2015 YILINDA
UYGULANACAK
BRÜT ASGARİ ÜCRET
TUTARLARI
Asgari Ücret Dönemi
Brüt
Günlük
TL
01 Ocak 2015 – 30 Haziran 2015
40,05
42,45
01 Temmuz 2015 – 31 Aralık 2015
Brüt
Aylık
TL
1.201,50
1.273,50
2015 YILINDA UYGULANACAK
SSK TABAN VE TAVAN ÜCRET
TUTARLARI
Asgari Ücret Dönemi
01 Ocak 2015 – 30 Haziran 2015
01 Temmuz 2015 – 31 Aralık 2015
SSK Taban
Ücreti TL
(Aylık
kazancın alt
sınırı)
1.201,50
1.273,50
SSK Tavan
Ücreti TL (Aylık
kazancın üst
sınırı)
7.809,90
8.277,90
BRÜT ASGARİ ÜCRETTEN NET
ÜCRETİ HESAPLAMA
Brüt Asgari Ücret (TL)
SSK İşçi Payı (%14)
İşsizlik İşçi Payı (%1)
Gelir Vergisi Kesintisi Matrahı (TL)
Gelir Vergisi Kesintisi(%15)
Damga Vergisi Kesintisi (%07,5)
Kesintiler Toplamı (TL)
Net Ücret (TL)
Asgari Geçim İndirimi (TL)(Bekar)
ELE GEÇEN NET ÜCRET (TL)
1.201,50
168,21
12,02
1.021,27
153,19
9,12
342,54
858,96
90,11
949,07
Asgari Geçim İndirimi
Asgari Geçim İndirimi
BRÜT ASGARİ ÜCRETTE İŞVEREN
PAYLARINI HESAPLAMA
Brüt Asgari Ücret (TL)
SSK İşveren Payı (%20,5)
İşsizlik İşveren Payı (%2)
SSK İşveren Payları Toplamı (TL)
ASGARİ ÜCRETLİ ÇALIŞANIN
İŞVERENE MALİYETİ (TL)
1.201,50
246,30
24,03
270,33
1.471,83
Download

2015 YILINDA UYGULANACAK BRÜT ASGARİ ÜCRET TUTARLARI