İstanbul ODTÜ Mezunlar Derneği
E-Mentorluk Programı
2015-2016 Dönemi
E-Mentorluk Programı
Program Tanıtım Sunumu
İSTANBUL ODTÜ MEZUNLAR DERNEĞİ
E-Mentorluk Programının Amacı
İstanbul ODTÜ Mezunlar Derneği, üyeleri (mentor) ile 3. sınıf
bursiyer öğrencilerini (menti) bir araya getirmektedir. Program
kapsamında Mentorluk Eğitimi alan mentor adayları, internet
ortamında öğrenme ilişkisi desteğiyle, iş yaşamı ile alakalı
tecrübelerini mentiler ile paylaşarak onlara kendi kariyer planlarını
çizebilme için fikir vermektedir.
İstanbul ODTÜ Mezunlar Derneği, iş yaşamına geçiş sürecine
hazırlanan burisyer öğrencilere, bu öğrenme programı ile
profesyonel hayatın kapılarını aralamak, bireysel ve kariyer
gelişimine yönelik önemli adımları atmalarına destek olmayı
amaçlamaktadır.
2
İSTANBUL ODTÜ MEZUNLAR DERNEĞİ
E-Mentorluk Programının Amacı
E- Mentorluk programıyla, burs almakta olan 3. Sınıf ODTÜ öğrencileri
ile İstanbul ODTÜ Mezunlar Derneği Üyelerinden oluşan Öğrenme
Ortağı rolündeki gönüllü mentorlarımızı bir araya getirerek;
 Burs alan gençlerin özgüven, cesaret, kendi kararlarını alma gibi
konularda güçlendirilmesi,
 Gençlerin çalışma hayatına geçişte bireysel/ kariyer becerilerinin
gelişimi için desteklenmesi, yüreklendirilmesi
 İş dünyasından anahtar kişiler ve rol modeller ile bağımızı
güçlendirmek,
 İş dünyasından mentorlarda sosyal sorumluluk tabanlı
çalışmalara katılımın teşvik edilmesi,
amaçlanmaktadır.
3
Proje Paydaşları
 İSTANBUL ODTÜ MEZUNLAR DERNEĞİ
 Mentorlar; (Dernek üyesi – Gönüllüler)
 Mentiler; 3.Sınıf ODTÜ Bursiyerleri
 Proje Ekibi
 Program Koordinatörü
 Koordinasyon & Danışma Ekibi
 Proje Danışmanı
4
Program Aşamaları ve Zaman Planı
PROGRAM AŞAMALARI
Tanıtım
Başvurular
Başvuru İnceleme (Tarama)
Adaylarla Toplu Bilgilendirme
2015-2016 DÖNEMİ ZAMAN PLANI
Mayıs-Eylül 2015
Nisan-Haziran 2015
Haziran-Eylül 2015
Haziran 2015 (Mentor)
Ekim 2015 (Menti)
Adaylarla 1’e 1 görüşmeler
Mayıs – Ekim 2015
Değerlendirme/Seçim
Eylül-Ekim 2015
Mentor / Menti Aday Listeleri
Ekim 2015
Eğitimler
Eylül- Ekim 2015
Mentor(2 gün) Eğitimi
Eylül 2015
Menti (1 gün) Eğitimi
Ekim 2015
Eşleşme
Ekim 2015
Başlangıç Toplantısı
Kasım 2015
Görüşmeler
Kasım 2015 – Nisan 2016
Değerlendirme & Program Gelişim Eylem Planı Mayıs- Haziran 2016
Yeni Dönem Hazırlıkları
Nisan-Haziran 2016
5
Mentorluk ….?
Mentor : Öğrenme Ortağı/ Akıl hocası/ Yönder/ Rol Modeli /
Arkadaş / Dost / Ağabey-Abla
Menti: Öğrenen,
Mentorluk; danışman, destekleyici, öğrenme ortağı, yönderlik,
koçluk, koruyucu, rol modeli ve rehber görevlerini kapsayan akıl
öğretici ilişkiler bütünüdür.
Mentorluk ilişkisi, iki kişinin anlayış ve güven üzerine kurduğu
gizlilik içeren bir ortaklıktır.
Asıl amaç genç, öğrenen kişinin bağımsızlığını ve bu yönde
gelişimini desteklemektir.
6
Mentorluk

Öğrenme ve gelişimi amaçlayan bir yardımlaşma ve
paylaşma ilişkisidir.

Mentor, zamanını, bilgisini ve çabasını kendisinden daha az
deneyimli bir kişinin (menti) verimliliğini ve başarısını
artırması için gereken bilgi ve becerileri kazanması amacıyla
harcar.

Menti’ de aktif olarak mentorunun yardımı ile gelişimini
yönlendirir.

Mentorluk, deneyimlerini, uzmanlıklarını ve düşüncelerini
paylaşan iki insan arasındaki bir öğrenme ilişkisi ve
anlaşmadır.
7
Mentorluk Türleri

Geleneksel Birebir (Yüz yüze) Mentorluk

Grup veya Ekip Mentorluğu

Eş Düzey Mentorluk

E- Mentorluk
E- Mentorluk;
e-mail ve/veya web forumlar üzerinden gerçekleşir.
Mesafe olduğu durumlarda avantaj sağlar.
Bazı durumlarda yüz yüze görüşmeye tercih edilebilir.
E-Mentorluk Yapısı



e-mail grup ve Skype
1’e 1 eşleşme ve grup tartışma oturumları
Haftalık görüşmeler – 45-60 dakika
8
E-Mentorluk






Program e-mentorluk modeli ve internet üzerinde iletişime dayalı bir
öğrenme yaklaşımı kullanır.
E-mentorlar ve e-menti arasındaki iletişim, haftalık yapılandırılmış plana
dayalı bir program dahilinde e-mail ve Skype kullanarak
gerçekleşmektedir.
Buna ek olarak web tabanlı küçük grup çalışmalarının gerçekleştirilmesi
planlanmaktadır.
Programda tarafların eğitimlerini takiben gerçekleştirilecek eşleşmeler
dahilinde e-mentor ve e-mentiler, Kasım-Nisan dönemi boyunca e-mail
ve/veya Skype kullanarak haftada yaklaşık 45-60 dakika süreli haftada 1
veya 2 haftada 1 görüşmelerle temasta olacaklardır.
Her eşleşme için oluşturulacak olan e-mail grubu dahilinde mentormentiler öğrenme ilişkilerine devam edebileceklerdir.
Program Koordinatörü, tüm eşleşmeleri, e-grupları ve eşler arasında ki
e-mail iletişimini izleyebilen, düzenli yönlendirme, hatırlatma bulunarak,
eşler arasında iletişim, etkileşimi destekleyecek, geribildirim sağlayarak,
sorun çözümü boyutunda destek verecek şekilde görev yapacaktır.
9
Program Uygulama Adımları, Taraflar ve Model
•
•
MENTOR ( ÖĞRENME ORTAĞI )
ODTÜ Mezunlar Derneği üyelerinden
oluşan gönüllüler
Gönüllü olmak
Program iletişim modeli
MENTİ
MENTOR
İSTANBUL
ODTÜ MEZUNLAR
DERNEĞİ
PROGRAM KOORDİNATÖRÜ
KOORDİNASYON EKİBİ
•
•
MENTİ (ÖĞRENEN )
Üniversite 3.sınıf ODTÜ bursiyerleri
Gönüllü olmak…
PROGRAM UYGULAMA ADIMLARI
• Tasarım
• Amaç, İletişim ve Hazırlık
• Mentor ve menti belirlenmesi
• Mentor ve Menti eğitimleri
• Eşleme
• Başlangıç Toplantısı
• İzleme, Takip, Geribildirim, Destek
• Değerlendirme
• İyileştirme ve geliştirme
Program iletişim modeli
MENTİ
MENTOR
İSTANBUL
ODTÜ MEZUNLAR
DERNEĞİ
PROGRAM KOORDİNATÖRÜ
KOORDİNASYON EKİBİ
E-Mentorluk Programı Yapılandırma Süreci …
09
10
11
12
01
02
03
04
05
06
HAZ
HAZ
1.Ay
2.Ay
3.Ay
4.Ay
5.Ay
6.Ay
DEG
DEG
2015
2016
6 Aylık bir ilişki 6 AY – Haftada 1 veya 2 Görüşme Her Görüşme min. 45-60 dk
İlk 1-1.5 Ay
1.5-2 Ay
3-6 Ay
Nisan Son Hafta
İlişki Oluşturma ( Düzenli ve sık görüşmeler )
Hedef Belirleme
Gelişim
Sonlandırma
 İzleme / Değerlendirme / Geribildirim
Program görüşmeler, ilişki ve gelişime dair geri bildirimler
 Aylık İzleme / Telefonla iletişim
 2 Anket / 2.Ay ve 6 Ay. Sonu ( Mentor ve Menti )
 Supervizyon (Gelişim Değerlendirme ) oturumu
 Değerlendirme – İyileştirme Planı
E-Mentorluk SeanslarıKonular…?

Programın amacına ve E-Menti’nin gelişimine destek olacak her
konudan konuşulabilir.
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
Üniversiteden Kariyer Geçiş sürecine destek olmak
Kendini tanımak
Farkındalığını artırmak ve geribildirim almak
Kendi gelişimine yönelik hedefler belirlemek
Yaşam Becerilerini geliştirmek
Bireysel gelişim ve öğrenme yollarını bulmak
Kariyer olgunluğu ve iş hayatına dair farkındalık
İlişki geliştirmek ve network’ü artırmak
Yaşam/iş dengesi oluşturmak
Kişisel motivasyonunu ve başarma azmini artırmak
13
Mentorluğun Mentiye Faydaları
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
Rehberlik ve farklı bir bakış açısı.
Fikirleri denemek için güvenli ortam.
Gelişim hedeflerine uygun yeni bağlantılar kurma
Farklı öğrenim kaynaklarına ve anahtar kişilere ulaşma.
İlişki yönetim deneyimi, inisiyatif alma, ilişkinin sorumluluğunu
üstlenme
Yaşam Becerilerine ilişkin deneyimler ve özgüven
Kendini Tanımak, Hedeflerini belirlemek
Eylem Planı,
Daha az hata yapma şansı,
Hatalardan maksimum öğrenebilmek,
İş Hayatına, Çalışma kültürüne çabuk uyum,
Ne yapmak istediklerine etkin karar verme,
Kariyer Planlama Becerileri…
14
Mentorluğun Mentora Faydaları
◦ Liderlik becerilerini uygulama, geliştirme fırsatı
◦ Kendi kariyer ya da gelişimine yenilikçi yaklaşım.
◦ Kendi performansını ve gelişimini yükseltmek.
◦ Kendi iş ortamı, çalışma ekibiyle olan ilişkileri konusunda içgörü
geliştirme.
◦ Bir başkasının gelişimini izleme hazzı.
◦ Rutine ara verme ve yansıtma fırsatı.
◦ Farklı bir jenerasyonu anlama.
◦ İletişim, değişim ve öğrenme alanında ki liderlik becerilerini
geliştirmek
◦ Zorlanma ve Gelişim fırsatı elde etme.
◦ Aile ve iş yaşamında ki ilişkileri konusunda farkındalık geliştirme.
15
E-Mentor Aday Kriterleri
 İstanbul ODTÜ Mezunlar Derneği üyesi, gönüllülerinden olmak
 Minumum 5 yıllık çalışma deneyimine sahip olmak.
 Program adımları, süreçlerine ilişkin kurallar ve sorumlulukları kabul ediyor olmak,
 Seçim ve eşleşme öncesi adımlarda gerekli işlem ve prosedürlerin tamamlanmasına
yardımcı olmak,
 Başvuru ve görüşme aşamalarında doğru bilgiler vermek, söz konusu bilgiler üzerinden
gerçekleştirilen tarama sürecine destek olmak,
 Eşleşme aşaması öncesinde gerçekleştirilen eğitim ve başlama toplantısına katılmak,
 Öğrenme ilişkisi boyunca gerçekleştirilecek anket, değerlendirme ve destek
aktivitelerine katılmak,
 Bursiyer ile 6 Aylık öğrenme ilişkisi boyunca düzenli haftalık görüşmeleri
yapıyor olmayı taahhüt etmek,
 Her seansı 45-60 dakikalık görüşmeler dahilinde ilişki boyunca gerekli zaman ve
enerjiyi ayırıyor olmak,
 Program Koordinatörü ile koordineli olarak süreci yönetmek,
 Program politika ve prosedürlerine bağlı kalmak,
 Programa ilgili dönem dahilinde 6 ay boyunca bağlı kalmak,
 Program boyunca gerekli geribildirim, raporlama ve değerlendirme sürecine destek
olmak,
16
Adaylık ve Uygulama Sürecinde
Mentordan Beklenenler
 Aday seçim kriterlerini karşılamak,
 Program esasları ve adımları dahilinde gerekli tüm aşamalara
katılım,
 Bir öğrenme ilişkisi oluşturma ve ilişkiyi güçlendirmek,
 Bir öğrenme ortağı, rol modeli olma, ilişkide öğrenene eşlik etmek,
 İlişki oluşumu aşamalarında destek olarak, ilişkiyi inşa etmek,
 Bursiyeri (mentisini) devam eden bir öğrenme ilişkisinde
desteklemek,
 Karşılıklı olarak gizlilik, saygı, güven, anlayış oluşturmak için çaba
göstermek,
 Amaçların belirlenmesi, hedeflerin oluşturulmasına yönelik işbirliği
yapmak,
 Program Koordinatörü ve Program Danışmanı ile işbirliği yapmak.
17
E-Menti Aday Kriterleri
 Üniversite 3.sınıf ODTÜ bursiyerlerinden olmak,
 Program uygulama döneminde üniversite 3. sınıf öğrencisi olmak
 Program adımları, süreçlerine ilişkin kurallar ve sorumlulukları kabul ediyor olmak,
 Seçim ve eşleşme öncesi adımlarda gerekli işlem ve prosedürlerin tamamlanmasına yardımcı
olmak,
 Eşleşme aşaması öncesinde gerçekleştirilen eğitim ve başlama toplantısına katılmak,
 Öğrenme ilişkisi boyunca gerçekleştirilecek izleme, değerlendirme, gelişim değerlendirme
toplantıları ve destek aktivitelerine/ oturumlarına katılmak,
 Mentoru ile 6 Aylık öğrenme ilişkisi boyunca düzenli haftalık görüşmeleri yapıyor olmayı taahhüt
etmek,
 45-60 dakika süreli görüşmeler dahilinde ilişki boyunca gerekli zaman ve enerjiyi ayırmak,
 Program Koordinatörü ile koordineli olarak süreci yönetmek,
 Program politika ve prosedürlerine bağlı kalmak,
 Programa bir yıllık dönem dahilinde 6 ay boyunca bağlı kalmak,öğrenme ilişkisini öncelik olarak
görmek,
 Mentorunun ilişki süresince ayırdığı zaman, enerji ve desteğin hakkını vermek,
 Program aktiviteleri ve görüşmelerine katılmak, gündemli görüşmeleri için sisteme kayıt girmek,
 İlişkide gerekli çabayı göstermek, insiyatif ve sorumluluk almak, adım adım ilişkiyi yönetmek,
 Program boyunca gerekli geribildirim, raporlama ve değerlendirme sürecine destek olmak,
18
Adaylık ve Uygulama Sürecinde
Mentiden Beklenenler
 Menti (bursiyer) aday-seçim kriterlerini karşılamak,
 Gönüllü olmak, istek ve gayretini yansıtmak,
 Program esasları ve adımları dahilinde gerekli tüm aşamalara (başvuru ve
görüşme) aktif katılım,
 Eşleşme öncesi gerekli tarama ve eğitim faaliyetlerine katılmak,
 Kendi gelişimine odaklı bu öğrenme ilişkisinde öğrenme ortağı ile işbirliği
yapmak,
 Bir öğrenme ilişkisinin oluşturmasında ve ilişki yönetiminde adım adım
sorumluluk almak,
 Düzenli görüşmeler ve destekleyici faaliyetler eşliğinde öğrenme ilişkisini
güçlendirmek,
 İlişkide karşılıklı olarak gizlilik, saygı, güven, anlayış, açıklık ve dürüstlük için
çaba göstermek,
 Kendi öğrenme ilişkisinde hedef belirlenmesi, hedeflerini gerçekleştirmek için
çalışmak.
19
Mentorluk Süreç
Kontrol Listesi
 TANITIM / BAŞVURU / ( TOPLU BİLGİLENDİRME )
 ADAY BELİRLEME (BİREBİR GÖRÜŞMELER / TAAHHÜT )
 MENTORLUK EĞİTİM PROGRAMLARI
 EŞLEŞME
 BAŞLANGIÇ TOPLANTISI
 İLİŞKİ İZLEME, DESTEK VE GERİBİLDİRİM ADIMLARI
 KAPANIŞ DEĞERLENDİRMESİ
20
Web Sayfasında Okunması
Gereken Bölümler…?
□
□
□
□
□
Program Tanıtım Bilgileri
Program Etkinlik Takvimi
Mentor Profili Adaylık Kriterleri
Menti Profili Adaylık Kriterleri
Pilot Program SSS
□
□
□
□
□
Mentor Kontrol Listesi
Menti Kontrol Listesi
Mentor Ön Taahhüt Formu
Menti Ön Taahhüt Formu
Program Tanıtım Sunumu
21
Mentor ve Menti Temin Etmesi /
Tamamlaması Gereken Belgeler
MENTOR
MENTİ
Toplu Bilgilendirme Sonunda
 Mentor Anketi
Toplu Görüşme Sonunda
□ Menti Anketi
Birebir Görüşme Sonunda
□ Ön Taahhüt Formu
□ Referans Bilgileri
Birebir Görüşme Sonunda
□ Ön Taahhüt Formu
□ Aile Bilgilendirme Formu
Eğitim Takiben Eşleşme Öncesi
□ Profil ve Eşleşme Tercih Formu
Eğitim Takiben Eşleşme Öncesi
□ Profil ve Eşleşme Tercih Formu
22
İstanbul ODTÜ Mezunlar Derneği
E-Mentorluk Programı
Keyifli bir öğrenme ilişkisi
yaşamanız dileklerimizle
Teşekkürler
Download

Mentorluk Program Sunumunu indirmek için tıklayınız…