FİT - YABANCI UYRUKLU KİŞİLERE SAĞLIK SİGORTASI
A- SİGORTACIYA İLİŞKİN BİLGİLER
1. Sözleşmeye aracılık eden sigorta acentesinin/brokerin;
2. Teminatı veren sigortacının;
B- UYARILAR
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
C- GENEL BİLGİLER
1.
2.
1
3.
4.
D- PRİM TESPİTİ
E- PRİME İLİŞKİN DÜZENLEMELER
1.
2.
3.
F- TEMİNAT BİLGİLERİ
ANLAŞMALI
Teminat Adı
Kapsam
Teminat Limiti
ANLAŞMASIZ
Katılım
Payı
Teminat Limiti
Katılım
Payı
Limitsiz
Limitsiz
G- RİZİKONUN GERÇEKLEŞMESİ
1.
2.
3.
4.
H- TAZMİNAT
1.
I- TAZMİNAT ÖDEMESİ
1.
2.
Limitsiz
3.
4.
5.
J- SİGORTA SÖZLEŞMESİNİN SONA ERME ESASLARI
•
•
•
K- ŞİKAYET VE BİLGİ TALEPLERİ
1.
Download

FİT - YABANCI UYRUKLU KİŞİLERE SAĞLIK