faiz olarak tahsil edilen komisyonlar üzerinden % 15 KKDF ve %5 BSMV tahsil edilmektedir.
Okuyup anlamanız ve uygun bulmanız durumunda, bu 2(iki) nüsha düzenlenmiş formu
imzalayarak 1(bir) nüshasını saklayınız.
ÜRÜN TALEBİ:
Yukarıda detayları belirtilen ve tarafıma vermiş olduğunuz Bireysel Müşteri
Sözleşmesi’nde düzenlenmiş bulunan Esnek Hesap ürünü ile ilgili olarak tamamen
bilgilendirilmiş bulunmaktayım. Şubeniz nezdindeki ........ nolu hesabıma ........ TL
tutarında veya bankanız değerlendirmesi esnasında uygun görülecek tutarda Esnek Hesap
limiti tanımlanmasını rica ederim. Şubeniz nezdinde limitin tanımlanması için uygun
vadesiz hesabım bulunmaması durumunda adıma gerekise limitin tahsis edileceği bir
hesap açılması ve limitin otomatik olarak atanmasını peşinen kabul ve beyan ederim.
Tarih:
Müşterinin Adı Soyadı ve İmzası:
Banka yetkilileri Adı Soyadı ve İmzası:
Ticaret Ünvanı: YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş., www.yapikredi.com.tr
Ticaret Sicil Numarası: 32736 İşletmenin Merkezi: Yapı Kredi Plaza D Blok, 34330, Levent – İstanbul
Mersis No: 0937002089200741 Büyük Mükellefler Vergi Dairesi, 9370020892
Download

ÜRÜN BİLGİLENDİRME VE TALEP FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER