ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ -2014
2014 YILI ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ TUTARLARI
Asgari geçim
indiriminin yıllık
tutarı
Uygulanacak Asgari Geçim İndirimi Oranı
Kendisi
Bekarlar için
0,5
Evli (Çalışmayan ve herhangi
bir geliri olmayan eşi için)
0,50
Çocuk var ise
Eşi
Çocuk
Asgari geçim
indirimine esas
aylık tutar
Gelir Vergisi Kesinti
Tutarından Mahsup Edilecek
Aylık Tutar
Toplam Oran
0,5
0,10
0,6
1.çocuk
0,075
0,675
2.Çocuk
0,075
0,75
3.Çocuk
0,05
0,8
4.Çocuk
0,05
0,85
6.426,00
963,90
80,33
7.711,20
8.675,10
9.639,00
10.281,60
10.924,20
1.156,68
1.301,27
1.445,85
1.542,24
1.638,63
96,39
108,44
120,49
128,52
136,55
(İkinci çocuktan sonra İlave her bir çocuk AGİ’ye esas tutar üzerinden % 5 oranında ilave yapılmaktadır )
Evli (Eşin herhangi bir geliri
var ise)
Çocuk var ise
0,5
0,5
1.çocuk
0,075
0,575
2.Çocuk
0,075
0,65
3.Çocuk
0,05
0,7
4.Çocuk
0,05
0,75
6.426,00
7.389,90
8.353,80
8.996,40
9.639,00
963,90
80,33
1.108,49
1.253,07
1.349,46
1.445,85
92,37
104,42
112,46
120,49
(İkinci çocuktan sonra İlave her bir çocuk AGİ’ye esas tutar üzerinden % 5 oranında ilave yapılmaktadır )
Download

ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ -2014