MEVLAN DEĞİŞİM PROGRAMI ANLAŞMALI ÜNİVERSİTE, BÖLÜMLER VE BÖLÜM BAŞINA
KONTENJANLAR
NO
ÜNİVERSİTE ADI
ÜLKE
1
KUZEYDOĞU FEDERAL
ÜNİVERSİTESİ
RUSYA
http://www.s-vfu.ru/
2
NAHÇIVAN DEVLET
ÜNİVERSİTESİ
AZERBAYCAN
http://ndu.edu.az/
3
AHMET YESEVİ
ÜNİVERSİTESİ
KAZAKİSTAN
http://www.yesevi.edu.tr
BÖLÜMLER
 Spor ve Beden Eğitimi
 Beşeri ve Yabancı Diller
 Alman ve Fransız Filolojisi
 Mütercim ve Tercümanlık
 Sakha Dili ve Edebiyatı
 Coğrafya
 Ekoloji
 Rusya Tarihi
 Dünya Tarihi ve Etnolojisi
 Siyaset Bilimi
 Tarih ve Sosyal Bilimler
 Rus Dili ve Edebiyatı
























4
AZERBAYCAN DİLLER
ÜNİVERSİTESİ
AZERBAYCAN
http://www.adu.edu.az/
5
AZERBAYCAN DEVLET
İKTİSAT ÜNİVERSİTESİ
AZERBAYCAN











Tarih
Azerbaycan Dili ve Edebiyatı
Kamu Yönetimi
Turizm ve Otelcilik
Ekonomi
Uluslar arası İlişkiler
Yabancı Dil (İngilizce)
Çeviri (İngilizce/Azerice)
Veterinerlik
Beden Eğitimi ve Spor
Yüksek Lisans / Doktora
Azerbaycan Dili ve Edebiyatı
Türk Dünyası Tarihi
Ekonomi
İşletme
Kamu Yönetimi
Tarih
Kazak Dili ve Edebiyatı
Türk Dili ve Edebiyatı
Rus Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği
Uluslar arası İlişkiler
Sosyoloji
Çevre Mühendisliği
Beden Eğitimi ve Spor
Öğretmenliği
Bilgisayar Tekniği ve Sistem
Programcılığı (Önlisans)
Yabancı Diller
Uluslar arası İlişkiler
Yabancı Ülkeler Edebiyatı
Azerbaycan Dili ve Edebiyatı
Genel Dilbilim
İngilizce Çevirmenlik
Dünya Ekonomisi
Ekonomi
İstatistik
Kamu Yönetimi
İşletme Yönetimi
KONTENJAN
Yüksek Lisans
/ Doktora: 1
Lisans: 2
Önlisans: 2
Yüksek Lisans
/ Doktora: 1
Lisans: 2
Önlisans: 2
Yüksek Lisans
/ Doktora: 1
Lisans: 2
Önlisans: 2
Yüksek Lisans
/ Doktora: 1
Lisans: 2
Önlisans: 2
Yüksek Lisans
/ Doktora: 1
Lisans: 2
MEVLAN DEĞİŞİM PROGRAMI ANLAŞMALI ÜNİVERSİTE, BÖLÜMLER VE BÖLÜM BAŞINA
KONTENJANLAR
http://www.aseu.az/
6
7
8
TEBRİZ TIP BİLİMLERİ
ÜNİVERSİTESİ
http://www.tbzmed.ac.ir
AZERBAYCAN TURİZM
ENSTİTÜSÜ
http://www.tourism.edu.az
ÇEÇENİSTAN DEVLET
ÜNİVERSİTESİ
İRAN
AZERBAYCAN
ÇEÇENİSTAN
http://www.chesu.ru
9
BATI KAZAKİSTAN DEVLET
ÜNİVERSİTESİ
KAZAKİSTAN








Turizm Otelcilik
Pazarlama
Gıda Mühendisliği
Uluslar arası İlişkiler
Hemşirelik ve Ebelik
Beslenme
Rehabilitasyon
Modern Tıp






Turizm ve Otelcilik
Beden Eğitimi
Dilbilim
Pazarlama
Coğrafya ve Jeoloji
Yabancı Diller (İngilizce, Almanca,
Fransızca)
Rus Dili ve Edebiyatı
Çeçen Dili ve Edebiyatı
Evrensel Tarih
Rusya Tarihi
Ekonomi
Kamu Yönetimi
Kazak Dili ve Edebiyatı
Rus Dili ve Edebiyatı
Tarih (Kazakistan Tarihi / Dünya
Tarihi)
İktisat
İşletme
Yönetim ve Girişimcilik
Gürcü Dili ve Edebiyatı
Ekonomi
İşletme
Finans ve Muhasebe
Turizm
İşletme
Ekonomi
Mimarlık
Bilgisayar Bilimleri
Dünya Edebiyatı
Azerbaycan Dili ve Edebiyatı
Genel Tarih
Azerbaycan Tarihi
Leh Dili “Polonya Dili”
İngiliz Dili
Beden Eğitimi ve Spor
Ekonomi
İşletme
Sahne Danışmanlığı
Aktör ve Yönetmenlik Sanatı
Vokal
Müzikal Sanatı
Koreografi ve Plastik Sanatlar
Pop Sanatı









http://www.wksu.kz/en/
10
BATUM ŞOTA RUSTAVELİ
DEVLET ÜNİVERSİTESİ
GÜRCİSTAN
http://bsu.edu.ge
11
İLİA DEVLET ÜNİVERSİTESİ
http://www.iliauni.edu.ge
GÜRCİSTAN
GENCE DEVLET
ÜNİVERSİTESİ
12
AZERBAYCAN
http://www.gsu.az/
13
AZERBAYCAN DEVLET
KÜLTÜR VE GÜZEL
SANATLAR ÜNİVERSİTESİ
http://www.admiu.edu.az
AZERBAYCAN



























Önlisans: 2
Yüksek Lisans
/ Doktora: 1
Lisans: 2
Yüksek Lisans
/ Doktora: 1
Lisans: 2
Önlisans: 2
Yüksek Lisans
/ Doktora: 1
Lisans: 2
Önlisans: 2
Yüksek Lisans
/ Doktora: 1
Lisans: 2
Önlisans: 2
Yüksek Lisans
/ Doktora: 1
Lisans: 2
Önlisans: 2
Yüksek Lisans
/ Doktora: 1
Lisans: 2
Önlisans: 2
Yüksek Lisans
/ Doktora: 1
Lisans: 2
Önlisans: 2
Yüksek Lisans
/ Doktora: 1
Lisans: 2
Önlisans: 2
MEVLAN DEĞİŞİM PROGRAMI ANLAŞMALI ÜNİVERSİTE, BÖLÜMLER VE BÖLÜM BAŞINA
KONTENJANLAR
BAKÜ SLAVYAN
ÜNİVERSİTESİ
14
AZERBAYCAN
http://bsu-edu.org
KIRGIZİSTAN TÜRKİYE
15
KIRGIZİSTAN
MANAS ÜNİVERSİTESİ
http://manas.edu.kg/
BAKÜ DEVLET
16
AZERBAYCAN
ÜNİVERSİTESİ
http://bsu.edu.az/
18
AZERBAYCAN DEVLET
RESSAMLIK AKADEMİSİ
AZERBAYCAN
KIRIM MÜHENDİSLİK VE
PEDAGOJİ ÜNİVERSİTESİ
19
UKRAYNA
http://kipu.crimea.ua/






















Uluslararası İlişkiler
Turizm ve Otelcilik
Çeviri Teorisi ve Pratiği
Dünya Edebiyatı
Avrupa Dilleri
Bilgisayar Öğretmenliği
Azerbaycan Dili ve Edebiyatı
Türkoloji
Sosyoloji
Tarih
Felsefe
Doğu Dilleri
Batı Dilleri
Türkoloji
Resim
Grafik
İktisat
İşletme
Uluslar arası İlişkiler
Çevre Mühendisliği
Gıda Mühendisliği
Beden Eğitimi ve Spor
Öğretmenliği
 Turizm ve Otel İşletmeciliği
 Büro Yönetimi ve Yönetici
Asistanlığı*
 Muhasebe ve Vergi
Uygulamaları*
 Çocuk Gelişimi*
 Pazarlama*
Not: * işareti olan bölümler önlisanas
eğitimi vermektedir.
Not2: Kırmızı puntolu bölümlerin yüksek
lisans ve doktora eğitimleri vardır.
 Uluslar arası İlişkiler
 Ekonomi ve Yönetim
 Dünya Ekonomisi
 Sosyoloji
 Felsefe
 Ekoloji Kimyası
 Coğrafi Ekoloji
 Türk Halkları Edebiyatı
 Türkoloji
 Azerbaycan Dili ve Edebiyatı
 Tarih (Türk ve Kafkas Halkları
Tarihi)
 Grafik
 Resim
 Sanat Tarihi




Tatar ve Türk Dilbilim
Tatar ve Türk Edebiyatı
Ekonomi ve Yönetim
Psikoloji
Yüksek Lisans
/ Doktora: 1
Lisans: 2
Önlisans: 2
Yüksek Lisans
/ Doktora: 1
Lisans: 2
Önlisans: 2
Yüksek Lisans
/ Doktora: 1
Lisans: 2
Önlisans: 2
Lisans: 2
Yüksek Lisans
/ Doktora: 1
Lisans: 2
MEVLAN DEĞİŞİM PROGRAMI ANLAŞMALI ÜNİVERSİTE, BÖLÜMLER VE BÖLÜM BAŞINA
KONTENJANLAR
 İngiliz Dilbilim
AMERİKA
INCARNATE WORD
20
BİRLEŞİK
UNIVERSIY
DEVLETLERİ
http://www.uiw.edu
İSLAMİ AZAD
21
İRAN
ÜNİVERSİTESİ
www.azad.ac.ir
22
QAFQAZ ÜNİVERSİTESİ
http://www.qu.edu.az
AZERBAYCAN



























Muhasebe
Bankacılık ve Finans
Yönetim
İşletme
Kültürel Çalışmalar
Ekonomi Bilimi
İngilizce
Çevre Bilimi
İngilizce
Sağlık Bilimleri
Genel İşletme
İnsan Kaynakları
Bilgi Sistemleri
Uluslar arası Çalışmalar
Tarih
Pazarlama
Matematik
Sosyoloji
Spor Yönetimi
Dinsel Çalışmalar
Kültürel Programlar
Fars Edebiyatı
Kamu Yönetimi
İşletme Yönetimi
Muhasebe
İngilizce Çevirmenlik
Beden Eğitimi

Kamu Yönetimi

Uluslar arası İlişkiler

Siyaset Bilimi

İşletme

Pazarlama

Azerbaycan Dili ve Edebiyatı

Türk Dili ve Edebiyatı

Mütercim-Tercümanlık
Yüksek Lisans
/ Doktora: 1
Lisans: 2
Yüksek Lisans
/ Doktora: 1
Lisans: 2
Yüksek Lisans
/ Doktora: 1
Lisans: 2
Önlisans: 2
Download

"Bunu bizim ülkemizde takamazsın"