Temel Bankacılık Ürün Bilgilendirme Formu
ÜRÜNÜN ADI : TL/Yabancı Para Mevduat Hesabı
TAHSİL EDİLECEK ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI:
MASRAFIN ADI
MASRAF TUTARI
TL Hesaplar için
Yıllık 100 TL
USD Hesaplar için (*)
Yıllık 36 USD
Hesap İşletim
Ücreti
EUR Hesaplar için (*)
Yıllık 36 USD karşılığı
Diğer Hesaplar için (*)
Yıllık 36 USD karşılığı
3
3
3
3
ayda
ayda
ayda
ayda
1
1
1
1
tahsil
tahsil
tahsil
tahsil
edilir.
edilir.
edilir.
edilir.
*: Her halukarda her bir müşteri için, tüm hesaplarından toplam bir adedi geçmemek üzere hesap işletim ücreti tahsil
edilecektir."
Maaş ödemesine Bankamızca aracılık edilen müşterilerimize önemli not: Çalıştığınız firma ile Bankamız arasında
akdedilen “Maaş Ödemelerine Aracılık Sözleşmesi” yürürlükte olduğu sürece ve/veya çalıştığınız firma ile iş ilişkiniz sona
erinceye kadar “Maaş hesabınızdan” hesap işletim ücreti alınmayacaktır. Bankamız nezdinde açtıracağınız diğer
hesaplardan Bankamızca işbu formda belirtilen tutarda hesap işletim ücreti alınacaktır.
ÜRÜNÜN ADI : Banka Kartı
TAHSİL EDİLECEK ÜCRET TUTARLARI:
MASRAFIN ADI
Yurtdışında para çekmede ücreti
Ortak ATM para çekme ücreti
ÜRÜNÜN ADI : Havale
TAHSİL EDİLECEK ÜCRET TUTARLARI:
MASRAFIN ADI
İŞLEM/KANAL
Kasadan isme
Kasadan hesaba
Şubeden
Hesaptan
isme
Çağrı Merkezi’nden
TL Havale
Şubeden
Hesaptan
ATM’den
hesaba
İnternetten
Çağrı Merkezi’nden
Kasadan isme
Kasadan hesaba
Şubeden
Hesaptan
isme
Çağrı Merkezi’nden
YP Havale
Şubeden
Hesaptan
hesaba
Fotokopi ile çoğaltmayınız.
MASRAF TUTARI
3 USD
5.5 TL
MASRAF TUTARI
300 TL
250 TL
225 TL
225 TL
100 TL
0,95 TL
4,76 TL
525TL
525TL
525TL
525TL
200 TL
ATM’den
525TL
İnternetten
Çağrı Merkezi’nden
525TL
525TL
ÜRÜNÜN ADI : EFT
TAHSİL EDİLECEK ÜCRET TUTARLARI:
MASRAFIN ADI
Giden EFT (kasadan/hesaptan)
Gelen EFT (ayni gün kasadan ödeme)
MASRAF TUTARI
300 TL
350 TL
ÜRÜNÜN ADI : Görünmeyen Kalem ve Sair Döviz Transferi
TAHSİL EDİLECEK ÜCRET TUTARLARI:
MASRAFIN ADI
Swift
MASRAF TUTARI
30 TL
ÜCRETLERİN GEÇERLİLİK SÜRESİ VE DEĞİŞİKLİK BİLDİRİMLERİ:
Bu formda yer alan ücret masraf ve ücretlerde bir takvim yılı içinde, Türkiye İstatistik Kurumunca bir önceki yılsonu itibariyle
açıklanan yıllık tüketici fiyatları endeksi artış oranının 1,2 katı ve üzerinde artış yapılabilmesi için Banka ayrıca onayınızı
alacaktır. Bunun altında artış öngören değişiklikler ise tarafınıza en az otuz gün önce yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı
yoluyla veya kaydı tutulan telefon vasıtasıyla bildirilecektir.
TAHSİLAT ŞEKLİ:
Ürün ve hizmet tipine göre, nakden veya hesaben veya müşterinin talebine bağlı olarak kredi kartı hesabına borç
kaydedilmek veya kredili mevduat hesabının limitinden tahsil edilmek suretiyle yapılır.
Yukarıda özetlenen konular dışında her türlü detaylı bilgi Sözleşme’de yer almakta olup, dikkatle inceleyebilmeniz ve
anlaşılmayan konularda Bankamızdan detaylı açıklama talep edebilmeniz amacıyla Bireysel Müşteri Sözleşmesi Sözleşmesine
ek olarak, bu formun bir nüshası tarafınıza teslim edilmiştir.
Fotokopi ile çoğaltmayınız.
Download

TEBForms ONAY DURUM FORMU