SİRKÜLER: 2014/001
BURSA, 02.01.2014
Konu: 2014 Yılında Uygulanacak olan had ve miktarlar
Sayın Mükellefimiz,
2014 Yılı herkese sağlık, huzur, mutluluk ve bol kazanç getirmesi dileklerimizle hepimize hayırlı
olsun. Hepimizin bildiği gibi 2014 yılında vergi kanunlarında ve cezalarda da 31/12/2013’de birçok
değişiklik yapılmış olup bu sirkülerimizde şu anda acil olan konulara yer verilmiştir.
Daha sonraki sirkülerimizde diğer konular hakkında da tarafınıza bilgilendirmeler yapılacaktır.
1- Asgari Ücret ve SSK Primine Esas Tavan ve Taban Ücret Tutarları ile Asgari Geçim
İndirimi Tutarları.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2014 Yılında uygulanacak olan asgari ücret tutarlarını belirledi.
Söz konusu asgari ücret tutarları ilgili dönemlere göre aşağıdaki gibidir.
Önemli Bilgi: 16 Yaş ayrımı kaldırılmış olup, tüm çalışanlara tek bir asgari ücret uygulanacaktır.
A- 01.01.2014 – 30.06.2014 döneminde uygulanacak brüt asgari ücret tutarları
Asgari Ücret
Onaltı yaş ve üstü işçiler için
Brüt
Günlük TL
Brüt Aylık
TL
AGİ HARİÇ
Aylık NET TL
35,70
1,071,00
765,67
*Ez az ; aylık alacağı A.G.İ.hariç rakamlara ;
ödenecektir.(BEKAR AGİ: 80,33 TL)
EN AZ AGİ
DAHİL Aylık
NET TL
846,00
aile durumuna göre AGİ ilave edilerek
B- 01.07.2014 – 31.12.2014 döneminde uygulanacak brüt asgari ücret tutarları
Asgari Ücret
Onaltı yaş ve üstü işçiler için
Brüt
Günlük TL
Brüt Aylık
TL
AGİ HARİÇ
Aylık NET TL
37,80
1,134,00
810,70
*Ez az ; aylık alacağı A.G.İ.hariç rakamlara ;
ödenecektir. BEKAR AGİ: 80,33 TL)
EN AZ AGİ
DAHİL Aylık
NET TL
891,03
aile durumuna göre AGİ ilave edilerek
C- SGK Primine Esas Tavan ve Taban Ücret
5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 82. maddesine göre, bu kanun
gereğince alınacak primlerin hesabına esas tutulan günlük kazancın alt sınırı, asgari ücretin otuzda
biri, üst sınırı ise bu tutarın 6,5 katıdır. Buna göre 2014 yılının birinci ve ikinci yarısı için aylık
tavan ve taban tutarları aşağıdaki gibi olmaktadır.
Uygulanacak Dönemi
SSK Taban Ücreti (Aylık) TL
01.01.2014 – 30.06.2014
01.07.2014 – 31.12.2014
1,071,00
1.134,00
SSK Tavan Ücreti (Aylık) TL
6.961,50
7,371,00
ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ
D- 2014 Yılı Başından İtibaren Uygulanacak “Asgari Geçim İndirimi ” İle İlgili Olarak
İndirim Konusu Yapılacak Tutarın Hesabında Baz Alınacak Tutar
Ay Asgari Ücret Asgari Ücretin Yıllık Tutarı
12 X 1,071,00 = 12,852,00.- TL. olmaktadır.
Asgari geçim indirimi tutarları hesaplanması için ücretlilerin medeni durumuna göre tespit edilen
oranlar yukarıdaki meblağa uygulanır. Bulunan tutarın %15 vergisi hesaplanarak çıkan verginin
1/12’ si her ay ücretlinin ödenecek vergisinden mahsup edilir. (Mahsup edilecek tutar hesaplanan
vergiden fazla ise fazlası dikkate alınmaz.)
Bu hesaplamalar için mutlaka ücretlilerden “AİLE DURUMU BİLDİRİMİNİN” imzalı olarak
alınması gerekmektedir.
Yukarıdaki tutara göre ücretlilerin hak kazanacağı aylık indirim tutarları aşağıdaki tabloda
belirlenmiştir.
2014 AGİ HESAPLAMA
DURUMU
AGİ
Bekâr
80,33
Evli, Eşin Geliri Olan
80,33
Evli, Eşin Geliri Olan, Bir Çocuk
92,37
Evli, Eşin Geliri Olan, İki Çocuk
104,42
Evli, Eşin Geliri Olan, Üç Çocuk
112,46
Evli, Eşin Geliri Olan, Dört Çocuk
120,49
Evli, Eşin Geliri Olmayan
96,39
Evli, Eşin Geliri Olmayan, Bir Çocuk
108,44
Evli, Eşin Geliri Olmayan, İki Çocuk
120,49
Evli, Eşin Geliri Olmayan, Üç Çocuk
128,52
Evli, Eşin Geliri Olmayan, Dört Çocuk
136,55
Not: Bu hesaplamalarda Gelir Vergisi Kanunun 103. maddesinin ilk dilimindeki %15 vergi oranı esas
alınmıştır.
2- Gelir Vergisi Oranları ile Sakatlık İndirimi Tutarları.
2014 yılı GELİR VERGİSİ TARİFESİ
Gelir Vergisi Kanununun 103 üncü maddesinde yer alan gelir vergisine tabi gelirlerin
vergilendirilmesinde esas alınan tarife, 2014 takvim yılı gelirlerinin vergilendirilmesinde esas
alınmak üzere aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir.
11,000 TL'ye kadar
% 15
27.000 TL'nin 11,000 TL'si için 1,650 TL, fazlası
% 20
60.000 TL'nin 27.000 TL'si için4,850,00 TL, (ücret gelirlerinde 97.000 TL'nin 27.000 TL'si
% 27
için 4,850,00 TL), fazlası
60.000 TL'den fazlasının 60.000 TL'si için 13,760 TL, (ücret gelirlerinde 97.000 TL'den
fazlasının 97.000 TL'si için 23,750 TL), fazlası
% 35
2014 yılı Engelli İndirimi Tutarları
Gelir Vergisi Kanununun 31 inci maddesinde yer alan sakatlık indirimi tutarları değişmemiş olup,
2014 takvim yılında da uygulanmak üzere; birinci derece sakatlar için 800 TL, ikinci derece
sakatlar için 400 TL, üçüncü derece sakatlar için 190 TL olarak tespit edilmiştir.
3- Damga Vergisine Tabi Kağıtlar ve Oranları.
1. Mukavelenameler, taahhütnameler ve temliknameler (Binde 9,48)
2. Kira mukavelenameleri (Mukavele süresine göre kira bedeli üzerinden) (Binde 1,89)
3. Vergi beyannameleri:
a) Yıllık gelir vergisi beyannameleri (41,20 TL)
b) Kurumlar vergisi beyannameleri (55,00 TL)
c) Katma değer vergisi beyannameleri (27,20 TL)
d) Muhtasar beyannameler (27,20 TL)
e) Diğer vergi beyannameleri (damga vergisi beyannameleri hariç) (27,20 TL)
f)Bilançolar (31,80 TL)
g)Gelir Tabloları (15,40 TL)
h)İşletme Hesabı özeti (15,40 TL)
ı)Gümrük idarelerine verilen beyannameler (55,00 TL)
i)SGK ya verilen bildirgeler (20,30 TL)
4- Vergi Usul Kanununda ve Diğer Kanunlarda Yer alan ve 2014 yılında uygulanacak had
ve miktarlar.
Fatura Kullanma mecburiyeti
800,00 TL üzeri satışlar (2013 aynı kaldı)
Doğrudan gider yazılabilecek demirbaş sınırı
800,00 TL
2014 Yılında uygulanacak Konut kira istisnası
3,300,00 TL
Gider Yazılacak Yemek bedeli
12,00 TL (2013 Aynı kaldı)
GV Mükerrer 80 Md. Değer Artış Kazancı istisnası
GV 82 mad. Arızı Kazanç İstisnası (Yıllık )
(2013 aynı kaldı)
9,700,00 TL (Yıllık)
21,000,00 TL (2013 aynı kaldı)
***İNDİRİMLİ K.D.V. ORANINDA 2014 YILINDA İADE EDİLMEYECEK TUTAR :17,700,00 TL
***Ö T.V. DEĞİŞİKLİĞİ
2014 YILINDA MOTOR SİLİNDİR HACMİ
ORAN
ARAÇLARIN
ESKİ ORAN
YENİ
1600 CC YE KADAR
%40
%45
1600-2000 CC ARASI
%80
%90
%130
%145
2000 CC ÜSTÜ
ORANLARINA YÜKSELTİLMİŞTİR.
***TÜKETİCİ
KREDİLERİNDE
TAKSİT
SINIRLAMALAR GETİRİLMİŞTİR.
SAYISI.
VE
KREDİ
MİKTARLARINDA
KREDİ TÜRÜ
TUTARI
TAKSİT SAYISI
KONUT
KONUT DEĞERİNİN % 75 İ
OTOMOBİL
50,000,00 TL LIK OTOMOBİLİN %70 İ
OTOMOBİL
50,000,00 TL LIK ÜSTÜ OTOMOBİLDE
SINIRLAMA YOK
48 AY
50,000,00 TL NIN %70 İ ÜSTÜNÜN %50 Sİ
TÜKETİCİ KREDİSİ
48 AY
----------------------------
36 AY
KREDİ KARTI İLE GERÇEKLEŞTİRİLEN ALIŞVERİŞLERDE
9 AY
(TELEKOMİNİKASYON,YEMEK,GIDA, AKARYAKIT ALIMINDA)
TAKSİT UYGULANMAZ
(01,02,2014 UYGULAMA)
***MOBİL TELEFON ABONELİK ÜCRETİ
40,00 TL
****VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ
İVAZSIZ İNTİKALLERDE
MİRAS HİSSELERİNDE
3,371,00 TL İSTİSNA
146,306,00 TL İSTİSNA
( YALNIZCA TEK EŞE MİRAS KALDI İSE 292,791,00 TL İSTİSNA )
Saygılarımızla,
EKREM ALFATLI
YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR
Download

dosyayı indir