TORAKS DERNEĞİ
YURT DIŞI YAYIN ÖDÜLÜ BAŞVURU FORMU
Turan Güneş Bulvarı No:175/19, Oran – Ankara
Tel:0312.4904050 – Faks:0312.4904142 – E-Posta:[email protected]
Başvuru sahibinin
Adı ve Soyadı;
Ünvanı:
Çalıştığı Kurum:
Yazışma Adresi:
Tel No:
Faks No:
E-Mail:
Banka Hesap No:
Yayının referansı:*
Yayının Yazarları:
Tarih:
Başvuru Sahibinin
Adı Soyadı
İmzası
Birlikte istenen belgeler
1. Araştırmanın yayınlandığı dergi Science Citation Index (SCI)’te yer almış ise
bunu belirtir belge,
2. Derginin yayın tarihinde impact factor'ünün 2'nin üzerinde olduğunu gösterir
belge
3. Birden fazla araştırmacının katılımıyla yayınlanmış çalışmalar için yapılan
bireysel başvuruda diğer araştırmacıların imzalı onaylarını gösterir belge,
4. Başvuran yazarın özgeçmişi ve yayın listesi,
5. Yayının basılmış örneği
Bu forma göre üç nüsha hazırlanmış aday dosyaları Toraks Derneği Genel
Merkezine gönderilecektir
Download

TORAKS DERNEĞİ YURT DIŞI YAYIN ÖDÜLÜ BAŞVURU FORMU