Prime Esas Kazanç Taban ve Tavan Matrahları:
a) SSK Primi Hesabında Alt Sınır:
Dönem
01.01.2014-30.06.2014 tarihleri arası aylık alt sınır
01.01.2014-30.06.2014 tarihleri arası günlük alt sınır
01.07.2014-31.12.2014 tarihleri arası aylık alt sınır
01.07.2014-31.12.2014 tarihleri arası günlük alt sınır
Tutar (TL)
1.071,00
35,70
1.134,00
37,80
b) SSK Primi Hesabında Tavan Ücret:
Dönem
01.01.2014-30.06.2014 tarihleri arası aylık üst sınır
01.01.2014-30.06.2014 tarihleri arası günlük üst sınır
01.07.2014-31.12.2014 tarihleri arası aylık üst sınır
01.07.2014-31.12.2014 tarihleri arası günlük üst sınır
Tutar (TL)
6.961,50
232,05
7.371,00
245,70
Download

Prime Esas Kazanç Taban ve Tavan Matrahları