ENGELLİLİK İNDİRİMİ TUTARLARI
(2014 takvim yılında uygulanmak üzere)
G.V.K. Madde: 31 (Gelir Vergisi Kanunu Genel Tebliği Sıra No: 285)
Aşağıda engellilik dereceleri itibariyle belirlenen aylık tutarlar, hizmet erbabının ücretinden indirilir.
Tutar
- Birinci derece engelliler için aylık ......................................................................................
800,00 TL
- İkinci derece engelliler için aylık ........................................................................................
400,00 TL
- Üçüncü derece engelliler için aylık ....................................................................................
190,00 TL
M
O
Çalışma gücünün asgari % 80'ini kaybetmiş bulunan hizmet erbabı birinci derece engelli, asgari % 60'ını
kaybetmiş bulunan hizmet erbabı ikinci derece engelli, asgari % 40'ını kaybetmiş bulunan hizmet erbabı ise üçüncü
derece engelli sayılır.
SM
M
SAKATLIK İNDİRİMİ TUTARLARI
(2013 takvim yılında uygulanmak üzere)
A
G.V.K. Madde: 31 (Gelir Vergisi Kanunu Genel Tebliği Sıra No: 284)
Aşağıda sakatlık dereceleri itibariyle belirlenen aylık tutarlar, hizmet erbabının ücretinden indirilir.
Tutar
- Birinci derece sakatlar için aylık ......................................................................................
800,00 TL
- İkinci derece sakatlar için aylık ........................................................................................
400,00 TL
- Üçüncü derece sakatlar için aylık ....................................................................................
190,00 TL
Çalışma gücünün asgari % 80'ini kaybetmiş bulunan hizmet erbabı birinci derece sakat, asgari % 60'ını
kaybetmiş bulunan hizmet erbabı ikinci derece sakat, asgari % 40'ını kaybetmiş bulunan hizmet erbabı ise üçüncü
derece sakat sayılır.
SAKATLIK İNDİRİMİ TUTARLARI
(2012 takvim yılında uygulanmak üzere)
G.V.K. Madde: 31 (Gelir Vergisi Kanunu Genel Tebliği Sıra No: 280)
Aşağıda sakatlık dereceleri itibariyle belirlenen aylık tutarlar, hizmet erbabının ücretinden indirilir.
Tutar
- Birinci derece sakatlar için aylık ......................................................................................
770,00 TL
- İkinci derece sakatlar için aylık ........................................................................................
380,00 TL
- Üçüncü derece sakatlar için aylık ....................................................................................
180,00 TL
Çalışma gücünün asgari % 80'ini kaybetmiş bulunan hizmet erbabı birinci derece sakat, asgari % 60'ını
kaybetmiş bulunan hizmet erbabı ikinci derece sakat, asgari % 40'ını kaybetmiş bulunan hizmet erbabı ise üçüncü
derece sakat sayılır.
SAKATLIK İNDİRİMİ TUTARLARI
(2011 takvim yılında uygulanmak üzere)
G.V.K. Madde: 31 (Gelir Vergisi Kanunu Genel Tebliği Sıra No: 278)
M
O
Aşağıda sakatlık dereceleri itibariyle belirlenen aylık tutarlar, hizmet erbabının ücretinden indirilir.
Tutar
700,00 TL
- İkinci derece sakatlar için aylık ........................................................................................
350,00 TL
- Üçüncü derece sakatlar için aylık ....................................................................................
170,00 TL
SM
M
- Birinci derece sakatlar için aylık ......................................................................................
A
Çalışma gücünün asgari % 80'ini kaybetmiş bulunan hizmet erbabı birinci derece sakat, asgari % 60'ını
kaybetmiş bulunan hizmet erbabı ikinci derece sakat, asgari % 40'ını kaybetmiş bulunan hizmet erbabı ise üçüncü
derece sakat sayılır.
SAKATLIK İNDİRİMİ TUTARLARI
(2010 takvim yılında uygulanmak üzere)
G.V.K. Madde: 31 (Gelir Vergisi Kanunu Genel Tebliği Sıra No: 273)
Aşağıda sakatlık dereceleri itibariyle belirlenen aylık tutarlar, hizmet erbabının ücretinden indirilir.
Tutar
- Birinci derece sakatlar için aylık ......................................................................................
680,00 TL
- İkinci derece sakatlar için aylık ........................................................................................
330,00 TL
- Üçüncü derece sakatlar için aylık ....................................................................................
160,00 TL
Çalışma gücünün asgari % 80'ini kaybetmiş bulunan hizmet erbabı birinci derece sakat, asgari % 60'ını
kaybetmiş bulunan hizmet erbabı ikinci derece sakat, asgari % 40'ını kaybetmiş bulunan hizmet erbabı ise üçüncü
derece sakat sayılır.
SAKATLIK İNDİRİMİ TUTARLARI
(2009 takvim yılında uygulanmak üzere)
G.V.K. Madde:31
(Gelir Vergisi Kanunu Genel Tebliği Sıra No: 270)
Aşağıda gösterilen intikaller veraset ve intikal vergisinden müstesnadır:
TUTAR
- Sakatlık indirimi; birinci derece sakatlar için aylık ...........................................................
670,00 TL
- İkinci derece sakatlar için aylık ........................................................................................
330,00 TL
- Üçüncü derece sakatlar için aylık ....................................................................................
160,00 TL
A
SM
M
M
O
Çalışma gücünün asgari % 80'ini kaybetmiş bulunan hizmet erbabı birinci derece sakat, asgari % 60'ını
kaybetmiş bulunan hizmet erbabı ikinci derece sakat, asgari % 40'ını kaybetmiş bulunan hizmet erbabı ise üçüncü
derece sakat sayılır ve aşağıda sakatlık dereceleri itibariyle belirlenen aylık tutarlar, hizmet erbabının ücretinden
indirilir.
Download

ASMMMO