SGK İşveren Hissesi Dahil Asgari Ücret Maliyeti
1.1. 01.01.2015 – 31.12.2015 döneminde uygulanacak brüt asgari ücret tutarları
Brüt
SGK
MATRAHI
SSK İşçi
İşsizlik İşçi
GELİR
VERGİSİ
MATRAHI
Aylık Gelir
Vergisi
Damga
Vergisi
Kümülatif
Vergi
Matrahı
Net
Asgari
Geçim
İndirimi
Oca.15
1.201,50
1.201,50
168,21
12,02
1.021,28
153,19
9,12
1.021,28
858,96
80,33
939,29
Şub.15
1.201,50
1.201,50
168,21
12,02
1.021,28
153,19
9,12
2.042,55
858,96
80,33
Mar.15
1.201,50
1.201,50
168,21
12,02
1.021,28
153,19
9,12
3.063,83
858,96
Nis.15
1.201,50
1.201,50
168,21
12,02
1.021,28
153,19
9,12
4.085,10
858,96
May.15
1.201,50
1.201,50
168,21
12,02
1.021,28
153,19
9,12
5.106,38
Haz.15
1.201,50
1.201,50
168,21
12,02
1.021,28
153,19
9,12
Tem.15
1.273,50
1.273,50
178,29
12,74
1.082,48
162,37
Ağu.15
1.273,50
1.273,50
178,29
12,74
1.082,48
Eyl.15
1.273,50
1.273,50
178,29
12,74
Eki.15
1.273,50
1.273,50
178,29
12,74
Kas.15
1.273,50
1.273,50
178,29
Ara.15
1.273,50
1.273,50
178,29
AYLAR
Asgari
ücret SGK
Prim
Dağılımı
Çalışan
İşveren
Toplam
İşsizlik
İşveren
Toplam
Maliyet(*)
246,31
24,03
1.471,84
939,29
246,31
24,03
1.471,84
80,33
939,29
246,31
24,03
1.471,84
80,33
939,29
246,31
24,03
1.471,84
858,96
80,33
939,29
246,31
24,03
1.471,84
6.127,65
858,96
80,33
939,29
246,31
24,03
1.471,84
9,67
7.210,13
910,44
80,33
990,77
261,07
25,47
1.560,04
162,37
9,67
8.292,60
910,44
80,33
990,77
261,07
25,47
1.560,04
1.082,48
162,37
9,67
9.375,08
910,44
80,33
990,77
261,07
25,47
1.560,04
1.082,48
162,37
9,67
10.457,55
910,44
80,33
990,77
261,07
25,47
1.560,04
12,74
1.082,48
162,37
9,67
11.540,03
910,44
80,33
990,77
261,07
25,47
1.560,04
12,74
1.082,48
193,50
9,67
12.622,50
879,31
80,33
959,64
261,07
25,47
1.560,04
Malullük
Yaşlılık
Primi
Genel
Sağlık
Sigortası
Primi
İşsizlik
Primi
Toplam
9
11
20
5
7,5
12,5
1
2
3
15
22,5
37,5
Kısa
Vadeli
Sigorta
Kolları
Primi
0
2
2
20,5
Toplam Ele
SSK İşveren
Geçen
2
Kısa vadeli sigorta kolları prim oranı iş kazası,meslek hastalığı, hastalık ve analık sigortaları
yapılan işin gösterdiği tehlikenin ağırlığına göre %1 ila % 6.5 arasında Bakanlar Kurulu kararıyla
çıkarılacak tarifeye göre belirlenecek tamamı işveren tarafından ödenecektir.
Download

SGK İşveren Hissesi Dahil Asgari Ücret Maliyeti