Uygulanacak Dönemi
SSK Taban Ücreti SSK Tavan Ücreti
TL (Aylık kazancın TL (Aylık kazancın
alt sınırı)
üst sınırı)
01.01.2015 – 30.06.2015
1.201,50
7.809,90
01.07.2015 – 31.12.2015
1.273,50
8.277,90
Download

Uygulanacak Dönemi SSK Taban Ücreti TL (Aylık