HASTANEMİZ PERSONELİ OLUP GEÇİCİ GÖREVLE GİDENLER
ADI SOYADI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Seher ALTINEL BOZKURT
Muhammet Mehti ÖNALAN
Yasemin KARAGÖZ FİDAN
Volkan GENET
Dt.Serpil YAZGAN YALÇIN
Meral KELOĞLU BATİNLİ
Gülcan DORU EREN
Kadir İRVANALIOĞLU
Sabiha KÜRTÜN KOÇAK
Ergül SEZER BORAN
Süreyya YILMAZ BAĞLAR
Sema KESKİN
Zehra SAVU
Hatice AĞIZ AKSOY
15 Dr. Erhan KOCADERELİ
16 Yüksel BUDAK
17 Yüksel SUANER
18 Baki AKBABA
19 Nurgül DÖNMEZ YILDIZ
20 Hatice TALAŞ AKMEŞE
21 Semra KISACIK ÇIVGIN
22 Ayşe İLGÖR CANSEVER
23 Özden YAKAR
24 Hilal BAKİ ASLAN
25 Mehmet BAL
26 Ergül CİHAN
27 Demet DİLER TAŞAR
28 Ayşe KARABULUT ŞENTÜRK
29 Arife YAVAŞ TABAK
30 Ahmet ERYILMAZ
31 Damla ZAİM TEKİN
32 Dr. Hakan EROĞLU
33
34
35
GÖREVİ
Hemşire
Sağ.Mem.
Ebe
Tıbbi Sekreter
Diş Tabibi
Hemşire
Hizmetli
Hizmetli
Hemşire
Hemşire
Hemşire
Röntgen Tek.
Ebe
Hemşire
Pratisyen Tabip
Sağ.Mem.
Sağ.Mem.
Tıbbi Sekreter
Tıbbi Sekreter
Hemşire
Ebe
Hemşire
Ebe
VHKİ
VHKİ
Biyolog
Hemşire
Hemşire
Ebe
Sağ.Mem.
Avukat
Pratisyen Tabip
SİCİL NO
41476
37182
52188
52586
9720
35903
1453
1482
66816
111212
87840
42305
42263
66107
24232
55886
24600
11561
9760
32529
60116
57535
45992
866
973
18400
32532
58795
46475
57702
36218
117806
AYRILIŞ TARİHİ
BAŞLAYIŞ TARİHİ
GİTTİĞİ KURUM
14.01.2011
14.03.2011
15.06.2011
06.09.2011
01.12.2011
23.12.2011
07.03.2012
10.05.2012
02.07.2012
31.07.2012
08.10.2012
22.10.2012
22.10.2012
07.12.2012
Süresiz
01.07.2014
01.07.2014
2014 YILI SONU
01.07.2014
01.07.2014
01.07.2014
01.07.2014
01.07.2014
01.07.2014
01.07.2014
01.07.2014
01.07.2014
01.07.2014
Bulaşıcı Hastalıklar Şube Müdürlüğüne (Şef)
Acil ve Afetlerde Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlüğü (UMKE Sorumlusu) Sağ.Müd.
Sağlığı Müdürlüğü (Kamu Sağ.Hiz. Şube Müdürlüğü)
İl Halk Sağlığı Müdürlüğü (Balıkesir İdari Halk Sağlığı Müdürü)
Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Balıkesir
Valilik Kurum Tabipliğine
İl Halk Sağlığı Müdürlüğü (Merkez Toplum Sağlığı Merkezi)
İl Halk Sağlığı Müdürlüğü
Sağlık Müdürlüğü (Hukuk Bürosu)
Sağlık Müdürlüğü (İl Performans ve Kalite Koordinatörlüğü)
İl Halk Sağlığı Müdürlüğü
İl Halk Sağlığı Müdürlüğü Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM)
İl Halk Sağlığı Müdürlüğü Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM)
Bandırma Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi
17.12.2012
01.01.2013
04.01.2013
18.01.2013
18.01.2013
31.01.2013
19.02.2013
22.03.2013
02.04.2013
29.07.2013
19.09.2013
08.11.2013
18.02.2014
25.02.2014
07.04.2014
25.04.2014
05.05.2014
03.06.2014
Süresiz
2014 YILI SONU
2014 YILI SONU
01.07.2014
01.07.2014
01.07.2014
01.07.2014
01.07.2014
01.07.2014
01.07.2014
01.07.2014
01.07.2014
17.08.2014
24.08.2014
07.10.2014
2014 YILI SONU
2014 YILI SONU
03.09.2014
İl Halk Sağlığı Müdürlüğü (Halk Sağlığı Laboratuvarı Sorumlusu)
İl Halk Sağlığı Müdürlüğü (Destek Hizmetleri Şube Müdürü)
Sağlığı Müdürlüğü (Yönetim Hizmetleri Şube Müdürü)
Acil ve Afatlerde Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlüğü 112 Başh. Sağ.Müd.
Sağlığı Müdürlüğü (Yönetim Hizmetleri Şube Müdürlüğü)
İl Halk Sağlığı Müdürlüğü (Verem Savaş Dispanseri)
Defterdarlık Sağ.Kurumları 2 Nolu DSS Müdürlüğü
Sağlığı Müdürlüğü (SABİM-BİMER)
Defterdarlık Sağ.Kurumları 2 Nolu DSS Müdürlüğü
İl Halk Sağlığı Müdürlüğü
Göğüs Hastalıkları Hastanesi
İl Halk Sağlığı Müdürlüğü (Halk Sağlığı Laboratuvarı)
Defterdarlık Sağ.Kurumları 2 Nolu DSS Müdürlüğü
Atatürk Devlet Hastanesi
Defterdarlık Sağ.Kurumları 2 Nolu DSS Müdürlüğü
Defterdarlık Sağ.Kurumları 2 Nolu DSS Müdürlüğü
Sağlığı Müdürlüğü (Hukuk Bürosu)
Bigadiç Devlet Hastanesi
GENEL SEKRETERLİĞE Geçici Görevle Giden Personel
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Bilgen UÇAR KARAMUSTAFA
Semra DEYER DURAN
Cemile ÖRS ATİK
Birsen EROL ÇILDIR
Zehra GÜVENDİREN YILDIRIM
Hüseyin KOCABIYIK
Gülşah SUNAY
Züleyha KAHRAMAN MALDAR
Ramazan AĞIŞ
Kemal KARA
Ayşe AKKAŞ KÜÇÜK AKKAŞ
Sevcan SAKCI
Hemşire
Hemşire
Tıbbi Sekreter
Ebe
Hemşire
Sağ.Mem.
Hemşire
Tıbbi Sekreter
VHKİ
Teknisyen
Hemşire
Hemşire
59120
50290
68087
43423
44648
88307
111075
55964
510
437
71256
41484
12.11.2012
12.11.2012
01.01.2013
02.01.2013
18.02.2013
18.02.2013
26.02.2013
06.03.2013
08.03.2013
11.03.2013
19.03.2013
01.04.2013
01.07.2014
01.07.2014
2014 YILI SONU
01.07.2014
01.07.2014
01.07.2014
01.07.2014
01.07.2014
01.07.2014
11.06.2014
01.07.2014
01.07.2014
Balıkesir İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
Balıkesir İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
Balıkesir İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
Balıkesir İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
Balıkesir İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
Balıkesir İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
Balıkesir İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
Balıkesir İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
Balıkesir İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
Balıkesir İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
Balıkesir İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
Balıkesir İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
Nurdan Özden KOCAOĞLU ONGANER
Enes KARA
Züleyha BAYRAK
Ülkü AYTÜRK ŞENĞÜL
Semra AKCAN DOLGUN
Hürü KOÇ BOYDAK
Erdem OĞUZ
Mustafa Melih ERDOĞAN
Alper EROĞLU
Harun YAĞCILARLI
Rabiye CEYLAN SALI
Seçil AY KAYMAK
Elif KELOĞLU NAZİLLİOĞLU
Nilifer ERGÜVEN CANDAN
Satı Zeynep SAKMAN GÜVENDİ
Rahşan BEĞER ERİM
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Aydın DEMİRER
Mustafa Uğurhan ÇİFTÇİ
Gülşen GÜÇKAN
Erdal ÜNAL
Sema METİNLİER
Cemile ÖRS ATİK
Yüksel SUANER
Nazik TOKGÖZ GEL
Emine ERKUŞ YILMAZ
Aydın DEMİRER
Emel ÖZTÜRK ERCAN
Sema ÇAKIR
Recep ÖZER
Cavit KANİ
Gülgün AŞIK KARAGÖZ
Erkan YILDIRIM
Alper EROĞLU
Dicle AVCI
Gamze KOCABIYIK
Fatma ACAR BİLGİÇ
Emine ÇİRİK GÜLMEZ
Hemşire DSS
100116
Hizmetli
1494
Ebe
61917
Hemşire
58569
Ebe
43541
65431
Lab. Tek. DSS
96322
Hemşire DSS
37269
Mühendis
Şoför
768
Şoför
1230
50287
Hemşire
Ebe
63582
65647
Hemşire
Hemşire
36270
Tıbbi Sekreter DSS9421
Hemşire
66788
12.04.2013
24.04.2013
13.06.2013
14.06.2013
03.09.2013
18.09.2013
26.09.2013
24.10.2013
02.01.2014
02.01.2014
03.01.2014
15.01.2014
26.03.2014
02.04.2014
22.04.2014
01.07.2014
01.07.2014
13.09.2014
2014 YILI SONU
01.07.2014
01.07.2014
01.07.2014
2014 YILI SONU
02.07.2014
02.07.2014
03.07.2014
Süresiz
2014 YILI SONU
02.10.2014
2014 YILI SONU
Süresiz
Süresiz
Süresiz
Süresiz
Süresiz
Süresiz
Balıkesir İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
Balıkesir İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
Balıkesir İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
Balıkesir İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
Balıkesir İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
Balıkesir İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
Balıkesir İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
Balıkesir İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
Balıkesir İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
Balıkesir İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
Balıkesir İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
Balıkesir İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
Balıkesir İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
Balıkesir İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
Balıkesir İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
Balıkesir İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
Balıkesir İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
Balıkesir İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
Balıkesir İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
Balıkesir İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
Balıkesir İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
01.01.2013 - 31.12.2013 Tarihleri Arası GEÇİCİ GÖREV Bitimi İŞE BAŞLAMA
Sağ.Mem.
Röntgen Uzm.
Patoloji Uzm.
Gen.Cer.Uzm.
Eczacı
Tıbbi Sekreter
Sağ.Mem.
Ebe
Tıbbi Sekreter
Sağ.Mem.
Hemşire
Tıbbi Sekreter
Tıbbi Sekreter
Biyolog
Hemşire
Hemşire
Şoför
Hemşire
Hemşire
Hemşire
Ebe
31676
79668
20555
27574
5850
68087
24600
38027
74578
31676
41712
9770
1162
27098
50971
768
111799
100809
71719
25305
20.10.2010
22.10.2012
22.10.2012
22.10.2012
01.10.2012
03.11.2011
29.03.2012
28.05.2012
03.02.2012
02.11.2012
02.11.2012
02.11.2012
18.01.2013
25.02.2013
07.12.2012
06.05.2013
29.04.2013
29.04.2013
29.04.2013
29.04.2013
29.04.2013
2012 YILI SONU
2012 YILI SONU
2012 YILI SONU
2012 YILI SONU
2012 YILI SONU
2012 YILI SONU
03.01.2013
07.01.2013
22.01.2013
22.02.2013
01.03.2013
01.03.2013
21.03.2013
01.04.2013
07.06.2013
08.06.2013
31.05.2013
21.06.2013
21.06.2013
21.06.2013
21.06.2013
Personel Şb. Müd. (Basın ve Halkla İlişkiler Birimi)
İl Halk Sağlığı Müdürlüğü Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM)
İl Halk Sağlığı Müdürlüğü Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM)
İl Halk Sağlığı Müdürlüğü (KETEM) Haftada 1(Bir) Gün
Sosyal Güvenlik Müdürlüğü (Fatura ve Reçete Kontrol Birimi)
Sağlık Müdürlüğü (Hukuk Bürosu)
İl Halk Sağlığı Müdürlüğü (Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü)
İl Halk Sağlığı Müdürlüğü AÇS/AP
Atatürk Devlet Hastanesi
Balıkesir İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
Balıkesir İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
Balıkesir İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
Sağlığı Müdürlüğü (Yönetim Hizmetleri Şube Müdürlüğü)
Balıkesir İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
İl Halk Sağlığı Müdürlüğü Merkez Toplum Sağlığı Merkezi
Acil Bak.Hem.Kursu (İzmir Ege Ünv. Tıp Fak.Hast.)
Balıkesir İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
Yoğ.Bak.Hem.Kursu (Ankara Ünv.Tıp Fak.İbni Sina A.U.H.)
Yoğ.Bak.Hem.Kursu (Bursa Uludağ Ünv. Sağ.Uyg.ve Araş.Merkezi)
Yoğ.Bak.Hem.Kursu (Bursa Uludağ Ünv. Sağ.Uyg.ve Araş.Merkezi)
Yoğ.Bak.Hem.Kursu (Bursa Uludağ Ünv. Sağ.Uyg.ve Araş.Merkezi)
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
Fatma PIRMIT KARA
Beytullah GERGİN
Nahide Nihal BAYRAKÇI BAYRAKTAR
Orhan KOÇAK
Erkan KIZIK
Celali BİLGİN
Harun YAĞCILARLI
Fatih ACET
Neziha KARAKÖSE AKBULAT
Adnan ERBAŞ
Aylin KURUHALİLOĞLU SAĞLAM
Gülgün AŞIK KARAGÖZ
Gülsüm OZAN KANMAZ
Aysun ARAR İLGÖR
Ayla UYSAL ANDAÇ
Ahmet AKATAK
Ömür BAYHAN
Metin GELGEL
Aynur SERGİ
Esra YURTSEV
Yasemin ERSÖZ KÖPRÜLÜ
Özlem ÇELİK ÇETİNKAYA
Şevket AKTAŞ
Fatma YILDIZ DURMUŞ
Duygu YILDIZ BEŞER
Eylem ŞENGÜL KESKİN
Canan İPEK TEMET
Gülten SOYÇELİK PARILTAN
Fikret ATAK
Hava BAYATA CANBAY
Ali ALTAN
Ayşe Gül CURA KÜÇÜKGÜLMEZ
Figan TEMEL ALTINEL
Füsun ASLANTAŞ ATMACA
Halide KABAK
Sultan ATALAY
Ali ALTIN
Gülsemin YALMAN ÖZOK
Gonca OKTA TÜRK
Dr. Ali BOZKURT
İnci ÖZBEK ORMANCI
Semra ÜNAL DUMAN
Elife ŞALDIRAN ÖZKAN
Mustafa ERGÜN
Emel KAPLAN SARITAŞ
Zahide ÇELEBİ AYDIN
Adem AVCI
Mustafa ÇAL
Uğur BİLGE
65821
Hemşire
111050
Hemşire
34146
Hemşire
Hemşire
96326
Hemşire
Psikolog
31443
Şoför
1230
Anes. Tek.
71325
Terzi
830
Hizmetli
1748
Tıbbi Sekreter
56109
Hemşire
50971
Hemşire
67476
Hemşire
86621
Hemşire
34765
Şoför
1131
Sağ.Mem.
39625
Sağ.Mem.
56005
Hizmetli
1032
Hemşire
111063
Hemşire
37428
Hemşire
82130
Eczacı
4361
Hemşire
32524
Hemşire
41736
54372
Ebe
76372
Hemşire
Ebe
42848
Şoför
1162
Hemşire
100889
Tıbbi Sekreter
52189
52140
Hemşire
49759
Hemşire
53892
Hemşire
30050
Hemşire
Elektronörofizyoloji13608
Şoför
Ebe
44798
114582
Hemşire
Çocuk Cer.Uzm. 75952
Ebe
60004
26149
Hemşire
Hemşire
44813
Mühendis(Mak.)
Ebe
56439
49535
Hemşire
821
VHKİ
Hemşire
105344
Mühendis
29.04.2013
29.04.2013
29.04.2013
29.04.2013
29.04.2013
30.05.2013
01.06.2013
12.06.2013
28.01.2013
25.03.2013
21.01.2013
07.06.2013
28.01.2013
28.01.2013
28.01.2013
01.08.2013
20.09.2013
20.09.2013
09.09.2013
18.02.2013
20.09.2013
14.09.2013
18.01.2013
02.09.2013
09.09.2013
21.10.2013
21.10.2013
06.08.2013
01.10.2013
11.11.2013
13.09.2013
04.11.2013
04.11.2013
04.11.2013
04.11.2013
20.08.2013
01.12.2013
18.01.2013
05.11.2013
27.08.2013
18.01.2013
01.11.2013
27.06.2013
03.01.2014
15.01.2013
23.09.2013
30.09.2013
14.04.2014
10.05.2013
21.06.2013
21.06.2013
21.06.2013
21.06.2013
21.06.2013
28.06.2013
30.06.2013
17.07.2013
23.07.2013
29.07.2013
27.08.2013
07.09.2013
31.08.2013
31.08.2013
31.08.2013
30.09.2013
29.10.2013
29.10.2013
30.10.2013
30.10.2013
30.10.2013
04.11.2013
06.11.2013
08.11.2013
11.11.2013
21.11.2013
22.11.2013
02.12.2013
31.11.2013
06.12.2013
18.12.2013
27.12.2013
27.12.2013
27.12.2013
27.12.2013
2013 YILI SONU
31.12.2013
2013 YILI SONU
2013 YILI SONU
15.01.2014
23.01.2014
31.01.2014
03.02.2014
18.02.2014
06.02.2014
25.02.2014
28.04.2014
16.05.2014
27.05.2014
Yoğ.Bak.Hem.Kursu (Bursa Yüksek İhtisas E.A.H.)
Yoğ.Bak.Hem.Kursu (Bursa Yüksek İhtisas E.A.H.)
Yoğ.Bak.Hem.Kursu (Bursa Yüksek İhtisas E.A.H.)
Yoğ.Bak.Hem.Kursu (Kayseri Erciyes Ünv. Tıp Fak. Hastanesi)
Yoğ.Bak.Hem.Kursu (İzmir Dr.Suat Seren Göğ.Hast. Ve Göğ. Cer. E.A.H.)
Manisa Ruh Sağ. Ve Hast. Hastanesi
Balıkesir İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
Kilis Devlet Hast. ve Sahra Hastanesinde
Atatürk Devlet Hastanesi
Atatürk Devlet Hastanesi
Balıkesir İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
Balıkesir İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
İl Halk Sağlığı Müdürlüğü
İl Halk Sağlığı Müdürlüğü
İl Halk Sağlığı Müdürlüğü
Balıkesir İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
2013 Yılı HAC Organizasyonu Sağlık Ekibinde
2013 Yılı HAC Organizasyonu Sağlık Ekibinde
2013 Yılı HAC Organizasyonu Sağlık Ekibinde
Balıkesir İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
2013 Yılı HAC Organizasyonu Sağlık Ekibinde
2013 Yılı HAC Organizasyonu Sağlık Ekibinde
Sağlığı Müdürlüğü (Özel Sağ.Hiz. Ecz. Ve Tıbbi Cih. Şube Müdürlüğü)
Edirne Trakya Ünv. Tıp Fak. (Kan Bankacılığı Transfüzyon Tıbbi Eğitimi)
2013 Yılı HAC Organizasyonu Sağlık Ekibinde
Kilis Devlet Hast. ve Sahra Hastanesinde
2013 yılı 2.dnm. Acil Bak.Hem.Kursu (Trabzon Kanuni E.A.H.)
Atatürk Devlet Hastanesi
Balıkesir İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
HAS.ENF.Enf.Kont.Hem.Kursu (Bursa Uludağ Ünv. S.U.A.H.)
Edremit Devlet Hastanesi
2013yılı 2.dnm.Yoğun Bak.Hem.Kursu (BursaUludağÜnv.Sağlık Uyg.ve Araş.Merk.)
2013yılı 2.dnm.Yoğun Bak.Hem.Kursu (İzmir Ege Ünv. Tıp Fak.Hast.)
2013yılı 2.dnm.Yoğun Bak.Hem.Kursu (İzmir 9 Eylül Ünv. Tıp Fak.Hast.)
2013yılı 2.dnm.Yoğun Bak.Hem.Kursu (İstanbul Haseki E.A.H.)
Atatürk Devlet Hastanesi
Balıkesir İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
Sağlığı Müdürlüğü (Özel Sağ.Hiz. Ecz. Ve Tıbbi Cih. Şube Müdürlüğü)
Balıkesir İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
Atatürk Devlet Hastanesi
Sağlığı Müdürlüğü (Kamu Sağ.Hiz. Şube Müdürlüğü)
Burhaniye Devlet Hastanesi
Balıkesir İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
Balıkesir İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
Edremit Devlet Hastanesi
İl Halk Sağlığı Müdürlüğü (Merkez Toplum Sağlığı Merkezi) 2013 YILI SONU
Balıkesir İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
2014 Yılı 1. Dönem Acil Bakım Hemşireliği Kursu
Balıkesir İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
Download

Tüm Personellerimiz