BENGİ SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK TİC.LTD.ŞTİ
2014 YILI ORAN VE TUTARLAR (TL)
BEYANNAME DAMGA VERGİSİ TUTARLARI
Bilançolar
31,80
Gelir Tablosu, Tadil Mukaveleleri
15,40
İşletme Hesap Özetleri
15,40
Yııllık Gelir Vergisi Beyannamesi
41,20
KDV, Muhtasar; Damga vergisi beyannameleri
27,20
Kurumlar vergisi beyannamesi
55,00
Geçici vergi beyannamesi (27,20 + 15,40)
42,60
ASGARİ ÜCRETLER
16 yaşından büyükler için 30.06.2014 tarihine kadar
1.071,00
16 yaşından büyükler için 01.07.2014-31.12.2014 tarihi arası
1.134,00
SGK TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ
16 yaşından büyükler için 30.06.2014 tarihine kadar
6.961,50
16 yaşından büyükler için 01.07.2014-31.12.2014 tarihi arası
7.371,00
Kıdem Tazminatı üst sınırı (01.07.2013-31.12.2013)
3.254,44
İsteğe Bağlı Sigorta Primi En Düşük 01.01.2014-30.06.2014 / 01.07.2014-31.12.2014
313,15 / 326,88
İsteğe Bağlı Sigorta Primi En Yüksek 01.01.2014-30.06.2014/ 01.07.2014-31.12.2014
2.035,49 / 2.124.77
Genel Sağlık Sigorta Primi En az 01.01.2014-30.06.2014 / 01.07.2014-31.12.2014
39,14 / 40,86
Genel Sağlık Sigorta Primi En çok 01.01.2014-30.06.2014 / 01.07.2014-31.12.2014
234,86 / 245,16
GAYRİMENKUL SERMAYE İRATLARINDA İSTİSNA SINIRI
2013yılı için (Ev kirası)
3.200,-
2013yılı için (İşyeri kirası)
26.000.-
2014yılı için (Ev kirası)
3.300.-
2014yılı için (İşyeri kirası)
0.-
2014 yılı Gelir Vergisi Oranları
Ücret dışı gelirler için GVK.tebliğ.285
11.000.-TL ye kadar
27.000.-TL ye kadar (11.000.-TL.si için 1.650.-TL) fazlası için
60.000.-TL ye kadar (27.000.-TL.si için 4.850.-TL) fazlası için
60.000.-TL ye kadar (60.000.-TL.si için 13.760.-TL) fazlası için
% 15
% 20
% 27
% 35
Ücretliler için
11.000.-TL ye kadar
27.000.-TL ye kadar (11.000.-TL.si için 1.650.-TL) fazlası için
97.000.-TL ye kadar (27.000.-TL.si için 4.850.-TL) fazlası için
97.000.-TL ye kadar (60.000.-TL.si için 23.750.-TL) fazlası için
% 15
% 20
% 27
% 35
BENGİ SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK TİC.LTD.ŞTİ
2013 yılı Ücret dışı gelirlere uygulanacak Gelir vergisi oranları
10.700.-TL ye kadar
26.000.-TL ye kadar (10.700.-TL.si için 1.605.-TL) fazlası için
60.000.-TL ye kadar (26.000.-TL.si için 4.665.-TL) fazlası için
60.000.-TL ye kadar (60.000.-TL.si için 13.845.-TL) fazlası için
% 15
% 20
% 27
% 35
DOĞRUDAN GİDER YAZILACAK SABİT KIYMETLERE İLİŞKİN SINIR
800,00
Perakende satış fişi düzenleme ve Yazarkasa fişi kesme sınırı
800,00
Çalışanlara yapılan yemek yardım günlük istisna tutarı
12,00
DAMGA VERGİSİ ORANLARI
Maaş, Ücret, Gündelik, İkramiye v.b.
% 0,759
Avanslarda ve belli parayı ihtiva eden sözleşmeler
% 0,948
Kefilsiz kira kontratlarında
% 0,189
Mukavelenameler, taahhütnameler ve temliknameler
% 0,948
SERBEST MESLEK VE KİRA STOPAJ ORANLARI

01.01.2007 tarihinden itibaren Kira Stopajı ................................... .
% 20

Serbest meslek stopajı ............. ..................................................
% 20

Gider makbuzu ile MAL alımlarında Stopajı .....................................
% 5

Gider makbuzu ile HİZMET alımlarında Stopajı ...............................
% 10

Hurda mal alımları …………………………………………………… . .
%2
ASGARİ YILLIK ÜCRETLİ İZİN SÜRELERİ

1 yıldan 5 yıla kadar olanlara

5 yıldan fazla ve 15 yıldan az olanlara

15 yıl ve daha fazla olanlara (15 YIL DAHİL)
26 İŞ GÜNÜ (4 HAFTA + 2 GÜN)

18 yaş ve daha küçük işçiler ile 50 yaş ve üzeri işçiler en a
20 İŞ GÜNÜ (3 HAFTA + 2 GÜN)
(5 YIL DAHİL)
14 İŞ GÜNÜ (2 HAFTA + 2 GUN)
20 İŞ GÜNÜ (3 HAFTA + 2 GÜN)
SAKATLIK İNDİRİM ORANLARI (GVK Tebliği 273)
I. Derece Sakatlar (Çalışma Gücünün Asgari % 80'ini Kaybedenler)
800,00
II. Derece Sakatlar (Çalışma Gücünün Asgari % 60'ını Kaybedenler)
410,00
III. Derece Sakatlar (Çalışma Gücünün Asgari % 40'ını Kaybedenler)
190,00
BENGİ SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK TİC.LTD.ŞTİ
KAPICI MAAŞI ASGARİ ÜCRETTEN
BRÜT ÜCRET
OCAK-HAZIRAN 2014
TEMMUZ-ARALIK 2014
1.071,00
1.134,00
İŞÇİ SSK PRİMİ (%14)
149,94
158,76
İŞÇİ İŞSİZLİK PRİMİ (%1)
10,71
11,34
KESINTI TOPLAMI
160,65
170,10
NET ODENECEK
910,35
963,90
2014 Yılı Asgari Geçim İndirimi Miktarları:
(Asgari ücret; 2014 yılı için aylık brüt 1.071,00 TL den hesaplanır)
ÜCRETLİNİN
AYLIK TUTAR
MEDENİ DURUMU
BEKAR
80,33
EVLİ EŞİ ÇALIŞAN
80,33
EVLİ EŞİ ÇALIŞAN
1 ÇOCUKLU
EVLİ EŞİ ÇALIŞAN
2 ÇOCUKLU
EVLİ EŞİ ÇALIŞAN
3 ÇOCUKLU
EVLİ EŞİ ÇALIŞAN
4 ÇOCUKLU
EVLİ EŞİ ÇALIŞMAYAN
EVLİ EŞİ Ç ALIŞMAYAN 1 ÇOCUKLU
EVLİ EŞİ ÇALIŞMAYAN 2 ÇOCUKLU
EVLİ EŞİ ÇALIŞMAYAN 3 ÇOCUKLU
EVLİ EŞİ ÇALIŞMAYAN 4 ÇOCUKLU
92,37
104,72
112,46
120,49
96,39
104,88
120,49
128,52
136,55
Download

DOSYAYI İNDİR (Sağ Tık/Farklı Kaydet)