Rödl & Partner
Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.
Teşvikiye Cad. No: 17 D 12/13/15
İkbal Ticaret Merkezi TR-34365
Teşvikiye-İstanbul
Telefon + 90 (212) 310 14 00
Telefax + 90 (212) 327 32 14
E-mail
: [email protected]
Web
: www.roedl.com.tr
[email protected]

Sirküler No
Konu
İstanbul, 27.01.2015
: 2015 / 23
: Yönetim Kurulu Karar Defterinin Kapanış Tasdiki
213 Sayılı Vergi Usul Kanunu ve 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda ticari defterlere ilişkin
hükümlere yer verilmiş olup Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı tarafından
ortaklaşa çıkarılan Tebliğler ile tutulacak defterler ve tasdik durumları açıklanmaya
çalışılmıştır. 2015 yılında tutulacak defterler ve tasdik zamanlarına ilişkin açıklamalara
2014/105 sıra numaralı sirkülerimizde yer verilmiştir.
Sözü geçen Kanun ve Tebliğ hükümlerine göre; Anonim Şirketlerde “Yönetim Kurulu
Karar Defteri” ve kullanılması halinde Limited Şirketlerde “Müdürler Kurulu Karar
Defteri” nin (Anonim Şirketlerde “Yönetim Kurulu Karar Defteri” ne ilişkin hükümlere tabi
olacağı için), izleyen hesap döneminin birinci ayının sonuna kadar (normal hesap dönemleri
için 2014 yılı defterleri 31.01.2015 tarihine kadar) kapanış tasdikinin yaptırılması
gerekmektedir.
2015 yılında Türk Ticaret Kanun’u kapsamında uygulanacak idari para cezalarına 2015/09
numaralı sirkülerimizde yer verilmiş olup Türk Ticaret Kanun’unun 562/1(c) hükmü gereğince
ticari defterlerin açılış veya kapanış onaylarını zamanında yaptırmayanlara uygulanacak idari
para cezası 4.934,00 TL’dir.
Bilgi edinmenizi rica ederiz.
Saygılarımızla,

Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Avusturya, Beyaz Rusya, Birleşik Arap Emirlikleri, Brezilya, Bulgaristan, Büyük Britanya, Tic Sicil No: 409612/357194
Çek Cumhuriyeti, Çin Halk Cumhuriyeti, Endonezya, Estonya, Fransa, Güney Afrika, Gürcistan, Hırvatistan, Hindistan, Hong Vergi No: 7350232482
Kong, İspanya, İsveç, İsviçre, İtalya, Kazakistan, Letonya, Litvanya, Macaristan, Meksika, Moldova, Polonya, Romanya, Rusya Vergi Dairesi: Beyoğlu
Federasyonu, Sırbistan, Singapur, Slovakya, Slovenya, Tayland, Türkiye, Ukrayna, Vietnam
Download

Sirküler No: 2015 / 23