ICCI 2014 TASLAK KONFERANS PROGRAMI
24.04.2014
KIRMIZI SALON
09:00-10:30
Kayıt
YEŞİL SALON
09:00-10:30
10:30-12:00
10:30-12:00
BEYAZ SALON
09:00-10:30
10:30-12:00
Kırmızı Salonda Açılış Konuşmaları Devam Ettiği İçin
Bu Saatlerde Bu Salonda Herhangi Bir Oturum Bulunmamaktadır.
Açılış Töreni ve Açılış Konuşmaları
Kırmızı Salonda Açılış Konuşmaları Devam Ettiği İçin
Bu Saatlerde Bu Salonda Herhangi Bir Oturum Bulunmamaktadır.
12:00-13:00
Fuar Açılışı
12:00-13:00
Fuar Açılışı
12:00-13:00
Fuar Açılışı
13:00-14:00
Öğle Yemeği
13:00-14:00
Öğle Yemeği
13:00-14:00
Öğle Yemeği
14:00-14:30
Davetli Konuşmacı:
Dr. Fatih BİROL
Uluslararası Enerji Ajansı
Başekonomisti
14:00-14:30
14:30-15:30
PANEL 1: Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD)
Özel Oturumu:
Enerji Sektörü Yatırım Ortamının İyileştirilmesi
14:30-16:00
Kırmızı Salonda Gerçekleşen Özel Oturum Devam Ettiği İçin Bu Saatlerde Bu
Salonda Herhangi Bir Oturum Bulunmamaktadır.
OTURUM 1: Kazan ve Basınçlı Kap Sanayicileri Derneği (KBSB) Özel
Oturumu:
Termik Santral Teknolojilerinde Yerlileşme
14:00-14:30
14:30-16:00
OTURUM 3: HESİAD Özel Oturumu:
Hidroelektrik Santrallerinde Dünya ve Türkiye' nin Kapasite Kullanımı,
Mevzuat ve Planlamlar
Panel Başkanı: Nail OLPAK (MÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı)
Oturum Başkanı: Zafer BENLİ (ETKB Müsteşar Yardımcısı)
Oturum Başkanı: Dr. Atilla AKALIN (HESİAD Genel Sekreteri)
Taner YILDIZ, T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
Şenol YALÇINKAYA, ETKB "Kamunun Enerji Politikaları Açısından Değerlendirilmesi"
Açılış Konuşması:
Fahrettin A. ARMAN, HESİAD Başkanı
Rifat HİSARCIKLIOĞLU, TOBB Başkanı
Hacı Ahmet İLHAN, KBSB "Termik Santral Teknolojilerinin Yerlileştirilmesi"
Gaye Demirhan BAŞBİLEN, ARTI Enerji"Dünya ve Türkiye’de Hidroelektrik
Kapasiteleri ve Kullanımı"
Enver İLHAN, Mimsan "Biz Yaparız"
Teoman ALPTÜRK, EGEHİDRO Enerji "Türkiye’de Hidroelektriğin Önemi ,
Uygulamalardaki Aksamalar veİleriye Dönük Çözüm Önerileri"
Av.Nihat CUHRUK, CUHRUK Hukuk Bürosu"Türkiye’de Hidroelektrik Mevzuat
Yapısı ve İleriye Dönük Öneriler"
Göknur ATALAY, ENERGY DANIŞMANLIK "Türkiye’de Hidroelektrik
Uygulamalarında Aksaklıklar ve İleriye Dönük Çözüm Önerileri"
Soru-Cevap
Soru-Cevap
Selçuk ATAŞ, TÜBİTAK-Mam "Sanayi Ve Teknoloji Bakanlığının Konuya Yaklaşımı"
15:30-16:00
Kırmızı Salonda Gerçekleşen Özel Oturum Devam Ettiği İçin Bu Saatlerde Bu
Salonda Herhangi Bir Oturum Bulunmamaktadır.
Davetli Konuşmacı:
Cüneyd ZAPSU
Yönetim Kurulu Başkanı
Cüneyd Zapsu Danışmanlık
16:00-16:30
Çay-Kahve Arası
16:00-16:30
16:30-17:00
Davetli Konuşmacı:
Mr. Michael GESSNER
North Rhine-Westphalia Eyaleti
Müsteşar Yardımcısı
16:30-17:00
17:00-18:30
PANEL 2: Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (ELDER) Özel
Oturumu:
Düzenlenen Faaliyet Olarak Elektrik Dağıtımı:“Türkiye ve
Uluslararası Örneklerle Yatırımlar, Tarifeler ve Denetimler”
17:00-18:30
Çay-Kahve Arası
Kırmızı Salonda Gerçekleşen Özel Oturum Devam Ettiği İçin Bu Saatlerde Bu
Salonda Herhangi Bir Oturum Bulunmamaktadır.
OTURUM 2: Kömür Kaynakları ve Teknolojileri
16:00-16:30
Çay-Kahve Arası
16:30-17:00
Davetli Konuşmacı:
Hans Ten BERGE
Eurelectric
Genel Sekreter
17:00-18:30
OTURUM 4: TESAB Özel Oturumu:
Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Türkiye' deki Serüveni
Panel Başkanı: Nihat ÖZDEMİR (ELDER Yön. Krl. Bşk.)
Oturum Başkanı: Doç. Dr. Sami DEMİRBİLEK (Ciner Group Enerji Koordinatörü)
Oturum Başkanı: Dr.Atillâ AKALIN (TESAB Yön.Kur. Üyesi)
Zafer BENLİ, ETKB Müsteşar Yardımcısı
Thierry POURCHOT, Alstom "Kömür Santrallerinde Temiz ve Yüksek Verimlilikte
Enerji Üretimi "
Açılış Konuşması:
Halil ALIŞ, TESAB Başkanı
Alparslan BAYRAKTAR, EPDK Üyesi
Süleyman MEMİŞ, Seyitömer Termik Santrali Genel Müdürü
Halil ALIŞ, EÜAŞ "YEK ‘in Türkiye ‘deki Gelişiminin Kamusal Önemi ve Öneriler"
Dağıtım Şirketi Temsilcisi
Mustafa AKTAŞ, TKİ Genel Müdürü
Bülend ENGİN, İÇDAŞ Enerji Genel Müdürü (tb)
Soru-Cevap
Metin ATAMER, ATAMER Grup "Türkiye’de YEK Mevzuatı Yapısı Gelişmeleri ve
Önermeler"
Sami SEVİNÇ, ABB "Türkiye’de YEK Kapasite ve Kullanımları , İleriye Dönük
Yorumlar"
Yusuf AYDIN, Enerji ve Maden Grubu Danışmanı (tb)
Prof.Dr. Eralp ÖZİL, ZETA Ltd. "YEK ve Toplumsal Maliyetler ve Fayda , Çevresel
Açıdan YEK ve Finansa Yapıdaki Aksama ve Öneriler"
Soru-Cevap
Soru-Cevap
ICCI 2014 TASLAK KONFERANS PROGRAMI
24.04.2014
MAVİ SALON
09:00-10:30
TURUNCU SALON
09:00-10:30
10:30-12:00
10:30-12:00
Kırmızı Salonda Açılış Konuşmaları Devam Ettiği İçin
Bu Saatlerde Bu Salonda Herhangi Bir Oturum Bulunmamaktadır.
Kırmızı Salonda Açılış Konuşmaları Devam Ettiği İçin
Bu Saatlerde Bu Salonda Herhangi Bir Oturum Bulunmamaktadır.
12:00-13:00
Fuar Açılışı
12:00-13:00
Fuar Açılışı
13:00-14:00
Öğle Yemeği
13:00-14:00
Öğle Yemeği
14:00-14:30
14:30-16:00
Kırmızı Salonda Gerçekleşen Özel Oturum Devam Ettiği İçin Bu Saatlerde Bu
14:00-14:30
Salonda Herhangi Bir Oturum Bulunmamaktadır.
OTURUM 5: Enerji ve Çevre
14:30-16:00
Kırmızı Salonda Gerçekleşen Özel Oturum Devam Ettiği İçin Bu Saatlerde Bu
Salonda Herhangi Bir Oturum Bulunmamaktadır.
OTURUM 7: Güneş Enerjisi Sanayicileri ve Endüstrisi Derneği (GENSED)
Özel Oturumu:
Güneş Enerjisinden Lisanslı ve Lisanssız Elektrik Üretimi Santrali Yatırımları;
Teknoloji ve Mevzuat
Oturum Başkanı:
Oturum Başkanı: Prof.Dr.Şener OKTİK (GENSED Yön. Krl. Bşk.)
Murat SARIOĞLU, MWH Turkey "Biyokatı ve Atık Yönetimine Bütünsel Yaklaşım"
Prof.Dr.Şener OKTİK, GENSED " Fotovoltaik ve Türkiye"
Norbert SELZER, Ökotek "Using Hydrophilic and Hydrophobic Membranes For
Water Treatment To Improve Economics And Operation Stability And Reduce The
Environmental Impact Of Thermal Power Plants"
Erinç KISA, GENSED " Türkiye de Lisanslı GES Projelerinin Geleceği"
Hakan ERKAN, GENSED " Lisanssız GES Projelerinde Yatırım Süreci ve Mevzuatı "
Soru-Cevap
16:00-16:30
16:30-17:00
17:00-18:30
Çay-Kahve Arası
Soru-Cevap
16:00-16:30
Kırmızı Salonda Gerçekleşen Özel Oturum Devam Ettiği İçin Bu Saatlerde Bu
16:30-17:00
Salonda Herhangi Bir Oturum Bulunmamaktadır.
OTURUM 6: Yenilenebilir Enerji Teknolojileri - Rüzgar - 1
Oturum Başkanı:
Bilgihan YAŞACAN, Siemens "Integral Blade® Tek Parça (Monoblok) Kanat Teknolojisi"
Levent İSHAK, Vestas "Rüzgar türbin santrallerinin kurulumu sonrasında değer
yaratmak"
Georgios Argyris, Enercon "'Enercon Rüzgar Enerji Türbinlerinin Elektriksel
Performansı ve Türk Elektrik Sebekesine Entegrasyonu"
Özgür UZUN, GE Energy "Rüzgar Türbinlerinde Türkiye’ye Yönelik Teknolojik
Uygulamalar"
17:00-18:30
Çay-Kahve Arası
Kırmızı Salonda Gerçekleşen Özel Oturum Devam Ettiği İçin Bu Saatlerde Bu
Salonda Herhangi Bir Oturum Bulunmamaktadır.
OTURUM 8: Enerji Santrallerinde İşletme ve Bakım - 1
Oturum Başkanı:
Taner Derin, Nordex "Türkiye Proje Yönetimi Direktörü - Konusu : Rüzgar Enerjisi
Santrallerinde Emreamadelik"
Dietrich-Georg Ellersiek, Siemens "Process Optimization Solutions for Steam Power
Plants Combustion Optimizer"
Anıl AKALIN, Securitas "Entegre Güvenlik Çözümleri Düşük Maliyetle Daha İyi Güvenlik "
Dr. Wolfgang A. Benesch, Steag Energy "Konvansiyonel güç istasyonları için enerji geri
dönüş ve sonuçları "
Andreas Beyer , Nordex "Türkiye’de Rüzgar Türbini Kanatları Üretimi Ve Gelişmiş
Kanat Teknolojisi "
Marian Constantin, Dupont "klorin dioksitin termik santral soğutma sistemlerindeki
mikrobiyolojik kontrol için yararları ve kullanım karekteristikleri"
Soru-Cevap
Soru-Cevap
ICCI 2014 TASLAK KONFERANS PROGRAMI
25.04.2014
KIRMIZI SALON
10:30-12:00
PANEL 3: ETD Özel Oturumu:
Elektrik Enerjisi Toptan ve Perakende Satış
YEŞİL SALON
10:30-12:00
OTURUM 9: DÜNYA BANKASI Özel Oturumu:
Elektrik Sektöründe İletim ve Dağıtım Şebekelerine Serbest Erişimin
Rolü
BEYAZ SALON
10:30-12:00
OTURUM 12: TÜRKOTED Özel Oturumu:
Kojenerasyon ve Temiz Enerji Teknolojileri İle Lisanslı veya Lisanssız
Elektrik Üretiminde Yeni Ufuklar
Panel Başkanı: Birol ERGÜVEN (ETD Başkan Yardımcısı)
Oturum Başkanı:
Oturum Başkanı: Özkan AĞIŞ (TÜRKOTED Yön. Krl. Bşk.)
Kemal YILDIR, TEİAŞ Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü
Rohit KHANNA "ESMA' s Support To Power Grids OA Studies"
Açılış Konuşması:
Fiona RIDDOCK (Cogen Europe Başkanı)
EPDK
Victor LOKSHA "Open Access To Power Grids: International Experience"
Dr. Kerr, Uluslararası Enerji Ajansı "Dünyada Bölgesel Isıtma ve Soğutma"
Gönenç Gürkaynak , ELİG Hukuk Bürosu Ortağı / Rekabet Hukuku Uzmanı
Ashley BROWN "Open Transmission Access: Scope, Dimensions And Meaning"
Mehmet TÜRKEL, TÜRKOTED "Lisanslı veya Lisanssız Elektrik Üretimi"
E. Mehmet Cemil YÜKSELEN, 2M ENERJİ Genel Müdürü
Eduardo ELERY "Brazil's Free Market Development"
Tahsin ARMAĞAN, TÜRKOTED "Lisanslı veya Lisanssız Elektrik Üretiminde Şebeke Bağlantıları"
Özay KAS, TÜRKOTED "Hastanelerde Kojenerasyon Uygulamaları"
Özgür ÇALIK, TÜRKOTED "Toplu Konutlarda Kojenerasyon Uygulamaları"
Soru Cevap
12:00-13:30
ARA ve Öğle Yemeği
13:30-15:00
PANEL 4: TÜSİAD Özel Oturumu:
Yatırımcı Gözüyle Türkiye Enerji Sektörüne Bakış
Soru Cevap
Soru Cevap
12:00-13:30
ARA ve Öğle Yemeği
12:00-13:30
ARA ve Öğle Yemeği
13:30-15:00
OTURUM 10: DÜNYA BANKASI Özel Oturumu:
Elektrik Sektöründe İletim ve Dağıtım Şebekelerine Serbest
Erişimin Rolü
13:30-15:00
OTURUM 13: Lİ - DER Özel Oturumu:
Türkiye' de Lisanssız Elektrik Pazarı, Uygulamaları ve Gelecek Beklentileri
Panel Başkanı: Selahattin HAKMAN (Sabancı Enerji Grup Başkanı)
Oturum Başkanı:
Oturum Başkanı: Yalçın KIROĞLU (Lİ-DER Yön. Krl. Bşk.)
Ahmet Ümit DANIŞMAN, Ak Enerji Genel Müdürü
Budak DİLLİ "Open Access: Turkey's Perpective"
Tarım Bakanlığı
Sinan AK, Zorlu Enerji Genel Müdürü
Anish DE "Open Access: India's Perpective"
ETKB Enerji İşleri Genel Müdürlüğü
Birol Ergüven, Limak Enerji CEO
Round - Table Discussion: OA To Power Grids - Way Forward
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü
Milli Emlak Genel Müdürlüğü
Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü
Soru-Cevap
Soru-Cevap
Soru-Cevap
15:00-15:30
Çay-Kahve Arası
15:00-15:30
Çay-Kahve Arası
15:00-15:30
15:30-16:00
Davetli Konuşmacı:
Sefa Sadık AYTEKİN
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
Müsteşar Yardımcısı
15:30-16:00
Kırmızı Salonda Gerçekleşen Özel Oturum Devam Ettiği İçin Bu Saatlerde
15:30-16:00
Bu Salonda Herhangi Bir Oturum Bulunmamaktadır.
16:00-17:30
PANEL 5: Doğalgaz ve Petrol
16:00-17:30
OTURUM 11: BORSA İSTANBUL Özel Oturumu:
Elektrik Piyasasında Risk Yönetimi: Sonraki Adım Ne Olmalıdır?
16:00-17:30
Çay-Kahve Arası
Kırmızı Salonda Gerçekleşen Özel Oturum Devam Ettiği İçin Bu Saatlerde Bu
Salonda Herhangi Bir Oturum Bulunmamaktadır.
OTURUM 14: Yeni Teknoloji ve Uygulamalar - 1
Panel Başkanı: Nadim EKİZ (İGDAŞ Genel Müdürlük Yönetim
Danışmanı)
Oturum Başkanı: Mustafa K.Yılmaz (Borsa İstanbul Genel Müdür
Yardımcısı)
Oturum Başkanı:
Dr. Öztürk SELVİTOP, ETKB "Doğalgaz Piyasası İle İlgili Yasal Düzenlemeler"
Nezir Ay, TEİAŞ “Organize Toptan Elektrik Piyasalarında Risk ve Teminat Yönetimi”
Dr. Jacob Klimstra, Wartsila "Emerging issues for future power supply systems "
OMV
Sezai Bekgöz, Takasbank “Elektrik Piyasalarında İşlem Sonrası Hizmetlerde Merkezi
Risk Yönetimi”
Michael Holmgreen, ABB "Yüksek Gerilim Ürün ve Ekipmanlarındaki gelişmeler"
BOTAŞ
PİGM
Mustafa Karahan, Enerji Ticareti Derneği “Enerji Piyasalarında Fiyat Riski Yönetimi:
Etken Faktörler ve Sektör Beklentileri”
Anduvap Servet AKGÜN, Statkraft Elektrik Enerjisi Toptan Satış Şirketi “Elektrik
Ticaretinde Karşı Taraf Riski, Kredibilite Sorunu ve Çözüm Önerileri”
Jorgen GRUBBSTROM, Alstom "Kömür Santrallerinde Baca Gazı Arıtma Teknolojileri "
Thomas KROGH, Ramboll Energy "Kömür yakıtlı elektrik santrallerinden biyodönüşüm "
Silke Jaehrig, Babcock Borsig Steinmüller "T-Tipi Buhar Kazani Iyilestirmesi ve Modern Yakma
Sistemi"
Soru-Cevap
Soru-Cevap
Soru-Cevap
ICCI 2014 TASLAK KONFERANS PROGRAMI
25.04.2014
MAVİ SALON
10:30-12:00
OTURUM 15: EPDK Özel Oturumu:
6446 Sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ve Bu Kapsamda
Hazırlanan İkincil Mevzuatın Getirdiği Yeni Düzenleme ve
Uygulamalar
TURUNCU SALON
10:30-12:00
OTURUM 18: E-WORLD ENERGY & WATER TURKEY
By con energy Özel Oturumu:
The Turkish Power Market
Oturum Başkanı: Anduvap Servet Akgün (Managing Director
Trading & Origination Of Statkraft Trading Ltd. Turkey)
Benedikt Messner, Enerjisa Trade Company "Can an energy
exchange in Turkey attract the trading industry?"
Muammer Çakır, Borsa Istanbul "How EPIAS will become a major
energy exchange platform in Europe?"
Burak Güler, European Federation of Energy Traders "Influence
of distribution companies on the further development of the
Turkish OTC market"
Oturum Başkanı: Ahmet OCAK (EPDK Elektrik Piyasası Dai. Bşk.)
Elif Ferdal KARAKAŞ, EPDK “Elektrik Piyasasında Yeni Lisanslama Süreci”
Fatih Teoman KAYA, EPDK “Enerji Borsası, Gün Öncesi Ve Gün İçi Piyasaya
İlişkin Uygulama Ve Hedefler”
Dilek Civak ERDAŞ, EPDK “Elektrik Piyasasında Tüketici Hizmetleri
Kapsamında Getirilen Yenilikler”
Dr. Denis Taubert, CTG "Strategic development of integrated
energy distribution companies in a liberalized market"
Panel Discussion
Soru Cevap
Soru Cevap
12:00-13:30
ARA ve Öğle Yemeği
12:00-13:30
ARA ve Öğle Yemeği
13:30-15:00
OTURUM 16: TÜREB Özel Oturumu:
Türkiye'de Rüzgar Sektörünün Geleceği ve Yeni RES
Başvuruları
13:30-15:00
OTURUM 19: E-WORLD ENERGY & WATER TURKEY
By con energy Özel Oturumu:
Power Trading & Risk Management
Oturum Başkanı: Mustafa Serdar ATASEVEN (TÜREB Yönetim
Kurulu Başkanı)
Oturum Başkanı: Kaan HALİSÇELİK (Head of Turkish Power
Trading, Danske Commodities)
Mustafa Karahan, Energy Traders Association "Power Risk
Management: Challenges and Opportunities for Turkey"
Erol DEMİRER, Demirer Holding Yönetim Kurulu Başkanı
Power trading optimization based on weather forecasts
Orhan BEŞKÖK, TKSB Genel Müdür Yardımcısı
Aura Sabadus,Turkish Energy Hub Daily "Cross-border trading
with Georgia, Iraq and Iran: facts, figures and the current
Mehmet Yükselen, 2M Enerji "Sales pricing based on traded
forward products"
İbrahim BALANUYE, TEİAŞ Genel Müdür Yardımcısı
Soru-Cevap
Soru Cevap
15:00-15:30
Çay-Kahve Arası
15:00-15:30
Çay-Kahve Arası
15:30-16:00
Davetli Konuşmacı:
Henrik STIESDAL
Siemens Rüzgar Enerjisi
Kurumsal Teknolojiler Başkanı
15:30-16:00
Kırmızı Salonda Gerçekleşen Özel Oturum Devam Ettiği İçin
Bu Saatlerde Bu Salonda Herhangi Bir Oturum
Bulunmamaktadır.
16:00-17:30
OTURUM 17: Yenilenebilir Enerji Teknolojileri - Rüzgar - 2
16:00-17:30
OTURUM 20: E-WORLD ENERGY & WATER TURKEY
By con energy Özel Oturumu:
Gas Market
Oturum Başkanı:
Murat DURAK, Enermet "Sektör ve Yatırımcı için Doğru Proje
Geliştirmenin Önemi"
Line Gulstad, Vestas "İklim Koşulları’nda Kazanç’a- Karar alma
süreçlerinde Verilerin önemi "
İskender KÖKEY, Kintech Engineering "Rüzgar Ölçüm Sürecinde Verilerin
Güvenliği ve Transferi"
Serdar Aşlamacı, M.P.E. GmbH "Yenilenebilir enerji kaynaklarının elektrik
tasarımı ve olası çözüm alternatifleri"
Daniel Gahleitner, EWS-EDH "Value of Owner’s & Lender’s Engineering
Services "
Soru-Cevap
Oturum Başkanı: Matthew Monteverde (Vice President,
Generating Fuels, Argus Media)
Opening:
Turkey: A key market for natural gas – diversification through
LNG?
Değer BODEN, Dr. Birgit KUNZE, Boden Law "Analysis of the
draft Natural Gas Market Law from an European and Turkish
perspective and its impacts on energy trading "
Day-ahead Gas Trading at Borsa Istanbul
Shale gas extraction in Eastern and Western Turkey: A new
chance?
Panel Discussion:
An analysis of the gas shortage in December 2013: What
happened and what measures will create a healthier Turkish gas
market in the future?
Soru-Cevap
ICCI 2014 TASLAK KONFERANS PROGRAMI
26.04.2014
KIRMIZI SALON
10:30-12:00
PANEL 6: MMG Özel Oturumu:
Türkiye' nin Enerki Kaynakları ve Çeşitliliği
YEŞİL SALON
10:30-12:00
OTURUM 23: Nükleer Enerji ve Türkiye' deki Son Durum
BEYAZ SALON
10:30-12:00
OTURUM 26:Enerji Verimliliği
Oturum Başkanı:
Oturum Başkanı:
Prof. Dr. Abdurrahman Satman, İTÜ Maden Fakültesi, Petrol ve
Doğalgaz Mühendisliği Bölümü “Türkiye ve Dünya Enerji Sektöründe
Petrol”
Rauf Kasumov, Akkuyu NGS Elektrik Üretim A.Ş. "Akkuyu Projesinde Gelinen Son
Durum "
Paolo RODOLFI, SPIG S.p.A. "Türk pazarında kuru Soğutma teknolojisi:
Yüksek Performans, Enerji Verimli Hava Soğutmalı Yoğuşturucular için
gelecek perspektifleri"
Bülent Şen, MMG Enerji Komisyonu Başkanı “Doğalgazın Türkiye’de
Durumu ve Geleceği”
Necati Yamaç, ETKB , Nükleer Enerji Proje Uygulama Dai. Bşk.
Christian Hultholm, Wartsila "Non-spinning power-system reserves
enabling an efficient integration of renewables"
Şehmus Yıldırım, MMG Yerbilimleri Komisyonu Başkanı “Kaya Gazı,
Kaya Petrolünün Türkiye Enerji Sektöründeki Önemi ve Gelişim
Süreci”
Prof. Dr. Beril Tuğrul, İTÜ, Nükleer ABD "NÜKLEER TEKNOLOJİ TRANSFERİ VE
TOPLAM KALİTENİN ÖNEMİ"
Marcus Scholz, GE Energy "Üretimde Enerji Verimliliğini Artırmaya
Yönelik Gelişmeler"
Rosatom
Schneider
Panel Başkanı: Murat Özdemir (MMG Genel Başkanı)
Femke Schaefer-Wering, Bronswerk "Energy efficiency in the Turkish
energy sector – the effect of using innovative heat transfer solutions”
Soru Cevap
Soru Cevap
Soru Cevap
12:00-13:30
ARA ve Öğle Yemeği
12:00-13:30
ARA ve Öğle Yemeği
12:00-13:30
ARA ve Öğle Yemeği
13:30-15:00
OTURUM 21:
13:30-15:00
OTURUM 24: Enerji Santrallerinde İşletme ve Bakım - 2
13:30-15:00
OTURUM 27: Akıllı Şebekeler
Oturum Başkanı:
Oturum Başkanı:
Oturum Başkanı:
Dr. Cezmi Bilmez, Parsons Brinckerhoff "Büyük yakma tesislerinde operasyonun
ve gelirin optimize edilmesi"
Gökhan BÖLÜK, Siemens "Akıllı Şebekelerde Ağ Güvenliği"
Niklas Wägar, Wartsila "Smart Power Generation Grid Stability and
Reserve Operation in Turkey"
Bülent Osman TÖR, Eltem Tek "Dağıtık üretim santrallarının elektrik
dağıtım şebekelerine bağlantı analizleri"
Roger BOURS, Fike "Enerji ve Elektrik Üretim Sektörü için Basınç Emniyeti "
Yasin KASIRGA, Alstom "Hidroelektrik ve Termik Santrallerde Yenilikçi Servis ve
Rehabilitasyon Çözümleri "
Güven YÜCEL, Shell "Shell Mysella S5 S 40 yeni jenerasyon gaz motoru
yağı"
Dan Janikowski, Map İnşaat "Termik Santrallerde Kondenser Borulama –
Sorunlar ve Çözümler"
Bu Oturumun İçeriği Düzenlenmektedir.
Soru Cevap
15:00-15:30
15:30-17:00
Çay-Kahve Arası
OTURUM 22:
Schneider
John STEPHENSON, ABB "IT and OT Integration To Improve Outage
Restoration "
Soru-Cevap
Soru-Cevap
15:00-15:30
Çay-Kahve Arası
15:00-15:30
Çay-Kahve Arası
15:30-17:00
OTURUM 25: Dünya, AB ve Türkiye Enerji Piyasası ve
Yatırımları İle İlgili Değerlendirmeler
15:30-17:00
OTURUM 28: Enerji Projelerinin Finansmanı
Oturum Başkanı:
Oturum Başkanı:
Oturum Başkanı:
Bülent SÖNMEZ, Deniz Ticaret Genel Müdürlüğü "Yeşil Liman
Projesi"
Yavuz AYDIN, GE Energy "Yeni Enerji Yatırımlarında Dünyadaki
Gelişmeler ve Türkiye’ye Etkileri"
Ann-Sofi Gaverstedt, İsveç Enerji Ajansı "İsveç enerji Sistemlerinin
gelişiminde itici güçler"
Ediz ÇITAK, İTÜ "DÜNYA PETROL PİYASASINDAKİ DEĞİŞİMLERİN
İNCELENMESİ ve ÜLKEMİZ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ"
Ferit KALFAOĞLU, TTE "Finans Kuruluşları İçin Rüzgar Enerji Santrali
Proje Finansmanında Önemli Unsurlar
Prof. Dr. Nilüfer EĞRİCAN, Teknopark"İstanbul Teknopark ve Enerji
Çalışmaları"
Burak AKGÜN, BOSBİ "Yenilenebilir Enerji Cihazları İmalat Sektörü
Bergama Organize Sanayi Bölgesinde Kümeleniyor"
Dr. Muhyettin Sirer, UNDP "Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde
Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanımı ve Enerji Verimliliğinin
Arttırılması Projesi"
Soru-Cevap
T.C. Başbakanlık Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı
TSKB
Harun KILI, Kılıç and Partners "ENERJİ PİYASASINDAKİ BİRLEŞME VE
DEVRALMALAR "
Dr. Christian F. HAELLMIGK, CMS Hasche Sigle "2030 AB İklim ve Enerji
Hedefleri"
Soru-Cevap
Soru-Cevap
ICCI 2014 TASLAK KONFERANS PROGRAMI
26.04.2014
MAVİ SALON
10:30-12:00
OTURUM 29: Yeni Teknoloji ve Uygulamalar - 2
TURUNCU SALON
10:30-12:00
OTURUM 32: Yenilenebilir Enerji Teknolojileri - Güneş - 1
Oturum Başkanı:
Oturum Başkanı:
Robert GIGLIO, Foster Wheeler "Enerji Üretim Sektöründe Akışkan Yataklı Kazan
Teknolojilerinin Faydaları "
John SEBASTIAN, DNV GL "Correlations Of Ground Measured Irradiance
Data With Satellite - Derived Data For An Energy Production Assessment"
Bahadır ÇELİK, Exxon Mobil "Gaz Motoru Yağlaması"
Sibylle BERGJOHANN, Feranova "SOLAR ENERGY AT MARKET PRICE: THE
PRODUCTION OF PROCESS HEAT – AN ECOLOGICAL AND ECONOMICAL
ALTERNATIVE FOR INDUSTRIAL LNG-USERS"
Emel ESENDİR; İltekno "MWM Gaz Motorlarıyla Güç Santralleri Konfigürasyonları ve
Gelişmeler"
R. Bülent AYDIN, Tegnatia "Çatı Üstü Fotovoltaik Sistem Kurulumları için
bazı öneriler"
Ian Stuart, Wood Group "Enerji Santrallerinde Otomasyon ve Kontrol Sistemi
İyileştirmeleri"
Mehmet ÖZENBAŞ, Teknoray Solar "Güneş Enerjisinin Ekonomik Etkileri
ve Çevre Duyarlılığı"
Dr. Sina Kuseyri, Mekatek "Condition Monitoring and Fault Diagnosis of
Wind Turbines"
Soru Cevap
Soru Cevap
12:00-13:30
ARA ve Öğle Yemeği
12:00-13:30
ARA ve Öğle Yemeği
13:30-15:00
OTURUM 30: Yeni Teknoloji ve Uygulamalar - 3
13:30-15:00
OTURUM 33: Yenilenebilir Enerji Teknolojileri - Güneş - 2
Oturum Başkanı:
Oturum Başkanı:
Ari KOKO, Metso "Geniş yelpazede düşük maliyetli fosil yakıt talepleri, dolaşımlı akışkan
yataklı kazan dizaynı için uygundur"
Zenit Enerji "Güneş Enerji Santral Yatırımlarında Yapılmaması Gereken 10
Hata "
Stefan MÜLLER, Enerparc AG "Large PV Projects in Emerging Markets –
Turkey‘ "
Bayram Çağdaş KARA, Pikotek "ETKİN ENERJİ YÖNETİM SİSTEMİ"
Thijs Miedema, Rolls - Royce "Rolls-Royce Trent 60; Demonstrated Availability,
Flexibility and Operational Support of the Customer"
Martin Wilkening, Siemens "Proven CCPP technology with the 8000H class in Samsun,
Turkey"
Federico PASQUINI, EDH - LSI "GES' lerde Performans"
Mevlana Kalkınma Ajansı
Soru-Cevap
Soru Cevap
15:00-15:30
Çay-Kahve Arası
15:00-15:30
Çay-Kahve Arası
15:30-17:00
OTURUM 31: Yeni Teknoloji ve Uygulamalar - 4
15:30-17:00
OTURUM 34:
Oturum Başkanı:
Oturum Başkanı:
Marco Li Vigni, Ericsson "Smart Utilities with ICT – The Networked Society at
Play "
Hidrotürbin Teknoloji "Arşimet Vidası Hidrolik Türbini"
Bronswerk
Bu Oturumun İçeriği Düzenlenmektedir.
Altuğ KARATAŞ, GSE System "Enerji Santrallerinde Yeni Teknolojiler,
Simulasyon ve Devreye Alma"
Soru-Cevap
Soru-Cevap
Download

ıccı 2014 taslak konferans programı 24.04.2014