Ek.3
PROJE KAPSAMINDA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİNİN
YAPACAKLARI İŞ VE İŞLEMLER
1- İl Milli Eğitim Müdürlüğü personelinden “Hayat Boyu Beceri Eğitimi” projesi irtibat kişisi belirlenerek
isminin ve iletişim bilgilerinin Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne bildirilmesi. (EK.A)
2- Genel Müdürlük tarafından illerin okul ve öğretmen sayılarına göre belirlenen kontenjanlar
doğrultusunda öğretmen seçimine yönelik İl Milli Eğitim Müdürü/Müdür Yardımcısı başkanlığında
mesleki eğitimden sorumlu şube müdürü, projelerden sorumlu şube müdürü ve mesleki ve teknik
anadolu liselerini temsilen iki kıdemli okul müdüründen oluşan beş kişilik seçim komisyonu kurularak
gerekli komisyon onaylarının yerelde alınması.
3- Proje ile ilgili alanlara yönelik Genel Müdürlüğümüze bağlı Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinde
görevli meslek dersi öğretmenlerine proje ve seçim kriterlerinin duyurusunun yapılması. (EK.2)
4- Projede yer almak üzere müracaat eden Genel Müdürlüğümüze bağlı Mesleki ve Teknik Anadolu
Liselerinde görevli meslek dersi öğretmenlerinin belgeye dayalı başvurularının alınması, kurulan
komisyon tarafından değerlendirilmesi.
(Projenin katılımcılarının seçiminde, katılımcıların cinsiyet olarak bayanlara pozitif ayrımcılık
tanınması, Projeye katılmakta gönüllülük, Meslek dersi öğretmeni olmak, Temsil yeteneğe sahip
olmak, Öğrenmeye açık ve istekli olmak, Sağlık ile ilgili daha önce önemli bir problem yaşamamak,
yabancı dil bilgisi, vb konulara dikkat edilmesi gerekmektedir.)(Seçim sonrası katılımcılardan sağlık
raporu istenecektir.)
5- Seçim komisyonu; Kontenjan sayısı kadar asil ve yedek listelerin puan sıralamasına göre hazırlanarak
Ek-B formları ile birlikte Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne bildirilmesi.
6- Seçilen asil ve yedek öğretmenlerin yerelde proje öncesi sektörel eğitimlerine yönelik alanlara göre İlde
bulunan meslek örgütü/odalar, işletmeler veya STK’lar ile protokol imzalanarak bir nüshasının Mesleki
ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne bildirilmesi.
7- İmzalanan protokol kapsamında ilgili sektörlerde seçilen asil ve yedek öğretmenlerin ülkemizdeki
işleyiş hakkında bilgilendirilmesine yönelik eğitim programı düzenlenmesi.
8- Yurtdışına gönderilecek olan öğretmenlerin proje kapsamında gidecekleri dönemlerde yurtdışı pasaport
ve çıkış işlemleri için gerekli yerel onayların alınması.(Onaylarda mutlaka masrafların HBBE projesi
bütçesinden karşılanacağı belirtilmelidir. )
9- Proje ile ilgili bilgilerin İnternet sitesinde tüm eğitim kurumlarına duyurulması. Proje internet sitesinin
güncel takip edilmesi (site yapım aşamasındadır. Adresi bilahare bildirilecektir.)
10- Seçilen öğretmenlere oryantasyon eğitimi verilmesi ve sözleşme imzalanması. (Kötü alışkanlıklar, hitap
şekilleri, kişiler arası davranışlar, yabancı bir ülkede yaşam koşulları, proje süresince ücret şartları,
proje bütçesi, proje gizlilik ilkeleri, sözleşme şartları hakkında bilgilendirme, dil eğitimi, Ek ders
ödemesi ile ilgili bilgi, Okul zamanı ve derse giriş ile ilgili tedbirler, sağlık raporu vb…)
Download

PROJE KAPSAMINDA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİNİN