ICCI 2014 - 20. ULUSLARARASI ENERJİ VE ÇEVRE FUAR VE KONFERANSI DERNEK / KURUM OTURUMLARI
BORSA İSTANBUL
Elektrik Piyasasında Risk Yönetimi: Sonraki Adım Ne Olmalıdır?
25.Nis.14
16:00-17:30
Yeşil Salon
DÜNYA BANKASI
Elektrik Sektöründe İletim ve Dağıtım Şebekelerine Serbest Erişimin Rolü
25.Nis.14
10:30-12:00
13:30-15:00
Yeşil Salon
24.Nis.14
14:30-16:00
Mavi Salon
24.Nis.14
17:00-18:30
Kırmızı Salon
25.Nis.14
13:30-15:00
Mavi Salon
25.Nis.14
10:30-12:00
Kırmızı Salon
25.Nis.14
10:30-12:00
13:30-15:00
15:30-17:30
Turunu Salon
24.Nis.14
14:30-16:00
Turunu Salon
24.Nis.14
14:30-16:00
Beyaz Salon
Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (ELDER)
ENERJİ HUKUKU ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK)
Enerji Ticareti Derneği (ETD)
E-WORLD ENERGY & WATER TURKEY - Con Energy
Güneş Enerjisi Sanayicileri ve Endüstrisi Derneği (GENSED)
Hidroelektrik Santralleri Sanayi İşadamları Derneği (HESİAD)
Düzenlenen Faaliyet Olarak Elektrik Dağıtımı:
“Türkiye ve Uluslararası Örneklerle Yatırımlar, Tarifeler ve Denetimler”
Piyasa Eşleşmesi: Bölgeler ve Kaynak Fiyatları Açısından
Türkiye Enerji Piyasasının Geleceği
6446 Sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ve Bu Kapsamda Hazırlanan İkincil Mevzuatın
Getirdiği Yeni Düzenleme ve Uygulamalar
Elektrik Enerjisi Toptan ve Perakende Satış
Türk Enerji Piyasası
Enerji Ticareti & Risk Yönetimi
Gaz Piyasası
Güneş Enerjisinden Lisanslı ve Lisanssız Elektrik Üretimi Santrali Yatırımları;
Teknoloji ve Mevzuat
Hidroelektrik Santrallerinde Dünya ve Türkiye' nin Kapasite Kullanımı,
Mevzuat ve Planlamalar
Kazan ve Basınçlı Kap Sanayicileri Derneği (KBSB)
Termik Santral Teknolojilerinde Yerlileşme
24.Nis.14
14:30-16:00
Yeşil Salon
Lisanssız Elektrik Üretimi Derneği (Lİ - DER)
Lisanssız Elektrik Üretimi Başvuru Süreci ve Yeni Mekanizmalar
25.Nis.14
13:30-15:00
Beyaz Salon
Mimar ve Mühendisler Grubu (MMG)
Türkiye' nin Enerji Kaynakları ve Çeşitliliği
26.Nis.14
10:30-12:00
Kırmızı Salon
Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD)
Enerji Sektörü Yatırım Ortamının İyileştirilmesi
24.Nis.14
14:30-15:30
Kırmızı Salon
Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD)
Yatırımcı Gözüyle Türkiye Enerji Sektörüne Bakış
25.Nis.14
13:30-15:00
Kırmızı Salon
Türkiye Elektrik Sanayi Birliği (TESAB)
Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Türkiye' deki Serüveni
24.Nis.14
17:00-18:30
Beyaz Salon
Türkiye Kojenerasyon Temiz Enerji Teknolojileri Derneği (TÜRKOTED)
Kojenerasyon ve Temiz Enerji Teknolojileri İle Lisanslı veya
Lisanssız Elektrik Üretiminde Yeni Ufuklar
25.Nis.14
10:30-12:00
Beyaz Salon
Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği (TÜREB)
Türkiye' de Rüzgar Sektörünün Geleceği ve Yeni RES Başvuruları
25.Nis.14
10:30-12:00
Mavi Salon
Download

20. uluslararası enerji ve çevre fuar ve konferansı dernek