T.C.
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
PUANTAJ (KADROLU İŞÇİ, 390 VE
ÖĞRENCİ İŞÇİ)
Puantaj
BİRİM AMİRLERİ TARAFINDAN BELİRLİ TARİH
ARALIKLARINDA SİSTEM ÜZERİNDEN YAPACAKLARI
VE ÇALIŞANIN MAAŞINI TEŞKİL EDECEK VERİ
GİRİŞİDİR.
İŞÇİ VE ÖĞRENCİ İŞÇİLERİN PUANTAJI HER
AYIN 7. İŞ GÜNÜ VEYA TATİLE GELMESİ
DURUMUNDA TAKİP EDEN GÜNÜN SONUNA KADAR
BİRİM AMİRLERİNCE SİSTEME GİRİLECEKTİR. (MAAŞ
ÖDEMESİ AYIN 15. GÜNÜ)
2
Puantaj
VİZESİZ İŞÇİLERİN (390) PUANTAJI HER AYIN
14. İŞ GÜNÜ VEYA TATİLE GELMESİ
DURUMUNDA TAKİP EDEN GÜNÜN SONUNA
KADAR
BİRİM
AMİRLERİNCE
SİSTEME
GİRİLECEKTİR. (MAAŞ ÖDEMESİ AYIN 20.
GÜNÜNÜ TAKİP EDEN 5 GÜN İÇERİSİNDE)
TÜM PUANTAJLARIN İMZALI ÇIKTILARI
ONAYLANDIĞI GÜN PERSONEL DAİRESİ
BAŞKANLIĞINA ULAŞTIRILACAKTIR.
3
Puantaj
PUANTAJ YÜKLEME İŞLEMİNDEN SONRA AYIN
7’Sİ İLE 14’Ü ARASINDA OLUŞACAK ÜCRETSİZ İZİN,
RAPOR, İSTİFA, İŞE GELMEME VB. DEĞİŞİKLİKLER
İÇİN
SİSTEM
ÜZERİNDEN
EK
PUANTAJ
YAPILACAKTIR.
EK PUANTAJ GİRİŞİ YAPILMASI DURUMUNDA
İMZALI ÇIKTILARI YAZI İLE PERSONEL DAİRESİ
BAŞKANLIĞINA GÖNDERİLECEKTİR.
4
Puantaj
YIL SONU VE YIL ORTASINDA MAAŞ
ARTIŞINDAN DOLAYI 15’ER GÜNLÜK ÇİFT
PUANTAJ VERİLECEKTİR.
İŞÇİ VE ÖĞRENCİ İŞÇİLERİN PUANTAJ BİLGİLERİ
PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI TARAFINDAN
KONTROL EDİLECEK VE HER AYIN 10’UNCU GÜNÜ
AKŞAMINA KADAR ÖDEME BİRİMLERİNE SİSTEM
ÜZERİNDEN ISLAK İMZALI ÇIKTILARI İLE BİRLİKTE
GÖNDERİLECEKTİR.
5
Puantaj
VİZESİZ İŞÇİLERİN (390) PUANTAJ BİLGİLERİ
PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI TARAFINDAN
KONTROL EDİLECEK VE HER AYIN 18’NCİ GÜNÜ
AKŞAMINA KADAR ÖDEME BİRİMLERİNE SİSTEM
ÜZERİNDEN ISLAK İMZALI ÇIKTILARI İLE BİRLİKTE
GÖNDERİLECEKTİR.
İŞÇİLERİN PAZAR YEVMİYESİNİ HAK
EDEBİLMESİ İÇİN HAFTANIN 5 İŞ GÜNÜ ÇALIŞMIŞ
OLMASI GEREKİYOR.
6
Download

Sunum için - Puantaj Sistemi