ICCI 2014 TASLAK KONFERANS PROGRAMI
24.04.2014
KIRMIZI SALON
YEŞİL SALON
BEYAZ SALON
09:00-10:30
Kayıt
09:00-10:30
09:00-10:30
10:30-12:00
Açılış Töreni ve Açılış Konuşmaları
10:30-12:00
10:30-12:00
Dr. Selahattin ÇİMEN, ICCI Yürütme Kurulu Başkanı / ETKB Müsteşar
Yardımcısı
Ömer Cihad VARDAN, ICCI Konferans Danışmanı /İKV Yönetim Kurulu
Başkanı
Nail OLPAK, MÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı
Kırmızı Salonda Açılış Konuşmaları Devam Ettiği İçin
Bu Saatlerde Bu Salonda Herhangi Bir Oturum Bulunmamaktadır.
Muharrem YILMAZ, TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı (tb)
Kırmızı Salonda Açılış Konuşmaları Devam Ettiği İçin
Bu Saatlerde Bu Salonda Herhangi Bir Oturum Bulunmamaktadır.
Mustafa YILMAZ, EPDK Başkanı
Erol KAYA, TBMM Çevre Komisyonu Başkanı
Halil MAZICIOĞLU, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji Tabii Kaynaklar, Bilgi
ve Teknoloji Komisyonu Başkanı
Taner YILDIZ, T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
12:00-13:00
Fuar Açılışı
12:00-13:00
Fuar Açılışı
12:00-13:00
Fuar Açılışı
13:00-14:00
Öğle Yemeği
13:00-14:00
Öğle Yemeği
13:00-14:00
Öğle Yemeği
14:00-14:30
Davetli Konuşmacı:
Dr. Fatih BİROL
Uluslararası Enerji Ajansı
Başekonomisti
14:00-14:30
14:30-15:30
PANEL 1: Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD)
Özel Oturumu:
Enerji Sektörü Yatırım Ortamının İyileştirilmesi
14:30-16:00
Kırmızı Salonda Gerçekleşen Özel Oturum Devam Ettiği İçin Bu Saatlerde Bu
Salonda Herhangi Bir Oturum Bulunmamaktadır.
OTURUM 1: Kazan ve Basınçlı Kap Sanayicileri Derneği (KBSB) Özel
Oturumu:
Termik Santral Teknolojilerinde Yerlileşme
14:00-14:30
14:30-16:00
Oturum Başkanı: Halil ALIŞ (EÜAŞ Genel Müdür)
Oturum Başkanı: Dr. Atilla AKALIN (HESİAD Genel Sekreteri)
Taner YILDIZ, T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
Şenol YALÇINKAYA, EÜAŞ "Kömür/Linyit Yakmalı Santrallarda Kazan Teknolojileri ve
Yerlileştirme Olanakları"
Rifat HİSARCIKLIOĞLU, TOBB Başkanı
Hacı Ahmet İLHAN, KBSB "Termik Santral Teknolojilerinin Yerlileştirilmesi"
Açılış Konuşması:
Fahrettin A. ARMAN, HESİAD Başkanı
Gaye Demirhan BAŞBİLEN, ARTI Enerji"Dünya ve Türkiye’de Hidroelektrik
Kapasiteleri ve Kullanımı"
Teoman ALPTÜRK, EGEHİDRO Enerji "Türkiye’de Hidroelektriğin Önemi ,
Uygulamalardaki Aksamalar veİleriye Dönük Çözüm Önerileri"
Av.Nihat CUHRUK, CUHRUK Hukuk Bürosu"Türkiye’de Hidroelektrik Mevzuat
Yapısı ve İleriye Dönük Öneriler"
Göknur ATALAY, ENERGY DANIŞMANLIK "Türkiye’de Hidroelektrik
Uygulamalarında Aksaklıklar ve İleriye Dönük Çözüm Önerileri"
Enver İLHAN, Mimsan "Biz Yaparız"
Davetli Konuşmacı:
Cüneyd ZAPSU
Yönetim Kurulu Başkanı
Cüneyd Zapsu Danışmanlık
Soru-Cevap
16:00-16:30
Çay-Kahve Arası
16:00-16:30
16:30-17:00
Davetli Konuşmacı:
Mr. Michael GESSNER
North Rhine-Westphalia Eyaleti
Müsteşar Yardımcısı
16:30-17:00
17:00-18:30
OTURUM 3: HESİAD Özel Oturumu:
Hidroelektrik Santrallerinde Dünya ve Türkiye' nin Kapasite Kullanımı,
Mevzuat ve Planlamlar
Panel Başkanı: Nail OLPAK (MÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı)
Selçuk ATAŞ, TÜBİTAK-Mam "Sanayi Ve Teknoloji Bakanlığının Konuya Yaklaşımı"
15:30-16:00
Kırmızı Salonda Gerçekleşen Özel Oturum Devam Ettiği İçin Bu Saatlerde Bu
Salonda Herhangi Bir Oturum Bulunmamaktadır.
PANEL 2: ENERJİ HUKUKU ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ Özel
Oturumu:
Piyasa Eşleşmesi: Bölgeler ve Kaynak Fiyatları Açısından
Türkiye Enerji Piyasasının Geleceği
17:00-18:30
Çay-Kahve Arası
Kırmızı Salonda Gerçekleşen Özel Oturum Devam Ettiği İçin Bu Saatlerde Bu
Salonda Herhangi Bir Oturum Bulunmamaktadır.
OTURUM 2: Kömür Kaynakları ve Teknolojileri
Soru-Cevap
16:00-16:30
Çay-Kahve Arası
16:30-17:00
Davetli Konuşmacı:
Hans Ten BERGE
Eurelectric
Genel Sekreter
17:00-18:30
OTURUM 4: TESAB Özel Oturumu:
Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Türkiye' deki Serüveni
Panel Başkanı: Av. Süleyman BOŞÇA (Enerji Hukuku Araştırma
Enstitüsü Başkanı)
Oturum Başkanı: Doç. Dr. Sami DEMİRBİLEK (Ciner Group Enerji Koordinatörü)
Oturum Başkanı: Dr.Atillâ AKALIN (TESAB Yön.Kur. Üyesi)
Anduvap Servet AKGÜN, Statkraft “Türkiye Elektrik Piyasası
Mekanikleri ve Harmonizasyonu: Ticari Merkez Fikri Mümkün mü? ”
Thierry POURCHOT, Alstom "Kömür Santrallerinde Temiz ve Yüksek Verimlilikte
Enerji Üretimi "
Açılış Konuşması:
Halil ALIŞ, TESAB Başkanı
Mustafa AKTAŞ, TKİ Genel Müdürü
Halil ALIŞ, EÜAŞ "YEK ‘in Türkiye ‘deki Gelişiminin Kamusal Önemi ve Öneriler"
Robert GIGLIO, Foster Wheeler "Enerji Üretim Sektöründe Akışkan Yataklı Kazan
Teknolojilerinin Faydaları "
Metin ATAMER, ATAMER Grup "Türkiye’de YEK Mevzuatı Yapısı Gelişmeleri ve
Önermeler"
Cengiz GÜNEŞ, Enerji Hukuku Araştırma Enstitüsü “Piyasa Eşleşmesi ve
Türkiye Değerlendirmesi”
Mehmet ÖĞÜTÇÜ, Global Resources Partnership LLP / The Bosphorus
Energy Club “Dünya Enerji Dinamikleri Nasıl Değişiyor ve Türkiye Bu
Değişimin Neresinde?”
Barış SANLI, ETKB Enerji İşleri Genel Müdürlüğü “Türkiye’nin Bölgesel
Piyasalara Entegrasyonu”
Sami SEVİNÇ, ABB "Türkiye’de YEK Kapasite ve Kullanımları , İleriye Dönük
Yorumlar"
Prof.Dr. Eralp ÖZİL, ZETA Ltd. "YEK ve Toplumsal Maliyetler ve Fayda , Çevresel
Açıdan YEK ve Finansa Yapıdaki Aksama ve Öneriler"
Soru-Cevap
Soru-Cevap
Soru-Cevap
ICCI 2014 TASLAK KONFERANS PROGRAMI
24.04.2014
MAVİ SALON
TURUNCU SALON
09:00-10:30
09:00-10:30
10:30-12:00
10:30-12:00
Kırmızı Salonda Açılış Konuşmaları Devam Ettiği İçin
Bu Saatlerde Bu Salonda Herhangi Bir Oturum Bulunmamaktadır.
Kırmızı Salonda Açılış Konuşmaları Devam Ettiği İçin
Bu Saatlerde Bu Salonda Herhangi Bir Oturum Bulunmamaktadır.
12:00-13:00
Fuar Açılışı
12:00-13:00
Fuar Açılışı
13:00-14:00
Öğle Yemeği
13:00-14:00
Öğle Yemeği
14:00-14:30
14:30-16:00
Kırmızı Salonda Gerçekleşen Özel Oturum Devam Ettiği İçin Bu Saatlerde Bu
14:00-14:30
Salonda Herhangi Bir Oturum Bulunmamaktadır.
OTURUM 5: Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (ELDER) Özel
Oturumu:
Düzenlenen Faaliyet Olarak Elektrik Dağıtımı:“Türkiye ve Uluslararası
Örneklerle Yatırımlar, Tarifeler ve Denetimler”
14:30-16:00
Kırmızı Salonda Gerçekleşen Özel Oturum Devam Ettiği İçin Bu Saatlerde Bu
Salonda Herhangi Bir Oturum Bulunmamaktadır.
OTURUM 7: Güneş Enerjisi Sanayicileri ve Endüstrisi Derneği (GENSED)
Özel Oturumu:
Güneş Enerjisinden Lisanslı ve Lisanssız Elektrik Üretimi Santrali Yatırımları;
Teknoloji ve Mevzuat
Oturum Başkanı:
Oturum Başkanı: Prof.Dr.Şener OKTİK (GENSED Yön. Krl. Bşk.)
Alparslan BAYRAKTAR, EPDK Üyesi
Prof.Dr.Şener OKTİK, GENSED " Fotovoltaik ve Türkiye"
Sami KOVANCI, CLK Enerji Teknik Koordinatörü
Erinç KISA, GENSED " Türkiye de Lisanslı GES Projelerinin Geleceği"
Hakan ERKAN, GENSED " Lisanssız GES Projelerinde Yatırım Süreci ve Mevzuatı "
Soru-Cevap
16:00-16:30
16:30-17:00
17:00-18:30
Çay-Kahve Arası
Soru-Cevap
16:00-16:30
Kırmızı Salonda Gerçekleşen Özel Oturum Devam Ettiği İçin Bu Saatlerde Bu
16:30-17:00
Salonda Herhangi Bir Oturum Bulunmamaktadır.
OTURUM 6: Yenilenebilir Enerji Teknolojileri - Rüzgar - 1
17:00-18:30
Çay-Kahve Arası
Kırmızı Salonda Gerçekleşen Özel Oturum Devam Ettiği İçin Bu Saatlerde Bu
Salonda Herhangi Bir Oturum Bulunmamaktadır.
OTURUM 8: Enerji Santrallerinde İşletme ve Bakım - 1
Oturum Başkanı: Fatih DÖNMEZ
Oturum Başkanı: Süreyya Yücel ÖZDEN (DEİK Enerji İş Konseyi Başkanı)
Bilgihan YAŞACAN, Siemens "Integral Blade® Tek Parça (Monoblok) Kanat Teknolojisi"
Taner Derin, Nordex "Türkiye Proje Yönetimi Direktörü - Konusu : Rüzgar Enerjisi
Santrallerinde Emreamadelik"
Levent İSHAK, Vestas "Rüzgar türbin santrallerinin kurulumu sonrasında değer
yaratmak"
Anıl AKALIN, Securitas "Entegre Güvenlik Çözümleri Düşük Maliyetle Daha İyi Güvenlik "
Georgios Argyris, Enercon "'Enercon Rüzgar Enerji Türbinlerinin Elektriksel
Performansı ve Türk Elektrik Sebekesine Entegrasyonu"
Dr. Wolfgang A. Benesch, Steag Energy "Konvansiyonel güç istasyonları için enerji geri
dönüş ve sonuçları "
Özgür UZUN, GE Energy "Rüzgar Türbinlerinde Türkiye’ye Yönelik Teknolojik
Uygulamalar"
Marian Constantin, Dupont "klorin dioksitin termik santral soğutma sistemlerindeki
mikrobiyolojik kontrol için yararları ve kullanım karekteristikleri"
Andreas Beyer , Nordex "Türkiye’de Rüzgar Türbini Kanatları Üretimi Ve Gelişmiş
Kanat Teknolojisi "
Soru-Cevap
Soru-Cevap
ICCI 2014 TASLAK KONFERANS PROGRAMI
25.04.2014
KIRMIZI SALON
YEŞİL SALON
BEYAZ SALON
10:00-10:30
Davetli Konuşmacı:
Doç. Dr. Hasan Murat MERCAN
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
Bakan Yardımcısı
10:00-10:30
Kırmızı Salonda Gerçekleşen Özel Oturum Devam Ettiği İçin Bu Saatlerde
10:00-10:30
Bu Salonda Herhangi Bir Oturum Bulunmamaktadır.
10:30-12:00
PANEL 3: ETD Özel Oturumu:
Elektrik Enerjisi Toptan ve Perakende Satış
10:30-12:00
OTURUM 9: DÜNYA BANKASI Özel Oturumu:
Elektrik Sektöründe İletim ve Dağıtım Şebekelerine Serbest Erişimin
Rolü
10:30-12:00
Kırmızı Salonda Gerçekleşen Özel Oturum Devam Ettiği İçin Bu Saatlerde Bu
Salonda Herhangi Bir Oturum Bulunmamaktadır.
OTURUM 12: TÜRKOTED Özel Oturumu:
Kojenerasyon ve Temiz Enerji Teknolojileri İle Lisanslı veya Lisanssız
Elektrik Üretiminde Yeni Ufuklar
Panel Başkanı: Birol ERGÜVEN (ETD Başkan Yardımcısı)
Presentations and Round Table Discussion
Oturum Başkanı: Özkan AĞIŞ (TÜRKOTED Yön. Krl. Bşk.)
Kemal YILDIR, TEİAŞ Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü
Martin Raiser , Country Director, Ankara Office, WB -Opening Remarks: " World
Bank’s Support to Knowledge Exchange on Access to Power Grids
Açılış Konuşması:
Fiona RIDDOCK (Cogen Europe Başkanı)
Fatih Teoman KAYA , EPDK Uzmanı
Victor LOKSHA -ESMAP-WB "Open Access To Power Grids: International Experience"
Dr. Kerr, Uluslararası Enerji Ajansı "Dünyada Bölgesel Isıtma ve Soğutma"
Gönenç Gürkaynak , ELİG Hukuk Bürosu Ortağı / Rekabet Hukuku Uzmanı
Ashley BROWN- Harvard University - Presentation: "Open Transmission Access:
Scope, Dimensions And Meaning"
Mehmet TÜRKEL, TÜRKOTED "Lisanslı veya Lisanssız Elektrik Üretimi"
E. Mehmet Cemil YÜKSELEN, 2M ENERJİ Genel Müdürü
Question - Answer
Tahsin ARMAĞAN, TÜRKOTED "Lisanslı veya Lisanssız Elektrik Üretiminde Şebeke
Bağlantıları"
İbrahim GÜMÜŞLÜ , CLK Boğaziçi Elektrik Perakende Satış A.Ş. Genel
Müdürü
Eduardo ELERY- Abdo Ellery & Assoc., Presentation: "Brazil's Free Market
Development"
Round-Table Discussion 1 - Moderated by Ashley Brown
" The Role of Competitive Wholesale Market"
World Bank, India, Azerbaijan, Turkey, Tunisia, Vietnam, Indonesia, China and Brazil
Delegates
Özay KAS, TÜRKOTED "Hastanelerde Kojenerasyon Uygulamaları"
Özgür ÇALIK, TÜRKOTED "Toplu Konutlarda Kojenerasyon Uygulamaları"
Soru Cevap
12:00-13:30
ARA ve Öğle Yemeği
13:30-15:00
PANEL 4: TÜSİAD Özel Oturumu:
Yatırımcı Gözüyle Türkiye Enerji Sektörüne Bakış
Soru Cevap
12:00-13:30
ARA ve Öğle Yemeği
12:00-13:30
ARA ve Öğle Yemeği
13:30-15:00
OTURUM 10: DÜNYA BANKASI Özel Oturumu:
Elektrik Sektöründe İletim ve Dağıtım Şebekelerine Serbest
Erişimin Rolü
13:30-15:00
OTURUM 13: Lİ - DER Özel Oturumu:
Lisanssız Elektrik Üretimi Başvuru Süreci ve Yeni Mekanizmalar
Panel Başkanı: Selahattin HAKMAN (Sabancı Enerji Grup Başkanı)
Oturum Başkanı: Yalçın KIROĞLU (Lİ-DER Yön. Krl. Bşk.)
Budak DİLLİ - Consultant, WB- Presentation: "Open Access: Turkey's Perspective"
Round-Table Discussion 2- Moderator: Victor Loksha-WB
“Coping with Success”: Planning under De-regulated Entry"
World Bank, Azerbaijan, India, Turkey, Tunisia, Vietnam, Indonesia, China and Brazil
delegates
Anish De, Mercados Energy Markets India"- Presentation: India’s Perspective on
Open Access: Separation of Carriage & Content"
Round Table Discussion-3- Moderated by Ashish Khanna WB India
" Open Access to Power Grids: The role of unbundling "
World Bank, Azerbaijan, India, Turkey, Vietnam, Indonesia, China and Brazil
Delegates
Ahmet Ümit DANIŞMAN, AKENERJİ Genel Müdürü
Sinan AK, Zorlu Enerji Genel Müdürü
Birol Ergüven, Limak Enerji CEO
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü
ETKB Enerji İşleri Genel Müdürlüğü
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü
Batu AKSOY, Turcas Petrol A.Ş. CEO
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ÇED Genel Müdürlüğü
Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü
Soru-Cevap
Soru-Cevap
Soru-Cevap
15:00-15:30
Çay-Kahve Arası
15:00-15:30
Çay-Kahve Arası
15:00-15:30
15:30-16:00
Davetli Konuşmacı:
Sefa Sadık AYTEKİN
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
Müsteşar Yardımcısı
15:30-16:00
Kırmızı Salonda Gerçekleşen Özel Oturum Devam Ettiği İçin Bu Saatlerde
15:30-16:00
Bu Salonda Herhangi Bir Oturum Bulunmamaktadır.
16:00-17:30
PANEL 5: Doğalgaz ve Petrol
16:00-17:30
OTURUM 11: BORSA İSTANBUL Özel Oturumu:
Elektrik Piyasasında Risk Yönetimi: Sonraki Adım Ne Olmalıdır?
16:00-17:30
Çay-Kahve Arası
Kırmızı Salonda Gerçekleşen Özel Oturum Devam Ettiği İçin Bu Saatlerde Bu
Salonda Herhangi Bir Oturum Bulunmamaktadır.
OTURUM 14: Yeni Teknoloji ve Uygulamalar - 1
Panel Başkanı: Nadim EKİZ (İGDAŞ Yönetim Danışmanı)
Oturum Başkanı: Mustafa K.Yılmaz (Borsa İstanbul Genel Müdür
Yardımcısı)
Oturum Başkanı: Ömer ÖZDEMİR (Bosen Enerji Genel Müdürü)
Dr. Öztürk SELVİTOP, ETKB "Doğalgaz Piyasası İle İlgili Yasal
Düzenlemeler"
Nezir Ay, TEİAŞ “Organize Toptan Elektrik Piyasalarında Risk ve Teminat Yönetimi”
Dr. Jacob Klimstra, Wartsila "Gelecekteki Enerji Besleme Sistemleri İçin Ortaya Çıkan Sorunlar"
Ömer KOCA, PİGM "Türkiye Kayagazı Potansiyeli ve Yapılan Çalışmalar"
Sezai Bekgöz, Takasbank “Elektrik Piyasalarında İşlem Sonrası Hizmetlerde Merkezi
Risk Yönetimi”
Michael Holmgreen, ABB "Yüksek Gerilim Ürün ve Ekipmanlarındaki gelişmeler"
Emre ENGÜR, BOTAŞ “Güney Gaz Koridoru Kapsamında Botaş Projeleri”
OMV
Mustafa Karahan, Enerji Ticareti Derneği “Enerji Piyasalarında Fiyat Riski Yönetimi:
Etken Faktörler ve Sektör Beklentileri”
Anduvap Servet AKGÜN, Statkraft Elektrik Enerjisi Toptan Satış Şirketi “Elektrik
Ticaretinde Karşı Taraf Riski, Kredibilite Sorunu ve Çözüm Önerileri”
Jorgen GRUBBSTROM, Alstom "Kömür Santrallerinde Baca Gazı Arıtma Teknolojileri "
Thomas KROGH, Ramboll Energy "Kömür yakıtlı elektrik santrallerinden biyodönüşüm "
Dietrich-Georg Ellersiek, Siemens "Buhar Enerjisi Santralleri Yanma Optimizeri İçin İşlem
Optimizasyonu Çözümleri"
Soru-Cevap
Soru-Cevap
Soru-Cevap
ICCI 2014 TASLAK KONFERANS PROGRAMI
25.04.2014
MAVİ SALON
10:00-10:30
10:30-12:00
Kırmızı Salonda Gerçekleşen Özel Oturum Devam Ettiği İçin Bu
Saatlerde Bu Salonda Herhangi Bir Oturum Bulunmamaktadır.
OTURUM 15: EPDK Özel Oturumu:
6446 Sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ve Bu Kapsamda
Hazırlanan İkincil Mevzuatın Getirdiği Yeni Düzenleme ve
Uygulamalar
TURUNCU SALON
10:00-10:30
10:30-12:00
Kırmızı Salonda Gerçekleşen Özel Oturum Devam Ettiği İçin
Bu Saatlerde Bu Salonda Herhangi Bir Oturum
Bulunmamaktadır.
OTURUM 18: E-WORLD ENERGY & WATER TURKEY
By con energy Özel Oturumu:
Türk Enerji Piyasası
Oturum Başkanı: Anduvap Servet Akgün (Statkraft Ticaret
ve İhracat Yönetici )
Benedikt Messner, Enerjisa Trade Company "Türkiye' de Bir
Enerji Dönüşümü Ticaret Sektörünü Çekebilir mi?"
Muammer Çakır, Borsa Istanbul "EPİAŞ Avrupa' da Nasıl Başlıca
Enerji Dönüşüm Platformu Haline Gelecek?"
Burak Güler, European Federation of Energy Traders Türk OTC
Pazarının Daha da Geliştirilmesi Üzerinde Dağıtım Şirketlerinin
Etkisi"
Dr. Denis Taubert, CTG "Serbestleşen Piyasada Entegre Enerji
Dağıtım Şirketlerinin stratejik Gelişmeleri"
Oturum Başkanı: Ahmet OCAK (EPDK Elektrik Piyasası Dai. Bşk.)
Elif Ferdal KARAKAŞ, EPDK “Elektrik Piyasasında Yeni Lisanslama Süreci”
Fatih Teoman KAYA, EPDK “Enerji Borsası, Gün Öncesi Ve Gün İçi Piyasaya
İlişkin Uygulama Ve Hedefler”
Dilek Civak ERDAŞ, EPDK “Elektrik Piyasasında Tüketici Hizmetleri
Kapsamında Getirilen Yenilikler”
Soru Cevap
Soru Cevap
12:00-13:30
ARA ve Öğle Yemeği
12:00-13:30
13:30-15:00
OTURUM 16: TÜREB Özel Oturumu:
13:30-15:00
Türkiye'de Rüzgar Sektörünün Geleceği ve Yeni RES Başvuruları
ARA ve Öğle Yemeği
OTURUM 19: E-WORLD ENERGY & WATER TURKEY
By con energy Özel Oturumu:
Enerji Ticareti & Risk
Oturum Başkanı: Mustafa Serdar ATASEVEN (TÜREB Yönetim
Kurulu Başkanı)
Oturum Başkanı: Kaan HALİSÇELİK (Head of Turkish Power
Trading, Danske Commodities)
Erol DEMİRER, Demirer Holding Yönetim Kurulu Başkanı
Mustafa Karahan, Energy Traders Association "Enerji Risk
Yönetimi:Türkiye İçin Zorluklar ve Fırsatlar"
Orhan BEŞKÖK, TKSB Genel Müdür Yardımcısı
Hava Tahminlerine Dayalı Enerji Ticareti Optimizasyonu
İbrahim BALANUYE, TEİAŞ Genel Müdür Yardımcısı
Aura Sabadus,Turkish Energy Hub Daily "Gürcistan, Irak ve İran
İle Sınır Ötesi Ticaret: Unsurlar, Rakamlar ve Güncel Veriler"
Ebru ARICI, Arı- Es Genel Müdürü
Mehmet Yükselen, 2M Enerji "İleri Ticari Ürünlere Dayalı Satış
Fiyatlandırması"
Yetik Kadri MERT, Enerjisa Yönetim Kurulu Üyesi / CEO
Soru-Cevap
Soru Cevap
15:00-15:30
Çay-Kahve Arası
15:00-15:30
Çay-Kahve Arası
15:30-16:00
Davetli Konuşmacı:
Henrik STIESDAL
Siemens Rüzgar Enerjisi
Kurumsal Teknolojiler Başkanı
15:30-16:00
Kırmızı Salonda Gerçekleşen Özel Oturum Devam Ettiği İçin
Bu Saatlerde Bu Salonda Herhangi Bir Oturum
Bulunmamaktadır.
16:00-17:30
OTURUM 17: Yenilenebilir Enerji Teknolojileri - Rüzgar - 2
16:00-17:30
OTURUM 20: E-WORLD ENERGY & WATER TURKEY
By con energy Özel Oturumu:
Gaz Piyasası
Oturum Başkanı:
Murat DURAK, Enermet "Sektör ve Yatırımcı için Doğru Proje Geliştirmenin
Önemi"
Line Gulstad, Vestas "İklim Koşulları’nda Kazanç’a- Karar alma süreçlerinde
Verilerin önemi "
İskender KÖKEY, Kintech Engineering "Rüzgar Ölçüm Sürecinde Verilerin
Güvenliği ve Transferi"
Serdar Aşlamacı, M.P.E. GmbH "Yenilenebilir enerji kaynaklarının elektrik
tasarımı ve olası çözüm alternatifleri"
Daniel Gahleitner, EWS-EDH "Value of Owner’s & Lender’s Engineering
Services "
Soru-Cevap
Oturum Başkanı: Matthew Monteverde (Vice President,
Generating Fuels, Argus Media)
Opening:
Türkiye: Doğalgaz İçin Önemli Bir Pazar LNG Sayesinde
Çeşitlendirme
Değer BODEN, Dr. Birgit KUNZE, Boden Law "Doğalgaz Piyasası
Yasa Tasarısının Avrupa ve Türkiye Açısından İncelenmesi /
Analizi ve Enerji Ticaretine Etkileri "
Borsa İstanbul' da Gün Öncesi Gaz Ticareti
Türkiye' nin Doğusu ve Batısından Kaya Gazı Çıkartılması: Yeni
Bir Şans mı?
Panel Discussion:
Aralık 2013' te Gaz Sıkıntısıyla İlgili Bir Analiz: Neler Oldu ve
Gelecekte Daha Sağlıklı Bir Türk Gaz Piyasası Yaratacak Ne Gibi
Önlemler Alınacak?
Soru-Cevap
ICCI 2014 TASLAK KONFERANS PROGRAMI
26.04.2014
KIRMIZI SALON
10:30-12:00
PANEL 6: MMG Özel Oturumu:
Türkiye' nin Enerki Kaynakları ve Çeşitliliği
YEŞİL SALON
10:30-12:00
OTURUM 23: Nükleer Enerji ve Türkiye' deki Son Durum
BEYAZ SALON
10:30-12:00
OTURUM 26:Enerji Verimliliği
Panel Başkanı: Murat Özdemir (MMG Genel Başkanı)
Oturum Başkanı:
Oturum Başkanı: Erdal ÇALIKOĞLU (Yenilenebilir Enerji
Genel Müdür Yardımcısı)
Prof. Dr. Abdurrahman Satman, İTÜ Maden Fakültesi, Petrol ve
Doğalgaz Mühendisliği Bölümü “Türkiye ve Dünya Enerji
Sektöründe Petrol”
Rauf Kasumov, Akkuyu NGS Elektrik Üretim A.Ş. "Akkuyu Projesinde Gelinen
Son Durum "
Schneider
Bülent Şen, MMG Enerji Komisyonu Başkanı “Doğalgazın Türkiye’de
Durumu ve Geleceği”
Necati Yamaç, ETKB "Nükleer Enerji ve Türkiye' deki Son Durum"
Christian Hultholm, Wartsila "Yenilenebilir Verimli Bir Entegrasyon
Sağlayan, Non - Spinning Enerji Sistem Rezervleri"
Şehmus Yıldırım, MMG Yerbilimleri Komisyonu Başkanı “Kaya Gazı,
Kaya Petrolünün Türkiye Enerji Sektöründeki Önemi ve Gelişim
Süreci”
Prof. Dr. Beril Tuğrul, İTÜ, Nükleer ABD "NÜKLEER TEKNOLOJİ TRANSFERİ VE
TOPLAM KALİTENİN ÖNEMİ"
Marcus Scholz, GE Energy "Üretimde Enerji Verimliliğini Artırmaya
Yönelik Gelişmeler"
Femke Schaefer-Wering, Bronswerk "Soğutmalı Hava Soğutucuları
Verimlileştirme Tadilatı, Pilot Alanını Azaltma ”
Paolo RODOLFI, SPIG S.p.A. "Türk pazarında kuru Soğutma teknolojisi:
Yüksek Performans, Enerji Verimli Hava Soğutmalı Kondenserler için
gelecek perspektifleri"
Anatoly ANDRIYANOV, ASE JSC Branch "On Akkuyu Construction Process”
Soru Cevap
Soru Cevap
Soru Cevap
12:00-13:30
ARA ve Öğle Yemeği
12:00-13:30
ARA ve Öğle Yemeği
12:00-13:30
13:30-15:00
OTURUM 21: Enerji ve Çevre
13:30-15:00
OTURUM 24: Enerji Santrallerinde İşletme ve Bakım - 2
13:30-15:00
ARA ve Öğle Yemeği
OTURUM 27: Akıllı Şebekeler
Oturum Başkanı: Muhammet SARAÇ (İzaydaş Genel
Müdürü)
Oturum Başkanı: Tahsin ARMAĞAN (Armağan Mühendislik Yönetim
Kurulu Başkanı)
Oturum Başkanı: Ömer Sami YAPICI (TEDAŞ Genel Müdür
Yardımcısı)
Murat SARIOĞLU, MWH Turkey "Biyokatı ve Atık Yönetimine
Bütünsel Yaklaşım"
Norbert SELZER, Membrana GmbH "Su Arıtımında Hidrofilik ve
Hidrofobik Membranlar Kullanarak, Enerji Santrallerinde İşletme
Dayanımının Artırılması, Ekonomik Fayda Sağlanması ve Çevreye
Olan Olumsuz Etkilerin Azaltılması"
Lukasz Warachim, Lanxess Deutschland GmbH "Yeni Lewabrane RO
Membran Modülleri ile İşletme Deneyimleri – Yöntemler, Sonuçlar
ve Faydalar"
Dr. Cezmi Bilmez, Parsons Brinckerhoff "Büyük yakma tesislerinde
operasyonun ve gelirin optimize edilmesi"
Gökhan BÖLÜK, Siemens "Akıllı Şebekelerde Ağ Güvenliği"
Roger BOURS, Fike "Enerji ve Elektrik Üretim Sektörü için Basınç Emniyeti "
Bülent Osman TÖR, Eltem Tek "Dağıtık üretim santrallarının elektrik
dağıtım şebekelerine bağlantı analizleri"
Yasin KASIRGA, Alstom "Hidroelektrik ve Termik Santrallerde Yenilikçi Servis
ve Rehabilitasyon Çözümleri "
Schneider
Güven YÜCEL, Shell "Shell Mysella S5 S 40 yeni jenerasyon gaz motoru
yağı"
John STEPHENSON, ABB "IT and OT Integration To Improve Outage
Restoration "
Hande Sezer, Myclimate
Dan Janikowski, Map İnşaat "Termik Santrallerde Kondenser Borulama –
Sorunlar ve Çözümler"
Soru Cevap
Soru-Cevap
Soru-Cevap
15:00-15:30
Çay-Kahve Arası
15:00-15:30
Çay-Kahve Arası
15:00-15:30
15:30-17:00
OTURUM 22: Uygulamalı Enerji Projeleri
15:30-17:00
OTURUM 25: Dünya, AB ve Türkiye Enerji Piyasası ve
Yatırımları İle İlgili Değerlendirmeler
15:30-17:00
Oturum Başkanı: Dr. Oğuz CAN (RECYDIA A.Ş. Genel
Müdürü)
Oturum Başkanı:
Çay-Kahve Arası
OTURUM 28: Enerji Projelerinin Finansmanı
Oturum Başkanı: İsa ALTINTAŞ ( T.C. Başbakanlık
Özelleştirme İdaresi Proje Grup Başkanı)
Ferit KALFAOĞLU, TTE "Finans Kuruluşları İçin Rüzgar Enerji Santrali
Proje Finansmanında Önemli Unsurlar
Prof. Dr. Nilüfer EĞRİCAN, Teknopark"İstanbul Teknopark ve Enerji
Çalışmaları"
Yavuz AYDIN, GE Energy "Yeni Enerji Yatırımlarında Dünyadaki
Gelişmeler ve Türkiye’ye Etkileri"
Ediz ÇITAK, İTÜ "DÜNYA PETROL PİYASASINDAKİ DEĞİŞİMLERİN
İNCELENMESİ ve ÜLKEMİZ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ"
Hüseyin VATANSEVER, BOSBİ "Yenilenebilir Enerji Cihazları İmalat
Sektörü Bergama Organize Sanayi Bölgesinde Kümeleniyor"
Harun KILIÇ, Kılıç and Partners "Türk Enerji Sektöründe Birleşme ve
Devralmada Yeni Gelişmeler "
Famer Engin , EKF "Danimarka Exim Bankası: Türkiye Yenilenebilir
Enerji Pazarına Yönelik Finansal Hizmetler "
Dr. Muhyettin Sirer, UNDP "Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde
Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanımı ve Enerji
Verimliliğinin Arttırılması Projesi"
Dr. Christian F. HAELLMIGK, CMS Hasche Sigle "2030 AB İklim ve Enerji
Hedefleri"
Soru-Cevap
Soru-Cevap
Bülent SÖNMEZ, Deniz Ticaret Genel Müdürlüğü "Yeşil Liman
Projesi"
Başak AVCI, T.C. Başbakanlık Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı
"Türkiye Enerji Sektörü Yatırım Ortamı ve Finansman Olanakları"
Soru-Cevap
ICCI 2014 TASLAK KONFERANS PROGRAMI
26.04.2014
MAVİ SALON
10:30-12:00
OTURUM 29: Yeni Teknoloji ve Uygulamalar - 2
TURUNCU SALON
10:30-12:00
OTURUM 32: Yenilenebilir Enerji Teknolojileri - Güneş 1
Oturum Başkanı: Doç. Dr. Mustafa TIRIS (T-Dinamik Enerji
Yönetim Kurulu Başkanı)
Oturum Başkanı:
John SEBASTIAN, DNV GL "Correlations Of Ground Measured Irradiance
Data With Satellite - Derived Data For An Energy Production
Assessment"
Sibylle BERGJOHANN, Feranova "SOLAR ENERGY AT MARKET PRICE:
THE PRODUCTION OF PROCESS HEAT – AN ECOLOGICAL AND
ECONOMICAL ALTERNATIVE FOR INDUSTRIAL LNG-USERS"
Bahadır ÇELİK, Exxon Mobil "Gaz Motoru Yağlaması"
Emel ESENDİR; İltekno "MWM Gaz Motorlarıyla Güç Santralleri Konfigürasyonları ve
Gelişmeler"
Ian Stuart, Wood Group "Enerji Santrallerinde Otomasyon ve Kontrol Sistemi
İyileştirmeleri"
R. Bülent AYDIN, Tegnatia "Çatı Üstü Fotovoltaik Sistem Kurulumları için
bazı öneriler"
Silke Jaehrig, Babcock Borsig Steinmüller "T-Tipi Buhar Kazani Iyilestirmesi ve
Modern Yakma Sistemi"
Mehmet ÖZENBAŞ, Teknoray Solar "Güneş Enerjisinin Ekonomik Etkileri
ve Çevre Duyarlılığı"
Niklas Wägar, Wartsila "Smart Power Generation Grid Stability and Reserve Operation
in Turkey"
Mücahit KINALI, MEVKA "Konya'nın Enerji Potansiyeli ve Enerji
Yatırımları"
Soru Cevap
Soru Cevap
12:00-13:30
ARA ve Öğle Yemeği
12:00-13:30
ARA ve Öğle Yemeği
13:30-15:00
OTURUM 30: Yeni Teknoloji ve Uygulamalar - 3
13:30-15:00
OTURUM 33: Yenilenebilir Enerji Teknolojileri - Güneş 2
Oturum Başkanı:
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Necdet ALTUNTOP (GÜNDER
Yönetim Kurulu Başkanı)
Ari KOKO, Metso "Geniş yelpazede düşük maliyetli fosil yakıt talepleri, dolaşımlı
akışkan yataklı kazan dizaynı için uygundur"
Can SÖZEN, Zenit Enerji "GES yatırımlarında finansal gelirlerinin
güvenliği"
Bayram Çağdaş KARA, Pikotek "ETKİN ENERJİ YÖNETİM SİSTEMİ"
Stefan MÜLLER, Enerparc AG "Large PV Projects in Emerging Markets –
Turkey‘ "
Thijs Miedema, Rolls - Royce "Rolls-Royce Trent 60; Demonstrated Availability,
Flexibility and Operational Support of the Customer"
Federico PASQUINI, EDH - LSI "GES' lerde Performans"
Martin Wilkening, Siemens "Proven CCPP technology with the 8000H class in Samsun,
Turkey"
Selkan POLATKAN, Motif Proje "Türkiye’deki PV Projeleri için Kalite
Güvencesi ve Güvenilirlik Öğrenimler ve En iyi Uygulamalar"
Dr. Sina Kuseyri, Mekatek "Condition Monitoring and Fault Diagnosis of
Wind Turbines"
Bruno Bach Jensen, Danfoss "MLX – How to deploy latest technology and
innovation in commercial and utility scale solar projects"
Soru-Cevap
Soru Cevap
15:00-15:30
Çay-Kahve Arası
15:00-15:30
Çay-Kahve Arası
15:30-17:00
OTURUM 31: Yeni Teknoloji ve Uygulamalar - 4
15:30-17:00
OTURUM 34:
Oturum Başkanı:
Oturum Başkanı:
Marco Li Vigni, Ericsson "Smart Utilities with ICT – The Networked Society at
Play "
Muhammed Doğuşhan KARA, Hidrotürbin Teknoloji "Arşimet Vidası Hidrolik
Türbini"
Femke Schaefer-Wering, Bronswerk "Air-cooled condensers & sensitivity for
wind velocity ”
Bu Oturumun İçeriği Düzenlenmektedir.
Altuğ KARATAŞ, GSE System "Enerji Santrallerinde Yeni Teknolojiler,
Simulasyon ve Devreye Alma"
Soru-Cevap
Soru-Cevap
Download

ıccı 2014 taslak konferans programı 24.04.2014