MERHABA DÜNYALI,
BİZ ODTÜ TEKNOKENTİZ!
EKOSİSTEMİMİZ
Türkiye’nin ilk teknoparkından
2014’e...
1980’li yıllarda başladığımız çalışmaları 1992’de
KOSGEB’le beraber ODTÜ TEKMER’i kurarak
somutlaştırdık. Aldığımız başarılar sonucu
ODTÜ bünyesinde Türkiye’nin ilk teknokentini
kurmaya karar verdik. 2000 yılında ilk binamızı
açmamızın ardından 2001 yılında Teknoloji
Geliştirme Bölgeleri Yasası yürürlüğe girdi.
Yasayla sağlanan vergi muafiyetleri ve
teşvikler, ODTÜ’nün sağladığı altyapı ve
akademik bilgiyle birleştirince tüm teknoloji
dünyası için güçlü bir ekosistem yarattık.
Bugün misyonumuz, vizyonumuz, temel
değerlerimiz ve becerilerimiz doğrultusunda
faaliyetlerimizi sürdürüyor; geleceği
biçimlendirenlerin güç aldığı teknoloji kaynağı
olmayı sürdürüyoruz.
Misyonumuz
Vizyonumuz
Girişimlerin, girişimcilerin ve yenileşimcilerin
beslendiği “KAYNAK” olmak.
Geleceği olan fikirleri tanıyan, yapılandıran,
destekleyen bir “EKOSİSTEM” tasarlamak,
kurmak ve yaşatmak.
EKOSİSTEMİMİZ
Temel Değerlerimiz
Amacımız
Özgünlüğe saygı, yeniye açıklık ve paylaşmaya
inanç.
Öncelikli amacımız, ülkemizin uluslararası
arenada rekabet gücünü artıracak teknolojileri
geliştiren ve üreten firmalara, araştırmacılara
ve akademisyenlere çağdaş alt ve üst yapı
olanakları sunmak.
Temel Becerilerimiz
Özgün düşünebilme, farklıları buluşturabilme
ve olmayanı oldurabilme.
Bunun için bir yandan üniversitemizin
araştırma kapasitesi ve bilgi birikimini,
girişimcilerin yenilikçi çalışmaları için
hizmetlerine sunarken diğer yandan
ülkemizin teknolojik altyapısının gelişimine
de destek veriyoruz. Teknopark yönetiminde
yıllardan bu yana kazandığımız deneyimimiz,
teknoparklarla ilgili yasal düzenlemelere
yaptığımız katkılarımız ve ülkemizin diğer
bölgelerinde kurulacak ve geliştirilecek
teknoparklarla ilgili yürüttüğümüz projelerle
başarılı bir modeliz.
EKOSİSTEMİMİZ
Neler yapıyoruz?
Ön kuluçka programlarımız, kuluçka
merkezlerimiz, hızlandırma programımız,
teknoloji transfer ofisimiz, kümelerimiz,
teknoloji yatırımcıları derneğimiz, girişim
sermayesi yatırım fonumuz ve projeler
ofisimiz ile girişimciliği ve yenilikçiliği teşvik
etmek, üniversite sanayi işbirliğini geliştirmek,
şirketler arası işbirlikleri sağlamak ve
uluslararası işbirliklerini desteklemek üzere
çalışıyoruz.
Ekosistemimizde 300’den fazla
şirket, 4400’ü aşkın çalışan
yaşıyor!
%60’dan fazlasını ODTÜ TEKNOKENT
bünyesinde kurulmuş şirketlerin oluşturduğu
300’ün üzerindeki Ar-Ge şirketi, %90’ı
üniversite mezunu, %40’ı doktora veya yüksek
lisans mezunu olan 4400 çalışanı, yarattığı
istihdam olanakları ve Ar-Ge faaliyetlerinin
yürütüldüğü 120.000 m2 kapalı alanıyla ODTÜ
TEKNOKENT, tüm teknoloji dünyası için
kaynak yaratan bir ekosistem.
EKOSİSTEMİMİZ
Nanoteknoloji araştırmalarından
uçak sistemleri çalışmalarına...
ODTÜ’nün araştırma altyapısına paralel
olarak, öncelikli sektörlerimizi “bilişim,
elektronik, biyoteknoloji, medikal teknolojiler,
ileri malzeme ve tasarım” oluşturuyor.
Şirketlerimizin %51’i yazılım, %19’u elektronik,
%11’i telekomünikasyon, %6’sı medikal
teknolojileri, %13’ü ise ileri malzeme, tarım,
gıda, uzay-havacılık, enerji, otomotiv, çevre
gibi alanlarda çalışıyor. Uçak/helikopter
sistemlerinden dinamik model geliştirme
ve simülasyon projelerine, uydu geliştirme
projelerinden, alternatif enerji ve alternatif
yakıt projelerine, rüzgar ve su türbini
tasarımından, araç takip sistemlerine, lazer
uygulamalarından, sensör teknolojilerine, doku
ve gen araştırmalarından, e-devlet, e-ticaret,
e-öğrenme ve uzaktan eğitim yazılımlarına,
eğitim yönetim sistemlerinden, coğrafi bilgi
sistemlerine, ileri malzeme çalışmalarından
nanoteknoloji çalışmalarına ve mikro
elektronik mekanik sistem uygulamalarına
değin birçok alanda Ar-Ge çalışmaları
yürütüyor.
Ödülü hak eden projeler...
Bünyemizde faaliyetlerini sürdüren şirketlerimizin birçoğu yürüttükleri projeler ve geliştirdikleri
ürünlerle; Avrupa Birliği Tasarım Ajansı Tasarım Ödülleri, Dünya İletişim Ödülleri, TÜBİTAK
Teknoloji Ödülleri, Deloitte Technology Fast 50 gibi dünya çapında ödüllere kavuştular.
Chicago Bulls (ABD), UCLA (ABD) ve Wingate Institute (İsrail) gibi kurumlara ihracatı yapılan
performans test sistemi, Rolls&Royce ile birlikte gerçekleştirilen alternatif yakıtlarla çalışan motor,
Skorksky helikopterlerine ve Alman denizaltılara ait yazılımlar, Airbus ve Boeing uçakları için
geliştirilen elektronik sistemler ve yazılımlar, ilk yerli çip ihracatı, milli helikopter projesi ve dünya
çapında kullanılan antivirüs yazılımları gibi projeler şirketlerimizin başarılarından sadece birkaçı.
Ulusal ve uluslararası arenada söz sahibi şirketlerimiz:
> AF – Mercados EMI
>Başarsoft
>Innova
>akakce.com
>Comodo
>onedio.com
>Argela
>Cito
>Milsoft
>Aselsan
>Deloitte&Touche
>Siemens
> Aydın Yazılım
> ESEN Sistem
>TAI
>Arçelik
(Sierra Nevada Corporation)
>Taleworlds
>Atos
>Havelsan
> Türk Telekom
ODTÜ TEKNOKENT şirketlerine ulaşmak için tıklayınız.
EKOSİSTEMİMİZ
460 milyon dolar ihracat;
300 patent!
Akademik bilgi altyapısı ile sanayinin yetenekli
ve yaratıcı iş gücünü bir araya getirdiğimiz
ekosistemimizde, şirketlerimizin bugüne
kadar Ar-Ge’den elde ettikleri gelir ve Türk
ekonomisine kattıkları değer 3 milyar TL’den
fazla. Bu çalışmalardan kazanılan ihracat
geliri ise 460 milyon doları aştı. Üstelik bu
rakam şirketlerimizin sadece bölgemiz içinde
yürütmüş oldukları Ar-Ge çalışmalarından elde
ettikleri gelirler. Seri üretimden elde edilen
gelir ve ihracat miktarları da bu değerlerin
üzerine eklendiğinde ODTÜ TEKNOKENT’in
başlı başına bir ekonomi yarattığı açıkça
görülüyor. Şirketlerimizin almış oldukları
patentler ise 300’ün üzerinde.
Üniversite ile sanayi arasında
sağlam bir köprüyüz...
Üniversite-sanayi işbirliğinin arttırılması
için de çalışmalar yapıyoruz. Şirketlerimiz
2002’den bugüne kadar ODTÜ ile 975 ortak
Ar-Ge projesi gerçekleştirdi. 552 farklı
akademisyen ile 1644 sözleşme imzalandı.
Yine 2002 yılından beri ODTÜ TEKNOKENT
ve ODTÜ KOSGEB TEKMER bünyesinde
akademisyenler tarafından 68 şirket kuruldu.
Bugün bu şirketlerden 47 tanesi faaliyetlerine
halen ODTÜ TEKNOKENT’de devam ediyor.
Performans Endeksi’nde birinciyiz!
Sağladığımız tüm hizmetler, yürüttüğümüz tüm
program ve projelerle, Bilim, Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığı’nın 2013’te açıklanan Teknoloji
Geliştirme Bölgeleri Performans Endeksi’nde
1. sırada yer aldık. Faaliyette olan 32 teknoloji
geliştirme bölgesinin yer aldığı bu endekste aynı
zamanda en başarılı teknoloji geliştirme bölgesi
seçildik.
ODTÜ TEKNOKENT’te
yer almak için...
Temel amacımız; “araştırma-geliştirme ve
yazılım geliştirme” çalışmaları sayesinde
ülkemizin “ileri teknoloji üretebilme”
potansiyeline katkı sağlamak. Bu nedenle,
ODTÜ TEKNOKENT’te yer almanın ilk şartı,
yazılım geliştirme ve Ar-Ge çalışmalarını fiilen
yapıyor ya da yapabilecek kapasitede olmak...
Eğer siz de “bilişim ve telekomünikasyon,
elektronik, sağlık teknolojileri, tüketici
elektroniği ve tasarım sektörleri” başta olmak
üzere, yazılım geliştirme faaliyetleri yürütüyor
ya da fiilen Ar-Ge çalışmaları yapıyorsanız,
üniversiteler ve araştırma merkezleri ile işbirliği
içinde çalışmak ve ODTÜ TEKNOKENT’te yer
almak istiyorsanız başvurularınız için:
odtuteknokent.com.tr
EKOSİSTEMİMİZ
Teknolojinizi patentlemek
istiyorsanız…
Dünya ile çalışmak
istiyorsanız….
Bir iş fikriniz varsa ya da oyun
geliştirmek istiyorsanız...
Ar-Ge yapmak istiyorsanız ve
desteğe ihtiyacınız varsa…
Projeniz için finansman desteği
arıyorsanız…
Uluslararası pazarlara açılmak
istiyorsanız…
Bir kümenin parçası olmak ve
işbirliği yapmak istiyorsanız…
Zengin bir sosyal hayat
arıyorsanız...
Sizi geliştirecek eğitimler
arıyorsanız...
Büyük bir kütüphaneniz olsun
istiyorsanız...
EKOSİSTEMİMİZ
Teknolojinizi patentlemek
istiyorsanız…
Teknoloji Transfer Ofisi
Teknoloji Transfer Ofisi ile üniversitemizde
üretilen akademik bilginin ticari değere
dönüşmesi için patent alınmasından,
patente konu buluşun ekonomik değere
dönüştürülmesine kadar, hem tüm finansmanı
sağlıyor hem de yönetsel olarak tüm süreci
akademisyenlerimiz adına yürütüyoruz.
Akademisyenlerimizin bilimsel çalışmalarını,
patent alma süreçlerini koordine ederek
yeni spin-off işletmelerin kurulmasını
destekliyoruz. Aynı zamanda şirketlerimizin
ticarileşme potansiyeli olan buluşlarının
patent alınması sürecinde finans, hukuk ve
danışmanlık destekleri sağlıyoruz.
2013 sonu itibariyle Teknoloji Transfer
Ofisimiz aracılığıyla 55 buluş için 119 yerli ve
uluslararası patent başvurusu ile 4 faydalı
model başvurusu gerçekleştirdik. Bunlardan 18
yerli patent, 17 uluslararası patent ve 3 faydalı
model için başvurumuz olumlu sonuçlandı.
Ayrıntılı bilgi için www.metutechtto.org‘ye
bekliyoruz.
EKOSİSTEMİMİZ
Dünya ile çalışmak
istiyorsanız…
BSN-Anatolia
Projeler Ofisi
Teknoloji işbirliği konusunda ulusal
ve uluslararası arenada, köprü görevi
üstleniyoruz. Bu kapsamdaki en önemli
projemiz BSN-Anatolia.
Projeler Ofisi’mizi uluslararası işbirliği
platformlarını desteklemek üzere 2010 yılında
kurduk. Avrupa Birliği fonları, üniversiteler,
kamu kurumları ve ticari kuruluşlarda üretilen
fikirlerin yayılmasına aracılık ederek fikrin
araştırmaya dönüşmesine kaynak sağlıyoruz.
Avrupa Birliği 7. Çerçeve Programı başta olmak
üzere tüm uluslararası ve ulusal programlara
başvuruda bulunmak için projeler yazıp kabul
edilen projeleri yürütüyoruz. Bugüne kadar 60
projeye başvurusu desteği verdik. 40’a yakın
projeyi de yürütmeye devam ediyoruz.
BSN-Anatolia, firmalarımızın, üniversite
ve araştırma merkezlerimizin her konuda
destek ve bilgi alabilecekleri, teknolojik istek
ve önerilerini dünyaya açabilecekleri, işbirliği
platformunda yer alabilecekleri bir destek
merkezi. Aynı zamanda, KOBİ’lerin rekabet
gücünü arttırmak, yenilikçi üretim ve satış
performanslarını geliştirmek, Avrupa finans
desteklerinden daha fazla yararlanmalarını
sağlamak amacıyla kurulmuş Enterprise
Europe Network’ün (Avrupa İş ve Yenilikçilik
Ağı) de bir parçası.
Bu proje ile şirketlerin uluslararasılaşma
sürecinde etkin rol üstleniyoruz. Proje
kapsamında şirketlerimiz ile yurt dışı
şirketler arasında 70 ortaklık sözleşmesinin
imzalanmasına öncülük ettik.
Detaylı bilgi için sizleri de
www.bsn-anatolia.org.tr’ye bekliyoruz.
Uluslararası İşbirlikleri
Uluslararası işbirliği çalışmaları kapsamında
Fransa’daki Sophia Antipolis ve İngiltere’deki
Digital City teknoparkları ile iyi niyet
anlaşmaları imzaladık. Düzenli olarak
görüşmeler gerçekleştirerek, bilgi ve deneyim
paylaşımında bulunuyoruz. Ayrıca know-how
ve bilgi birikimimizi yurt dışında teknopark
kurulması yönünde yaptığımız protokollerle
Azerbaycan, Pakistan, Libya ve Tunus’la
paylaşıyoruz.
EKOSİSTEMİMİZ
Bir iş fikriniz varsa ya da oyun
geliştirmek istiyorsanız…
Animasyon Teknolojileri ve Oyun
Geliştirme Merkezi - ATOM
Üniversite öğrencileri arasında girişimciliği
teşvik etmek amacıyla 2008 yılında
kurduğumuz “ATOM” (ODTÜ TEKNOKENT
Animasyon Teknolojileri ve Oyun Geliştirme
Merkezi), girişimci öğrencilerimizin oyun
yazılımı alanındaki fikirlerini ve projelerini
geliştirebilecekleri ve kendi şirketlerini kurma
imkanı buldukları bir ön kuluçka merkezi.
ATOM ile dijital oyun ve animasyon üzerine
yaratıcı fikir ve projelerin deneyim ve
finansman eksiklikleri yüzünden ticari hayata
başlayamadan kaybolmalarını engellemeye
çalışıyoruz.
Başvuru sonrasında elemeyi geçen gruplara
bir yıl süre ile üç aşamalı destek sunuyoruz.
Genç girişimcilere toplamda 600 m2’lik açık
ofis alanı, toplantı salonu, oyun, animasyon
ve simülasyon geliştirebilmeleri için ihtiyaç
duyabilecekleri her türlü altyapı, üstyapı
olanaklarını, eğitimleri ve şirketlerimizle ortak
proje geliştirme imkanlarını sağlıyoruz.
Kendi şirketlerini kurana kadar ücretsiz ofis
alanlarında desteklediğimiz girişimciler, bir
yandan sektörü tanırken öte yandan ürünlerini
piyasanın zor koşullarından koruyorlar. Böylece
yatırımcı ve tüketicilerin isteklerini analiz
ederek taleplere göre ürün veya hizmetlerini
güncelleme fırsatı buluyorlar.
Türkiye’deki ilk ön kuluçka merkezi olan ATOM
kapsamında, bugüne kadar 15 farklı proje
grubundan 100’den fazla geliştirici ve genç
girişimciye hizmet verdik. Bu girişimci ve
gruplar farklı ölçeklerde 58 oyun geliştirdiler
ve bu oyunlar toplamda 30 milyonun üzerinde
oyun severe ulaştı.
Ayrıntılı bilgi için www.atom.org.tr
EKOSİSTEMİMİZ
Bir iş fikriniz varsa ya da oyun
geliştirmek istiyorsanız…
Yeni Fikirler Yeni İşler
Bir başka ön kuluçka programımız, teknoloji
tabanlı girişimciliği yaygınlaştırmayı ve
desteklemeyi hedeflediğimiz ve bu yıl
onuncusunu gerçekleştireceğimiz Türkiye’nin
ilk teknolojik tabanlı iş planı yarışması “Yeni
Fikirler Yeni İşler”. Bu yarışmayla, yenilikçi ve
teknoloji tabanlı iş fikri olan öğrencilerin ve
yeni mezunların fikirlerini hayata geçirmeleri
için uygun ortamı sağlıyor ve onlara başarılı
iş adamları olmaları yolunda destek olmaya
çalışıyoruz.
Kazanan yarışmacılara, 25.000 TL ile 100.000
TL arasında girişim sermayesi desteği
vermenin yanı sıra, ODTÜ TEKNOKENT’te
ücretsiz ofis alanı ve ihtiyaç duydukları her
konuda eğitim ve danışmanlık hizmetini
ücretsiz olarak sağlıyoruz.
2005 yılından beri düzenlediğimiz Yeni Fikirler
Yeni İşler Yarışması kapsamında, bugüne
kadar 37 yeni şirket kurulması ve bu şirketlerin
çoğunun ODTÜ TEKNOKENT’te başarıyla
faaliyet gösteriyor olması, bu konudaki
çalışmalarımızın meyvelerini verdiğini
gösteriyor.
Dokuz sene içinde kurulan şirketlerde
istihdam edilen kişi sayısı ise 100’ün üzerinde.
Girişimcilerin yarışmaya ilgisi her geçen gün
daha da artıyor. Buna en somut kanıt ise 2013
yılında rekor kırarak aldığımız 1071 online kayıt
ve 777 somut proje önerisi.
Yarışmayı ilk düzenlemeye başladığımız
günlerde teknoloji tabanlı girişimcilik adına
ülkemizde çok az bilinirlik varken, Yeni
Fikirler Yeni İşler Yarışması öncülüğünde
girişimcilik ekosistemi gelişmeye başlayarak
bugün önemli bir noktaya ulaştı. İlk yıllarda
desteklediğimiz girişimciler zaman içerisinde
büyük gelişmeler ve başarılar kazanarak
sektörlerinde önde gelen oyuncular oldular.
Yarışmamız kapsamında kurulan şirketlerden
bazıları beklentilerimizin de ötesinde
büyüyerek milyon dolarlık ihracatlar yapan ve
yatırımlar alan seviyelere geldi. Ayrıca bugün,
yaptıkları yatırımlar ile de yeni girişimcilerin
önünü açarak ve kendi tecrübelerini gençlere
aktararak girişimciliğin gelişmesine de önemli
katkılar sağlamaya devam ediyorlar.
Ayrıntılı bilgi için www.yfyi.info
EKOSİSTEMİMİZ
Ar-Ge yapmak istiyorsanız ve
desteğe ihtiyacınız varsa…
Bölgemizde kuluçka evresindeki şirketlere de eğitimler, mentorluklar, danışmanlıklar, finansal
destekler sağladığımız, ofis ve altyapı ihtiyaçlarını karşıladığımız kuluçka programlarımız ve
merkezlerimiz mevcut.
ODTÜ KOSGEB Teknoloji
Geliştirme Merkezi
Teknoloji tabanlı yeni işletmelerin
desteklenmesine yönelik faaliyetlerini
sürdüren KOSGEB ile işbirliği içerisinde
yürüttüğümüz ODTÜ TEKMER’de iki yıl
boyunca desteklenen teknoloji tabanlı startup’lar, mezun olduktan sonra teknokent şirketi
olarak faaliyetlerine devam ediyorlar. Bugüne
kadar 70’in üzerinde şirket, TEKMER’den
mezun olduktan sonra ODTÜ TEKNOKENT
şirketi olarak faaliyetlerini sürdürmeye başladı.
ODTÜ MEMS
ODTÜ TEKMER dışında tematik kuluçka
merkezlerimiz var. 2007 yılında faaliyete
başlayan Mikro Elektro Mekanik Sistemler
alanında faaliyet gösteren şirketlerin
bulunduğu ODTÜ MEMS’te de sağladığımız
hizmetler ve finansal desteklerle start-up’ların
piyasa koşullarında tutunmasına yardımcı
olmaya çalışıyoruz.
Teknogirişim Kuluçka Merkezi
Teknogirişim ve TÜBİTAK 1512 Bireysel
Girişimcilik Aşamalı Destek Programı
kapsamında yeni hayat bulan şirketlere de
uygun eğitimi, mentorluğu, danışmanlığı ve
finansal desteği sunduğumuz “Teknogirişim
Kuluçka Merkezi”nde, Teknogirişim
şirketlerinin fiziksel alan, ofis ve altyapı
ihtiyaçları karşılıyoruz.
ODTÜ-Halıcı Yazılımevi Kuluçka
Merkezi
2013 yılında özellikle bilişim alanında çalışan
genç ve yeni işletmelerin gelişimine katkı
sağlamak üzere ODTÜ-Halıcı Yazılımevi
Kuluçka Merkezi’ni kurduk. Merkez
bünyesinde girişimci bireylere/ekiplere
veya şirketlere ofis hizmetleri, donanım ve
yönetim desteği, mali kaynaklara erişim, kritik
iş ve teknik destek hizmetleri sunuyoruz.
Girişimcilere eğitimlerle birlikte, danışmanlık
ve mentorluk hizmetleri ile tanıtım ve
pazarlama danışmanlığı da sunuyoruz. Ayrıca
mali ve hukuki konularda tavsiyelerde bulunup
pazar yaratmalarını kolaylaştırmak üzere
networking faaliyetleri de yürütüyoruz.
EKOSİSTEMİMİZ
Projeniz için finansman
desteği arıyorsanız…
Girişim Sermayesi Yatırım Fonu
2014 yılı Ocak ayı itibariyle Rhea Portföy ile
bir işbirliği protokolü imzalayarak çekirdek ve
başlangıç aşamasında olup kaynak ihtiyacı
bulunan girişim şirketlerine ve projelere
finansal destek sağlamak üzere “Teknofund”
Girişim Sermayesi Yatırım Fonu’nu (GSYF)
kurmak yolunda ilk adımımızı attık.
Kuracağımız bu fon ile girişimci şirketlere
ve projelere daha fazla kaynak yaratmaya
çalışarak sadece bölgemizdeki projelere değil,
diğer teknokentlerdeki projelerden de uygun
görülen çekirdek ve başlangıç aşamalarındaki
projeleri desteklemeyi hedefliyoruz.
Ayrıntılı bilgi için www.teknofund.com
Teknokent Teknoloji Yatırımcıları
Derneği
Girişimciliği teşvik etmek ve uluslararası
işbirliği için yürüttüğümüz tüm programları
desteklemek için ODTÜ işbirliğinde
“METUTECH-BAN Teknokent Teknoloji
Yatırımcıları Derneği”ni kurduk. Derneğimiz
“Teknoloji Yatırımcıları Ağı” yapılanması ile
2007 yılında “ilk melek yatırımcılar derneğini”
başlatan kurum olma özelliğini de taşıyor.
ODTÜ mezunları ve ODTÜ TEKNOKENT’in
başarılı yöneticilerinin “yatırımcı” sıfatıyla üye
olduğu derneğimiz, 2007’den beri teknoloji
tabanlı girişimcilerle yatırımcılar arası bir köprü
görevi görüyor. METUTECH-BAN’da, onursal
üyeler de dahil toplam 46 üye bulunuyor.
Üyelerimizin 6’sı Bireysel Katılım Yatırımcı
Lisans’ına sahipken 6 tanesi ise VC (Venture
Capital Funds)’lerden oluşuyor.
Bugüne kadar 578 başvuru alırken bu
başvurular arasından 85’i ön değerlendirmeyi
geçti ve 2011’den bu yana 10 kez düzenlenen
Yatırımcı-Girişimci Buluşması etkinliklerinde,
METUTECH-BAN yatırımcıları karşısına çıktı.
Bir girişimcimiz yatırım alırken 3 girişimciyle
ise ticari ortaklıklar gerçekleşti.
Ayrıntılı bilgi için www.metutechban.org
EKOSİSTEMİMİZ
Uluslararası pazarlara
açılmak istiyorsanız…
Teknojumpp Hızlandırma Programı
TeknoJumpp, 2013 yılı ortasında hayata
geçirdiğimiz Türkiye’nin ilk uluslararası boyutlu
hızlandırma programı. Programımızın temel amacı,
teknoloji tabanlı şirketlerin uluslararasılaşma
süreçlerini hızlandıracak; bilgi, deneyim ve
bağlantıları kısa zamanda etkin bir şekilde
kazanmalarını sağlamak.
Gerek işleyiş modeli, gerekse sunduğumuz
imkanlar açısından; TeknoJumpp, ülkemizde ve
dünyada oldukça iyi kurgulanmış ve doğrudan
girişimcilerin başarısına odaklanmış bir hızlandırma
programı olarak öne çıkıyor.
Programa, belirli bir ölçüde tecrübeye ve
şirketini küresel alanda büyütme vizyonuna
sahip girişimcileri seçiyoruz. Eğitimler veriyor,
danışmanlıklar, mentorluklar sağlıyor, yerli ve
yabancı yatırımcılarla buluşturuyoruz.
2013 yılında TeknoJumpp’a katılan girişimciler,
hem yerli hem de yabancı yatırımcıların ciddi
şekilde ilgisini çekmeyi başardı. Özellikle programın
ABD ayağında, girişimcilerimizin birçoğu, pazara
girmelerini sağlayacak müşteriler kazanmayı
başarırken yatırımcılardan da ciddi teklifler almaya
başladı.
EKOSİSTEMİMİZ
Bir kümenin parçası olmak ve
işbirliği yapmak istiyorsanız...
Bölgemizde bulunan ve her biri Türkiye’nin
konularında lider şirketleri olan 300’ün
üzerinde şirketimizin aralarındaki işbirliklerini
arttırmak amacıyla savunma sanayisi ve
bilişim-telekomünikasyon alanlarında iki ayrı
küme oluşturduk.
Kümelerimizi oluşturma amacımız,
uluslararasılaşma faaliyetlerini ve küme
içi işbirliğini geliştirmek, sektörde sahip
olunan birikimin yurt içi ve dışında diğer
sektörlere aktarılarak, kaynakların doğru
kullanılmasını, yapılacak yeni yatırımların
doğru planlanmasını sağlamak.
Bölgemizde yer alan büyük, orta ve küçük
ölçekli olmak üzere savunma sanayi
kümemizde yaklaşık 70 şirkete, bilişim ve
telekomünikasyon kümesinde ise 80 şirkete
ihtiyaçları doğrultusunda çeşitli eğitim ve
danışmanlık hizmetleri sağlıyoruz. Ayrıca
başarılı işbirliği sonuçları doğuran; alım heyeti,
proje pazarı, tanıtım günleri ve eşleştirme
etkinlikleri düzenliyor, ulusal ve uluslararası
sektörel fuarlara katılımlarını destekliyoruz.
Teknokent Savunma Sanayi Kümelenmesi
tanıtım filmini seyretmek için
http://goo.gl/iNq23G
Ayrıntılı bilgi için www.tssk.org.tr
EKOSİSTEMİMİZ
Zengin bir sosyal hayat
arıyorsanız...
Bölgemizi araştırma ve teknoloji geliştirme,
yazılım üretme projelerinin temel faaliyetler
olduğu; araştırmacıların, mühendislerin,
yazılımcıların ve tüm diğer çalışanların günlük
hayatlarının önemli bir bölümünü geçirdikleri,
yüksek nitelikli bir yaşam alanı olarak
planladık.
Bu amaçla bölgemizde, farklı yeme içme
seçeneklerinden spor tesislerine, konser,
sergi ve benzeri sanat etkinliklerinden hobi
kulüplerine kadar farklı konularda olanaklar
sunuyoruz. ODTÜ TEKNOKENT’lilere iş dışında
da keyifli zaman yaşatmak, iş ortamını daha
stressiz ve tercih edilir bir ortama çevirmek
üzere yeni yıl ve yaz partileri düzenliyor,
çeşitli sosyal etkinliklerle herkesin bir araya
gelmesini sağlıyor ve büyük bir sosyal çevre
oluşturmaya çabalıyoruz.
Her alanda olduğu gibi sosyal sorumluluk
projelerine de öncülük ediyor; engellilere,
ihtiyacı olanlara, okumak isteyenlere yardım
elimizi uzatıyoruz.
Çevreye saygı gösterip doğal zenginlikleri
korumaya çalışıyoruz. Düşük katlı yapılaşmayı
benimseyerek, binalarımızın yerleşimlerini
ağaçlık ve sazlık alanları dikkate alarak
belirliyor, doğal öğeleri rekreatif odaklar olarak
değerlendiriyoruz.
Çevre kalitesini yükseltmek ve bölgemizi
bir yaşam alanı haline getirebilmek için
sürekli çalışmalar yürütüyoruz. Bu amaçla
geçtiğimiz yıl içerisinde Kentsel Tasarım
Fikir Projesi Yarışması düzenledik. Bu
yarışmayla sahip olduğumuz ekosistemi,
fiziksel mekan kalitesiyle de destekleyecek
ve böylece tüm paydaşlarımız için yaşam
kalitesini yükseltecek mekanlar oluşturmayı
hedefliyoruz.
EKOSİSTEMİMİZ
Sizi geliştirecek eğitimler
arıyorsanız...
Başta KOBİ’ler ve girişimciler olmak üzere
tüm teknokent şirketlerine katkı sağlamak
ve bölgemiz içindeki paylaşımı arttırmak
amacıyla düzenli olarak eğitim ve seminerler
düzenliyoruz.
Bu eğitim ve seminerler sayesinde ODTÜ
TEKNOKENT çalışanlarının kendilerini
geliştirme fırsatı bulabilecekleri daha iyi bir
ortam yaratmayı hedefliyoruz.
Düzenlediğimiz eğitimlerden bazıları; lojistik
mühendisliği ve yönetimi eğitimleri, proje
yönetimi eğitimleri, iş geliştirme ve ürün
geliştirme eğitimleri, Ar-Ge projeleri hazırlama
eğitimleri, marka ve inovasyon eğitimleri,
girişimcilik eğitimleri ve yasal mevzuata ilişkin
eğitimler.
EKOSİSTEMİMİZ
Büyük bir kütüphaneniz
olsun istiyorsanız...
İnovasyon, teknoloji, girişimcilik,
üniversite-sanayi işbirliği konuları başta
olmak üzere kaynak niteliğinde bir kütüphane
oluşturmak için çalışmalara başladık.
Kütüphanemizde, çeşitli raporları, yayınları ve
kitapları basarak, girişimcilere, KOBİ’lere ve
paydaşlarımıza ulaştırmayı hedefliyoruz.
Basacağımız kitapların, raporların ve yayınların
yanı sıra bölgemizden ve faaliyetlerimizden
paydaşlarımızı haberdar edeceğimiz ve
başarılarımızı paylaşacağımız bir de elektronik
bülten hazırlıyoruz.
Kütüphanemizin ilk yayını olarak ODTÜ
TEKNOKENT Strateji Planı’nı ise hazırladık.
Strateji Planımız’a ulaşmak için tıklayınız.
odtuteknokent.com.tr
Download

merhaba dünyalı, biz odtü teknokentiz!