Rödl & Partner
Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.
Teşvikiye Cad. No: 17 D 12/13/15
İkbal Ticaret Merkezi TR-34365
Teşvikiye-İstanbul
Telefon + 90 (212) 310 14 00
Telefax + 90 (212) 327 32 14
E-mail
: [email protected]
Web
: www.roedl.com.tr
[email protected]

İstanbul, 25.06.2014
Sirküler No: 2014 / 58
Konu: Ücret Gelirlerine İlişkin 01.07.2014 Tarihinden İtibaren Geçerli Olacak İstisna ve
Hadler
2014 yılının ikinci yarısında geçerli olacak ücret gelirlerine ilişkin sigorta priminden
istisna tutarlar ile tavan ve taban ücretlere aşağıda yer verilmiştir.
Yemek parası, çocuk zammı ve aile zammı ödeme tutarları aşağıdaki gibidir:
Yemek parası (günlük)
Çocuk zammı (aylık) (En çok 2 çocuk için)
Aile zammı (aylık)
01.07.2014 – 31.12.2014
2,27
22,68
113,40
Sigorta primine esas tavan ve taban ücret tutarları aşağıdaki gibidir:
Prime esas aylık kazanç tavanı
Prime esas aylık kazanç tabanı
01.07.2014 – 31.12.2014
7.371,00
1.134,00
Sigorta primine esas günlük tavan ve taban ücret tutarları aşağıdaki gibidir:
Prime esas günlük kazanç tavanı
Prime esas günlük kazanç tabanı
01.07.2014 – 31.12.2014
245,70
37,80
2014 yılının ilk yarısı için geçerli olan gelir vergisinden istisna tutulacak kıdem tazminatı
tavanı ile çocuk yardımı tutarları 2014 yılının ikinci yarısında da aynen uygulanacaktır.
GVK Madde 25/4 kapsamında en fazla 2 çocuğa kadar vergiden müstesna çocuk yardımı
tutarları aşağıdaki gibidir:
7 yaşından büyük her çocuk için (aylık)
0 - 6 yaş arası her çocuk için (aylık)

01.01.2014 – 31.12.2014
19,25
38,50
Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Avusturya, Beyaz Rusya, Birleşik Arap Emirlikleri, Brezilya, Bulgaristan, Büyük Britanya, Tic Sicil No: 409612/357194
Çek Cumhuriyeti, Çin Halk Cumhuriyeti, Endonezya, Estonya, Fransa, Güney Afrika, Gürcistan, Hırvatistan, Hindistan, Hong Vergi No: 7350232482
Kong, İspanya, İsveç, İsviçre, İtalya, Kazakistan, Letonya, Litvanya, Macaristan, Meksika, Moldova, Polonya, Romanya, Rusya Vergi Dairesi: Beyoğlu
Federasyonu, Sırbistan, Singapur, Slovakya, Slovenya, Tayland, Türkiye, Ukrayna, Vietnam
Gelir vergisinden istisna kıdem tazminatı tavanı aşağıdaki gibidir:
Gelir vergisinden istisna kıdem tazminatı tavanı
01.01.2014 – 31.12.2014
3.438,22
Bilgi edinmenizi rica ederiz.
Saygılarımızla
-2-
Download

Sirküler No: 2014 / 58