Rödl & Partner
Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.
Teşvikiye Cad. No: 17 D 12/13/15
İkbal Ticaret Merkezi TR-34365
Teşvikiye-İstanbul
Telefon + 90 (212) 310 14 00
Telefax + 90 (212) 327 32 14
E-mail
: [email protected]
Web
: www.roedl.com.tr
[email protected]

Sirküler No
Konu
İstanbul, 22.12.2014
: 2014 / 106
: Antrepo Rejimine Konu Eşyaya İlişkin Teminat Oranlarının
Belirlenmesi
02.12.2014 tarihli ve 29193 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan “Gümrük Yönetmeliği’nde
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile yapılan düzenleme sonrasında antrepo işleticileri
tarafından kullanılan götürü teminat uygulaması 17.12.2014 tarihi itibariyle sona ermiştir.
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın 15.12.2014 tarihli düzenlemesi ile Gümrük Yönetmeliği’nde
yapılan değişikler çerçevesinde Gümrük Yönetmeliği’nin 526/3. maddesi saklı kalmak
kaydıyla 17.12.2014 tarihinden itibaren akaryakıt antrepoları dışındaki antrepolardaki teminat
işlemleri ile ilgili olarak; her bir antrepo bazında eşyadan bağımsız ve sabit olmak üzere
01.01.2015 tarihine kadar 100.000,00 Avro teminat verilmesi, ayrıca bu sabit teminata ilave
olarak,
1-Antrepolara; et ve et ürünleri (2. ve 16. fasıllarda sınıflandırılan), çay, muz, tütün ve tütün
ürünleri, alkollü içki, mısır, cin mısırı, ceviz (kabuklu veya kabuksuz), badem (kabuklu veya
kabuksuz), antep fıstığı (kabuklu veya kabuksuz) ile yer fıstığının (tohumluk, kabuklu veya
kabuksuz) konulması durumunda eşyadan alınması gereken teminatın, eşyaya ilişkin toplam
vergilerin %25’i kadar olması,
2-Antrepoya konulacak diğer eşyadan alınması gereken teminatın ise eşyaya ilişkin toplam
vergilerin %10’u kadar olması,
3-01.01.2015 tarihine kadar 100.000.-Avro tutarındaki teminatın verilmemesi durumunda söz
konusu teminat verilinceye kadar antrepoya eşya alınmasına izin verilmeyeceği, belirtilmiştir.
Bilgi edinmenizi rica ederiz.
Saygılarımızla,

Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Avusturya, Beyaz Rusya, Birleşik Arap Emirlikleri, Brezilya, Bulgaristan, Büyük Britanya, Tic Sicil No: 409612/357194
Çek Cumhuriyeti, Çin Halk Cumhuriyeti, Endonezya, Estonya, Fransa, Güney Afrika, Gürcistan, Hırvatistan, Hindistan, Hong Vergi No: 7350232482
Kong, İspanya, İsveç, İsviçre, İtalya, Kazakistan, Letonya, Litvanya, Macaristan, Meksika, Moldova, Polonya, Romanya, Rusya Vergi Dairesi: Beyoğlu
Federasyonu, Sırbistan, Singapur, Slovakya, Slovenya, Tayland, Türkiye, Ukrayna, Vietnam
Download

Sirküler No: 2014 / 106