İHLAS MADENCİLİK A.Ş. / IHMAD, 2014 [IHMAD] 06.03.2014 21:09:25
Kar Payı Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
MEHMET
1 ERDOĞAN
GÜNEŞ
2
MAHİR
KAMACI
YÖNETİM KURULU
BAŞKAN VEKİLİ, GENEL
MÜDÜR VE MURAHHAS
AZA
YÖNETİM KURULU ÜYESİ
VE GENEL MÜDÜR
YARDIMCISI
İHLAS
MADENCİLİK
A.Ş.
06.03.2014
21:06:34
İHLAS
MADENCİLİK
A.Ş.
06.03.2014
21:08:59
Adres
29 Ekim Cd. İhlas Plaza No:11 Bahçelievler/İstanbul
Telefon
212 - 4542760
Faks
212 - 4542761
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle
212 - 4542760
İlişkiler Birimi Telefon
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle
212 - 4542761
İlişkiler Birimi Faks
Yapılan Açıklama
Hayır
Güncelleme mi?
Yapılan Açıklama Ertelenmiş
Hayır
Bir Açıklama mı?
Özet Bilgi
2013Yılı Kar Dağıtımı Hk.
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 06.03.2014
Konunun Görüşüleceği Genel
28.03.2014
Kurul Tarihi
Teklif Edilen Nakit Kar Payı
Nakit Temettü Ödenmeyecek
Ödeme Şekli
Pay Grup Bilgileri
1 TL Nominal Değerli Paya
1 TL Nominal
Ödenmesi Teklif Edilen Nakit
Kar Payı - Brüt (TL)
IHMAD(Eski),TRAOKANT91B5 0,0000000
Pay Grup Bilgileri
Pay Biçiminde Dağıtılması
Teklif Edilen Kar Payı Tutarı
(TL)
IHMAD(Eski),TRAOKANT91B5 0,000
Değerli Paya
Ödenmesi Teklif
Edilen Nakit Kar
Payı - Net (TL)
0,0000000
Pay Biçiminde
Dağıtılması Teklif
Edilen Kar Payı
(%)
0,00000
EK AÇIKLAMALAR:
Yönetim Kurulumuzun bugün (06/03/2014) yapılan toplantısında;
Şirketimizin 2013 yılı hesap dönemi sonunda;
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Sermaye Piyasasında Finansal raporlamaya İlişkin Esaslar
Tebliği II-14.1 sayılı Tebliği gereğince TMS/TFRS Standartları'na göre hazırlanan
konsolide bilançomuzda net dönem zararı 919.719,00 TL'dir.
Konsolide olmayan V.U.K. hükümlerine göre düzenlenmiş yasal kayıtlarımızda ise
1.424.178,68 TL net dönem zararı mevcuttur.
Şirketin konsolide ve V.U.K. göre düzenlenen bilançosunda zarar olması nedeniyle
dağıtılacak karının bulunmadığı hususunda Olağan Genel Kurul'a teklifte bulunulmasına
karar verilmiştir.
Kâr dağıtım önerimize ilişkin tablo EK/1'de yer almaktadır.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı
Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan
bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu,
konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları
gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Download

2014.03.06-II - İhlas Madencilik