Rödl & Partner
Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.
Teşvikiye Cad. 17 D 12 – 13 – 15
Ikbal Ticaret Merkezi
34365 Teşvikiye-Istanbul
Telefon: + 90 (212) 310 14 00
Telefax: + 90 (212) 327 32 14
E-Mail : [email protected]
[email protected]
Internet: www.roedl.com.tr
İstanbul, 12.01.2016

Sirküler No
Konu
: 2016/21
: Sanayi Sicil Belgesine Sahip Mükelleflerce Alınan Makine ve
Teçhizatın Finansmanında Kullanılan Kredilere BSMV İstisnası
Getirilmesi
Bilindiği üzere 6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu'nun "İstisnalar" başlıklı 29. maddesinde,
maddede sayılan muameleler dolayısıyla alınan paraların banka ve sigorta muameleleri
vergisinden (BSMV) istisna olduğuna ilişkin hüküm yer almaktadır.
01.01.2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına
Dair Kanun” ile 6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu’nun “İstisnalar” başlıklı 29. maddesine
yeni bir bent (z bendi) eklenmiştir.
Buna göre, 6948 sayılı Sanayi Sicili Kanunu’na göre sanayi sicil belgesini haiz sanayi
işletmelerince münhasıran imalat sanayiinde kullanılmak üzere alınan makine ve teçhizatın
finansmanı için bu işletmeler tarafından kullanılan krediler dolayısıyla lehe alınan paralar
BSMV’den istisna edilmiştir.
Bilgi edinmenizi rica ederiz.
Saygılarımızla
Temsilen
Almanya:
Ansbach, Bamberg, Bayreuth, Bielefeld, Chemnitz, Dresden, Eschborn, Fürth, Hamburg, Hannover,
Hof, Jena, Köln, Kulmbach, Leipzig, Ludwigshafen, Mettlach, Münih, Münster, Nürnberg, Plauen,
Regensburg, Selb, Stuttgart

Uluslararası:
Amerika Birleşik Devletleri, Avusturya, Azerbaycan, Beyaz Rusya, Birleşik Arap Emirlikleri, Brezilya,
Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Çin Halk Cumhuriyeti, Endonezya, Etiyopya, Estonya, Finlandiya, Fransa,
Güney Afrika, Gürcistan, Hindistan, Hırvatistan, Hong Kong, Ingiltere, Ispanya, Isveç, Isviçre, Italya,
Kazakistan, Kenya, Kıbrıs, Letonya, Litvanya, Macaristan, Malezya, Meksika, Moldova, Myanmar,
Polonya, Romanya, Rusya Federasyonu, Sırbistan, Singapur, Slovakya, Slovenya, Tayland, Türkiye,
Ukrayna, Vietnam
Tic Sicil No.: 409612
Vergi No.: 7350232482
Vergi Dairesi: Beyoğlu
Download

İstanbul, 12.01.2016 Konu : Sanayi Sicil Belgesine