SBM DERİN VE İLERİ EĞİTİM DANIŞMANLIK
Liderlere
Koçluk Yapan
Profesyoneller
İçin
Yoğun Bir Program
SBM DERİN VE İLERİ EĞİTİM DANIŞMANLIK
“Liderlik zor zamanlarla başa çıkmak
için insanları harekete geçirmekte
gereklidir. Zor zamanların olmadığı bir
dünyada, her şey yolundadır ve liderlere
ihtiyacınız yoktur... Ancak maalesef
günümüzde oldukça fazla sayıda zorluk
mevcuttur… Bundan dolayı liderlik
günümüzde gereklidir... Hatta
günümüzde liderliğe olan ihtiyaç her
zamankinden daha fazladır.”
JOHN KOTTER
Kurumsal
Koçluk:
“Liderin kurum/iş bağlamına uygun
olarak performans, değişim ve
öğrenme sağlamak için yapılan odaklı
Lider:
Avantaj:
“Lider, önemli sayıda kişinin
düşüncelerini, duygularını ve/veya
davranışlarını etkileyen kişidir.”.
Howard Gardiner"
“ Özellikle başarı, ilgi veya arzulanan
sonuca uygun olan durum, hal, fırsat
veya araç; hizmetinde olma; yararlı
olma.”
Dünyanın büyük liderlere ihtiyacı var...
Lider olmak kolay değildir...İş dünyası değişiyor ve liderlerin öğrenmeye ve bu
değişime ayak uydurmaya ihtiyacı var.
“
SBM DERİN VE İLERİ EĞİTİM DANIŞMANLIK
Bütün öğrenme sürecinin içeriğini
zengin ve tüm kişilik tiplerine ve
öğrenme tercihlerine hitap eden unsurları
birleştiren güzel düzenlenmiş buldum.
Melinda ve Dorothy grubun mevcut bilgi
ve uzmanlığını onurlandırdı ve aynı
zamanda kendilerinin master düzeyindeki
koçluk deneyimlerine dayalı yeni bakış
açıları ve stratejiler sundular .”
JANICE HENDRICK, CERTIFIED PROFESSIONAL
BUSINESS COACH, SENIOR OD CONSULTANT,
BRANT COMMUNITY HEALTHCARE SYSTEM
Dünyanın büyük liderlik koçlarına ihtiyacı var...
Bunun için
yarattık.
Eğer ...
>
İnsan kaynakları iş ortağı, kurumsal gelişim danışmanı, öğrenme uzmanı
veya şirket içi danışmansanız
>
Şirket içi koç veya dışarıdan profesyonel koçsanız
>
Danışmanlığınıza koçluğu entegre etmek isteyen uzman danışmansanız
>
Koçluk ve diğer liderleri geliştirmeye odaklı bir liderseniz
...ve kalitesi ve derinliği olan, uluslararası tanınan akreditasyona hızlı ulaşma
fırsatı sunan bir program istiyorsanız, bu program tam size göre demektir.
“
Temel ve ileri düzeyde liderlik
koçluğu teorisinin ve pratiğinin
derinine inmem için harika bir
fırsat… Muhteşem zengin bir içerik ve
güçlü bir katılımcı grubuyla, enerjimi
yeniden kazanmış, yeni araçları ve fikirleri
koçluğuma dahil etmek için heyecanlı
olarak ayrıldım. Melinda ve Dorothy’i
koçluk eğitimi geliştirdikleri ilk
zamanlarından beri tanıdığım için,
düşünsel evrimlerini, yeni ve geliştirilmiş
materyalin ustaca entegrasyonunu
deneyimlemek katıksız bir keyif.”
SHARON FLANAGAN, ACPC, CHRP.,
PRESIDENT, IGNITE ESSENTIALS LEADERSHIP
DEVELOPMENT
www.BusinessCoachingAdvantage.com
SBM DERİN VE İLERİ EĞİTİM DANIŞMANLIK
Başarılı bir kurumsal koç olmak kolay değildir.
Kurumsal koçların ’’güçlü insan ilişkileri’’ ve ’’iş konularına yatkınlık’’ tan daha fazlasına ihtiyacı vardır.
Bunlar sadece başlamak için yeterlidir. Kurumsal koçluk yapabilmek sanıldığından daha fazla nitelik gerektirir.
Liderlik becerisini geliştirmek için, kurumsal koçların çok yönlü ve sağlam bilgi birikimine, uzmanlaşmış koçluk
becerisine ve kurumsal deneyime gereksinimi vardır.
Başarılı bir kurumsal koç
olabilmeniz için:
 Yetkin
 Saygın
 Güvenilir
olmanız gerekir.
SBM DERİN VE İLERİ EĞİTİM DANIŞMANLIK
İhtiyacınız olan...
… iyi geliştirilmiş bir dizi yeterlilik:
> Liderlere aşikar olanın ötesini görmeleri için yardım etmek—karmaşık iş
bağlamı kadar iç dünyalarını da okumak ve cevap vermek
> Liderleri yeni öğrenme için esnetmek—ileriyi düşünmek ve dinamik olmayı
gerektiren durumlarda harekete geçmelerine yardımcı olmak
>
Liderleri desteklemek —benzeri yaşanmamış değişim süreçlerinde
liderlik yapmak, icra etmek ve yeni ve zor seçimleri yapmak
...koçluk yaptığınız kişilerin gözünde saygınlık, sunduğunuz hizmet:
> önde gelen koçluk ve liderlik gelişim teorisi temellerine dayanırsa
> uluslararası standartlar ve etik uygulamalar çerçevesinde olursa
… kendinize ve oynadığınız önemli role duyduğunuz güven:
> güvenilir yaratıcı düşünce ortağı olarak
> danışan ve onun bağlamını anlayan başka bir çift göz olarak
Yeterli, saygın ve güven sahibi bir kurumsal koç nasıl olunur
Uzmanlığınızı, etkin liderlik koçluğunu içeren tüm unsurları kapsayacak
şekilde bilmeniz gerekir.
“
Bu programdan kazanımım
güven, yeni araçlar ve akredite
olma fırsatı. Yıllardan beri bir
hedef!”
Kathryn Adams, Certified
professional business coach, Senior
Strategy Specialist, Office of
Strategy Management, Hamilton
Health Sciences
Bu program kendi yansımamı
görmemi teşvik ettiğinden
liderliğime ve koçluğuma
yönelik daha fazla iç görü
edinmemi sağladı. Melinda ve Dorothy
kavramları, araçları ve modelleri bize
hitap eder hale getiriyorlar. Böyle
oldukları için, öğrenmeyi eyleme
dönüştürmek bana kolay geldi. Liderlik
ve koçluk tarzımda bu program
sayesinde olumlu değişiklikler yaptım.”
Sandra Ramelli, ACPC, Director of
Organizational Development,
Hamilton Health Sciences
“
Tam burada Business Coaching Advantage™ Programı devreye girer.
www.BusinessCoachingAdvantage.com
SBM DERİN VE İLERİ EĞİTİM DANIŞMANLIK
Business Coaching Advantage™ Programı benzersiz bir sistem ve kolayca
kullanılabilen koçluk araçları sağlayan sağlam bir koçluk eğitimi programıdır.
Ayrıca bu program eksiksiz, pratik ve yoğun bir öğrenme deneyimi sunarken
> sağlam bir kurumsal koçluk teorisini beceri geliştirme, alıştırma ve
uygulamayla dengeler;
> liderlik gelişimini değişen dünyada liderlerin ve kurumların karşılaştıkları
zorluklar bağlamında inceler ;
> interaktif ve deneyseldir ;
> kişisel ve profesyonel olarak dönüşümseldir.
“
Koçlukla ilgili tüm
öğrendiklerimi düzenleyen bir
sistem, tartışma ve yansıtma
yoluyla koçluk algımı
genişleteceğim bir topluluk ve içinde
geribildirim ve değerlendirmenin
olduğu koçluk yapmak için bir ortam
verildi . Mükemmel."
Janice Hendrick, Senior
Organizational Development
Consultant, Brant Community
Healthcare System
Programımız kurumsal koçluğun temel bileşenlerini benzersiz bir sistemle
birleştirmek üzerine kuruludur. Bu sistem kurumsal koçlara düşüncelerini
liderlik koçluğunun beş özgün yönü etrafında toplamalarına yardımcı olur.
“
Sistemin, modellerin ve araçların
birbirlerine kusursuz
uymasından etkilendim. Derin
teorik temel ve pratik bilgi üzerine
oturtulmuş olan bu program deneysel
öğrenmeyle kısa zamanda farklı
modellerde ve araçlarda yol almanıza
olanak sağlıyor.”
MARIUS SINCLAIR, Ph.D., PMP.
www.BusinessCoachingAdvantage.com
SBM DERİN VE İLERİ EĞİTİM DANIŞMANLIK
Kaliteyi nasıl seçersiniz?
Yeni, eşsiz, sağlam ve uygulamaya dayalı, dünya çapında profesyonel
standartlara uygun, kurumsal koçluk sertifikasyonu sunuyoruz.
Koçluk eğitimi programları yok değildir. Zorluk kaliteli ve oturmuş olanı ayırt
etmektedir. Profesyonel akreditasyon iyi bir seçim yapmanızda yardımcı olacak
bir yoldur.
Bu programın mezunları Level 1 Registered Corporate Coach
(RCC) ünvanını Worldwide Association of Business Coaches®
kurumundan almaya hak kazanır.
WABC kurumsal koçluk eğitimi veren şirketlere uluslararası
standartlar koyar ve bir kurumsal koçun görevlerini,
niteliklerini ve becerilerini saptamak adına diğer kurumlardan
çok daha fazlasını yapmıştır.
Business Coaching Advantage™ programını seçtiğinizde, programın:
> dünya çapında kurumsal koçluk standartlarına uygun olduğundan,
> içerik ve dizayn olarak en iyi kalite olduğundan, ve
> eğitimcilerin size yol gösterecek uzmanlığı, derin bilgisi ve deneyimi
olduğundan emin olursunuz.
Programı Uluslararası Koçluk Federasyonu Continuing
Coaching Education Units saatlerine sayılır.
“
Program şimdiye kadar edindiğiniz
koçluk becerilerinizi
berraklaştırmak ve odağınızın
nereye yöneldiğinin ve nerede eksik
olabileceğinin kaydını tutmak için büyük bir
fırsat sunuyor .Buna ek olarak program,
yaptığımızı yapılandırmada ve özellikle
sayısal düşünenlerin ve mühendislerin
baskın olduğu bir kültürde satmakta yararlı
olacak çok yararlı modeller veriyor. Ayrıca
karşılıklı öğrenme ve başkalarının
deneyimlerinden faydalanmak için bir
fırsat.”
Dr. Clemens Rihaczek, Director Talent
Management and Organization
Development EMEA at Alcatel-Lucent.
“
Etkili bir koç olmak istiyorsanız, bu
program tam size göre. Programı
tamamladıktan sonra öğrenmenizi
sürdürecek araçlar ve modeller veriyor.
Güvenle uygulamanız için bolca fırsat
olması koçluğa güveninizi arttırmak için
paha biçilemez . Bu eğitimin kurgusunda
olan deneyim öğrenmeyi pekiştiriyor.
Kesinlikle tavsiye ederim!
AMANDA BJORN, DIRECTOR, LEARNING AND
DEVELOPMENT, PROVIDENCE HEALTHCARE
www.BusinessCoachingAdvantage.com
SBM DERİN VE İLERİ EĞİTİM DANIŞMANLIK
BCA’ nın sizin için iyi bir seçim olduğuna nasıl karar verilir
İstediğiniz...

Size aşağıdakileri veren kurumsal
koçluk eğitimiyse...
Sunduğumuz...
Dünya çapında kurumsal koçluk programı…
kurumsal koçluğun kapsamını tam
olarak anlama
Uluslararası test edilmiş ve ispatlanmış içerik, temelinde kurumsal koçluk teori ve
uygulaması olan ve kolay kullanılır modeller ve araçlar içeren kapsamlı araç kutusu
temelinde etkili kurumsal koçluk için
gerekli beceri ve uygulamalar olan
Koçluk sürecinin derinlemesine incelenmesi ve bir kurumsal koç için uzmanlık becerileri,
becerilerinizi geliştirmeniz e yardımcı olmak için etkili mentörlük ve geribildirim
bilginizi bir koçluk anlaşmasına en iyi
getirmenin yolları hakkında netlik
Danışanın iş bağlamına odaklanma (dış dünya) ve sürecin bir parçası olarak uzmanlık alanını
nasıl kullanacağı konusunda pratik yol gösterme
koçluğun başarısına katkıda bulunan
veya engel olan faktörleri anlama
Danışanın kişisel bağlamına (iç dünya) ve performans ve sonuçlar üzerindeki etkisine dikkat
etme ve uygulamalarla verimliliğini arttırmasına yardım etme
danışanda değişim ve öğrenmeyi
etkili kolaylaştırma konusunda iç görü
Karşılarına çıkacak farklı değişimlere yönelik iç görüler, ve pratik modeller ve araçlarla
koçluk sürecinin parçası olan öğrenme ve değişimi kolaylaştırmak
kendinizi esnetip geliştirebileceğinize
güvenme
Hem koçun hem liderin kişisel gelişimine dikkat etme, temel kuralların ve uygulamaların
rehberliğinde öz-yönetim ve öz-denetim
uzun süreli başarı için koçluk programı
yaparken gerekli ilkeler ve uygulamalar
Çalışma yönetimi için koçluk sözleşmesine genel bakış sağlayan ve işbirliği, koçluk
anlaşması, hedef belirleme, gözden geçirme ve tamamlamanın yaratılması için pratik araçlar
ve ipuçları sunan ayrıntılı bir rehber
profesyonel uygulamada en yüksek
standartlarda olmaya bağlı saygınlık
Dünyanın en üst kurumsal koçluk akreditasyonu veren kurumlar tarafından tanınma:
Worldwide Association of Business Coaches ve Uluslararası Koçluk Federasyonu
iş bağlamında koçluk üzerine
uzmanlaşmış eğitmenler
Fakülte liderleri uluslararası tanınan yazarlar ve ödüllü koçlar ve kurumsal koçlukta olduğu
kadar koçluk eğitiminde de derin ve engin deneyime sahipler
mevcut sorumluluklarınızla birlikte
yürütebileceğiniz özenli bir program
Yüz yüze ve sanal öğrenme seçenekleri olan ve bazı bölümleri katılımcı kontrollü öğrenme
fırsatı veren kullanışlı bir modüler program
profesyonellerin olduğu bir toplulukla
zenginleştirici öğrenme deneyimi
Toplu halde öğrenme deneyimi, zorlandığınız yerleri ve deneyimlerinizi benzer düşünen
meslektaşlarınızla paylaşabileceğiniz doğrudan erişilen web sitesi ile destekli
SBM DERİN VE İLERİ EĞİTİM DANIŞMANLIK
"Kişinin gizli kalmış becerilerinin veya yeteneğinin ortaya çıkmasında ve
eskiden çözümsüz olduğunu düşündüğü bir probleme çözüm yolu
bulmasında, koçluk sürecinin gücü beni daima şaşırtmıştır."
John Russell, GENEL MÜDÜR,
Harley-Davidson Europe Ltd.
Uzmanlar tarafından eğitilme ve en iyi kurumdan akreditasyon alma fırsatı için
Business Coaching Advantage™i seçin.
SBM DERİN VE İLERİ EĞİTİM DANIŞMANLIK
Programa Genel Bakış
Yapılanmış &katılımcı
3-Günlük Workshop
6 Hafta Tele sınıf bireysel çalışma
Essentials Practicum
Koçluk
Becerileri Geliştirme
>
>
>
>
8 Öğrenme Laboratuvarı (90
dakika)
Kişisel Öğrenme Planı
Etik Ödevi
Bireysel Çalışma Yönetimi
>
>
Koçluk (3o saat)
Koçluk Vaka Çalışması
Mentörlük
Deneyimli kurumsal koç ve
mentörlerle üç tane birebir
mentörlük oturumu
12-16 Hafta
Bütünleyici Öğrenme Yansıması
Portfolyo
Değerlendirme için portfolyo hazırlamak ve sunmak
(Kişisel Öğrenme Planı + Etik Ödevi
+ Koçluk Vaka Çalışması + Bütünleyici Öğrenme Yansıması)
Kontrollü
Katılımcı
Koçluğun Temeli (Coaching Essentials)
OR
Kişisel Katılım
Sanal
6 Hafta
3 Gün Yoğun
Program iki bölümden oluşur—eğitim ve practicum—ve 4-6 ay arası bir sürede tamamlanır.
SBM DERİN VE İLERİ EĞİTİM DANIŞMANLIK
Programın Ayrıntıları
Gelecek Tarihler
Coaching Essentials
Essentials Practicum
Yüz yüze
Tarihler: 15, 16, 17 Ocak 2015
Program yeri
Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri - Divan
( Fenerbahçe Burnu Kalamış Caddesi, Fenerbahçe—Kadıköy / İstanbul )
Program
Coaching Essentials
Laboratuvar tarihleri:
Şubat—Mart dönemi yapılacaktır.
Program Ücreti
YÜZ YÜZE Format
Sanal Format
1.700 $ +KDV
Essentials Practicum
Not: 25 Aralık’a kadar erken ödeme indirimi = 1.500 $ + KDV
“
Harika bir program! Çok fazla
öğrenme! Bu program
deneyimli koçlara yeni bakış
açıları, araçlar ve eski öğrenmelerin
üzerine değişiklik getirerek yoğun
öğrenme ve iç görü sağladı. Program
tam "hedefe yönelik’’ ve koçluk
becerilerinde daha da derinleşmeme
katkı sağladı .”
Anita Winsnes, ACPC
“
Her şeyden çok sonsuz yeni
bilgi dağarcığınız ve eskisinin
üzerinde yaptığınız
değişiklikler hoşuma gitti. Bu yaşımda
ve deneyimimde, başka açılardan bazı
iç görüler edinmek beni her zaman
heyecanlandırır!"
Gudrun Haan, ATC, Specialist in
organizational psychology
Daha fazla bilgi veya kayıt için !
[email protected]
www.BusinessCoachingAdvantage.com
SBM DERİN VE İLERİ EĞİTİM DANIŞMANLIK
Enis Arslan , Executive Leadership Coach , Team Coach , PCC , ACTP , ACT , ACPC
1970 yılında Ankara’da doğan Enis Arslan 1988 yılında Ankara Atatürk Anadolu Lisesi’ni bitirdikten sonra 1992’de Dokuz Eylül Üniversitesi
Turizm İşletme ve Otelcilik Yüksekokulu’ndan mezun oldu ve 2004 yılında Marmara Çağdaş Bilimler Vakfı’nda pre-MBA
eğitimini tamamladı.
İlaç sektöründe Uluslar arası ( Pfizer ) ve ulusal ( Sanovel –Toksöz Holding ) şirketlerde 20 yıllık profesyonel hayatında Satış,
Pazarlama, İnsan Kaynakları ve Eğitim departmanlarında orta ve üst düzey yönetici olarak görev aldı.
2006 yılında koçluk yolculuğuna başlayan Enis Arslan 2007 yılında CTI, ICF akredite Koaktif Koçluk Eğitimi’ni tamamladı ve
aktif olarak orta ve üst düzey yönetici koçluğu konusunda deneyimlerini farklı sektörlerden birçok yönetici ile
zenginleştirdi.
Enis Arslan 2008 yılında kişisel ve Liderlik gelişimine CTI Liderlik Programını İspanya da tamamlayarak devam etti. Bu programı takiben 2009
yılında CTI Leadership Mastery Programını San Fransisco’da tamamladı.
Koçluk ve Liderlik yolculuğunda gelişmenin sonsuzluğuna olan inancı ile daha da derinleşmek ve yeni koçların yetişmesine katkıda bulunmak
amacı ile ikinci koçluk okulu olan Adler International Learning Koçluk okulunu 2009 yılında tamamladı.2009 yılından itibaren Adler International
Learning Koçluk okulunun İngilizce programlarında ve 2011 yılından itibaren de Türkçe programlarında profesyonel koç yetiştirmek amacı ile
Liderlik yapmaya devam etmektedir.
Koçluğun insan odaklı yaklaşımında farklı öğrenme disiplinleri ile desteklenmesi gerektiği inancından yola çıkarak 2004 yılında tamamladığı NLP
Practioner ve NLP Master Practioner programlarını da tamamlayan Enis Arslan Koçluk uygulamalarına NLP teknik ve deneyimlerini de katarak
öğrenme ve verimlilik anlamında koçluğunu zenginleştirmiştir.
Bireysel koçluğun yanı sıra İlişki ve takım koçluğu konusunda da kurumlarda katkı sağlamak amacı ile 2010 yılında ORSC ( Organizational
Relationship Systems Coaching ) Takım koçluğu sertifikasyonunu Hollanda ‘da tamamlayarak sürekli gelişime inanan bir koç olduğunu ve koçluk
sürecine olan inancını ve bağlılığını pekiştirdi.100 ün üzerinde takıma takım koçluğu deneyimi ve 1400 saati aşkın bireysel koçluk tecrübesi ile
Enis Arslan, Pozitif Değişim ve gelişime istekli olan birey ve takımlara halen hizmet etmenin gururunu yaşamaktadır.
Enis Arslan şu anda Adler Fakülte Koç Yetiştirme Programında lider olarak çalışmakla birlikte, Adler koçluk havuzunda kurumlara yönetici
koçluğu da yapmaktadır. Ayrıca Adler CE İş Geliştirme Danışmanlığı görevini de devam ettirmektedir.
Uzun yıllar kurumlarda satış, pazarlama , yönetim ve İnsan kaynakları alanlarında çalışmış olmanın getirdiği deneyim ve birikimlerini ;
Yönetici Koçluğu , Mentör Koçluk, Takım Koçluğu, Satış Koçluğu ve Liderlik programları ile danışanları ile paylaşmaktadır.
Arslan ICF ( Uluslararası Koçluk Federasyonu ) akredite bir koç olarak Türkiye ‘de koçluğun gelişimi ve büyümesi için yaptığı çalışmalarla gurur
duymaktadır.
Enis Arslan evli ve bir çocuk babasıdır…
SBM DERİN VE İLERİ EĞİTİM DANIŞMANLIK
Dr. Ebru Nurluoğlu, PCC, ACPC, CLC, ACT
Saint Benoit Fransız Lisesi’nden sonra Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji bölümünü bitirmiştir. Yüksek lisans tezini New York ve Yeditepe
Üniversitesi’nde iş dünyası ve reklamcılık alanında gerçekleştirmiştir. Doktorasını İstanbul Üniversitesi’ nde STK’lar üzerine hazırlamıştır.
Adler Central Europe Fakülte üyesi ve Adler International Learning Central Europe sertifikalı koçu olan Dr. Ebru Nurluoğlu; Institute for life
Coaching Training, Adler, Ralph Watson NLP Practitioner koçluk programlarını tamamlamıştır. Koçlukta pek çok farklı sertifikanın sahibidir.
Koçların mentoru olma yetkisini veren uluslararası sertifikasyona da hak kazanmıştır. Uluslararası Koçluk Federasyonu ICF üyesidir.
Dr. Ebru Nurluoğlu, ağırlıklı olarak üst düzey yönetici, takım ve değişim koçluğu yapmaktadır. Nurluoğlu, yöneticilere; itibar yönetimi,
kurumsal iletişim ve ilişki yönetimi, etkin liderlik, yönetim becerileri, kriz yönetimi vb. alanlarda danışmanlık da vermektedir.
Bir holdingte kurumsal iletişim başkan yardımcılığı dahil profesyonel yaşamda 25 yılın üzerinde deneyimi olan Nurluoğlu; yöneticilik, kişisel
gelişim, iletişim ve kriz yönetiminde ciddi bir uzmanlığa sahiptir; zirve ve konferanslara konuşmacı olarak katılmaktadır. Nurluoğlu’nun önemli
bir başarısı şirket verimliliğini artırmak üzere kendi geliştirdiği “ilişki yönetimi ve iletişim anayasası” atölyeleridir. Şirket verimliliğini artırma
iddiası taşıyan “Mutluluk Okulu” adlı bir konseptin de yaratıcısıdır.
Dr. Ebru Nurluoğlu, uzun yıllardır EnPR eğitim, danışmanlık ve koçluk şirketinin başındadır. Bireysel koçluk ve takım koçluğu hizmetlerinin
yanı sıra liderlik, takım olma, IMC, sağlık iletişimi, medya ilişkileri, kişisel gelişim, sosyal sorumluluk, stres ve zaman yönetimi, zor insanlarla
iletişim, imaj vb. eğitim programları sunmakta, danışmanlık hizmetlerini stratejik iletişim çözümlemeleriyle vermektedir. Dr. Ebru Nurluoğlu,
kadar teknolojiden gıdaya, AB yatırımlarından havayollarına, sanat dünyasından sağlık yatırımlarına kadar uzanan geniş yelpazede pek çok
şirketin danışmanlığı ile itibar yönetimini üstlenmiştir. Binlerce kişiye eğitim vermiştir. Stratejik planlama ve saha çalışmasında sayısız projeye
(kriz, kişisel pr, iç iletişim, çalışan motivasyonu, itibar yönetimi vb.) imza atmıştır.
Dr. Ebru Nurluoğlu birçok üniversitede doktora ve lisans seviyesinde eğitim vermiştir. (BÜYEM (Boğaziçi Üniversitesi), İstanbul Akademi,
Galatasaray, Yeditepe, Doğuş, Bahçeşehir …) Öğrencileri yarışmalarda akademi ödülleri almıştır. Eğitim ve sağlık alanında hizmet veren Acil
İhtiyaç Projesi Vakfı’nı (AİP) kurucusu ve yönetim kurulu başkanıdır. AİP Vakfı aracılığı ile Türkiye çapında farklı sosyal çalışmalarla binlerce
kişinin ihtiyaçlarının karşılanmasında rol oynamaktadır.
Dr. Nurluoğlu’nun eğitimlerine katılan hemen herkes, onun öğretme tekniklerine olan hakimiyetine ve işine olan aşkına tanık olma fırsatını
bulmaktadır. Koçluk çalışması yaptığı kişilerse, Dr. Nurluoğlu’nun kendileriyle paylaştığı tekniklerle iş ve özel yaşamlarında daha doyumlu
ilişkilere, daha yapıcı iletişime ve bilinçli başarılara kavuştuklarını ifade etmektedir. Koçluk çalışmalarını kendi hayatını da en iyi betimleyen
insana değer, mutluluk, özgünlük değerleri ile pekiştirmektedir.
SBM DERİN VE İLERİ EĞİTİM DANIŞMANLIK
Akademik Kadro
Melinda Sinclair ve Dorothy Greenaway, PeopleDynamics Learning Group Inc.,yöneticileri, Business Coaching Advantage™
Program’ının yaratıcıları ve önde gelen akademisyenleridir. Kurumsal koçluk, koçluk eğitimi ve liderlik gelişimi konularında uluslararası
tanınan uzmanlardır. Kısa zamanda koçluk için temel referans kitabı haline gelen The Leadership Coach’s Advantage: A Guide for
Practice kitabını yakın bir geçmişte yayınladılar. Danışman, koç ve eğitimci olarak yılların deneyim birikimiyle liderler ve onlara destek
verenler için yenilikçi programlar ve kaynaklar sağlarlar. The Business Coaching Advantage™ Program’ının akademik kadrosu
kurumsal koçluk deneyimleri ve öğrenmeyi kolaylaştırma becerilerine bağlı olarak özenle seçilir.
Dorothy Greenaway, Master Certified Coach
Dorothy koç ,danışman ve eğitmen olarak enerjik, yaratıcı ve iç görü sahibi olmasının yanı sıra Kanada, ABD, Avustralya, Asya ve Avrupa da
kurumlarla çalıştığı için zengin bir deneyime sahiptir. 1990 yılında yönetim danışmanlığı ve ihtiyaca göre hazırlanmış eğitim çalışmalarına
başladı ve 1997’den bugüne kadar koçluk üzerinde yoğunlaştı. PeopleDynamics Learning Group Inc., şirketinin yöneticisi ve Melinda Sinclair
ile liderlik öğrenme deneyimlerinin dizayn ve aktarımında ortak olarak çalışmaktadır.
Eski bir yönetici olarak, engin kurumsal deneyimini koçluk uzmanlığına katar ve hedefe yönelik liderlikte, liderleri olasılıkları düşünmeye,
kavramaya ve çok iyi olmaya teşvik eder. Öğrenen bir eğitimci olarak Yöneticilere, Liderlere , İnsan Kaynakları ve Kurumsal gelişim
çalışanlarına ve profesyonel koçlara potansiyellerini azamisiyle kullanabilmeleri için önemli konularda konuşma becerilerini geliştirmelerine
yardımcı olmaya kendini adamıştır .
Kendi danışmanlık ve koçluk işine başlamadan önce, yayıncılık sektöründe Prentice-Hall Kanada.’da son görevi Satış ve Pazarlamadan sorumlu Başkan Yardımcısıydı.
Adler International Learning'in Profesyonel Koçluk Sertifika Program ‘ı ve en önemli programı olan Pozitif Değişim: Koç gibi Lider Programı’nın kurucu fakülte üyesi ve
yaratıcılarından birisidir. Adler ‘de 1999 - 2008 arasında Program Direktörlüğü ve Kurumsal Hizmetler Müdür Yardımcılığı gibi önemli liderlik pozisyonlarında görev aldı.
Dünyanın her yerinden akreditasyon ve supervizyon isteyen profesyonel koçlara ve k oçvari lider olmak isteyen liderlere mentörlük yapmaya severek devam eder.
Dorothy, Alcatel-Lucent, Hbc, Scotiabank, Canadian Tire, Cervus Equipment Corporation, CIBC Wood Gundy, Export Development Kanada, Garanti Bank ası (Türkiye),
Pearson Education ve Tine (Norveç) gibi kurumsal müşterilerle tek başına ya da başkalarıyla birlikte bazı önemli projelerde baş danışman ve eğitimci olarak rol alır .
Prestijli bir ödül olan Prism Award sahibi olan Pearson Education Kanada (2003), Scotiabank Commercial Banking (2004) ve TINE (2010) tarafından koç, danışman ve
eğitimci olarak tanınır. Prism Ödülü her yıl Uluslararası Koçluk Federasyonu tarafından liderlik stratejisi olarak koçluğa önem vermesine bağlı başarılarını arttırmış olan
kurumlara verilir.
Uluslararası Koçluk Federasyonu tarafından verilen Master Certified Coach unvanına sahip, Executive Coaching Institute™ mezunu olan Dorothy, Coaches Training
Institute, the Newfield Network ‘ de okumuş ve Co-Active Space's Leadership Development programını tamamlamıştır. Saskatchewan Üniversitesi mezunudur .
Dorothy koçlukla ilgili birçok makale ve yayında yer almış aranan bir eğitmen ve konuşmacıdır. Koçluk camiasının aktif üyelerindendir ve Greater Toronto Area ICF’ te
yönetici pozisyonunda çalışmış, evsiz kadınlar için olan Up With Women organizasyonunda Next Level koçluk programında gönüllü olarak çalışmış , muhtelif kar amacı
gütmeyen kurumlarda liderlik ve koçluğu dünyanın her tarafında ilerletmek için çalışmaya devam eder.
SBM DERİN VE İLERİ EĞİTİM DANIŞMANLIK
Melinda Sinclair, D.Phil, Chartered Business Coach
"... Dolu dolu yaşamak, zaman ve potansiyelini boşa harcamadan, benzersizliğini ifade ederek, kainatın karmaşasına içtenlikle katılarak."
—Mihaly Csikszentmihalyi
Melinda Sinclair kurumsal koç, öğretim program yaratıcısı, eğitimci ve öğretmen bilgiye dayalı ve öğrenme odaklı çevrelerde 30 yılı aşkın bir
çalışma deneyimi var. Daha öncesinde araştırmacı ve okutman olarak dilbilimde dilin etkili iletişimde kullanılması odaklı başarılı bir kariyere
sahip . PeopleDynamics Learning Group Inc. şirketinin Dorothy Greenaway ile ortak yöneticisidir.
Koç ve eğitimci olarak Melinda danışanlarına işlerinde ve hayatlarında bütünsel zeka geliştirmelerine yardımcı olmak için engin bilgi ve deneyi–
mini getirir. Güçlü yönlerini, kendileri için gerçekten yapmak istediklerini gerçekleştirmek için kullanırken ait oldukları farklı sistemlerde anlamlı
katkılar sağlayan oldukça akıllı, çok yönlü ve başarılı kişilerle çalışmaktan keyif alır. Danışanları arasında üst düzey yöneticiler ,kıdemli müdürler,
kıdemli bilim adamları ,proje müdürleri ve serbest çalışan profesyoneller yer alır.
Özel ilgi alanları arasında teknik uzmanlar için liderlik geliştirme , gelecekte gerekecek liderlik becerileri, takım verimliliği, ve etkili konuşma yer alır . Halen işyerinde
‘konuşma zekası avantajı ‘ adında bir kitabı başka bir yazarla birlikte yazıyor.
Melinda işine öğrenmeye hayat boyu bağlılık ve başkalarının öğrenmesinde etkili bir eğitimci olmayı getirir. Entelektüel zekayı sezgi, hayal gücü ve insanlarla anlamlı bir
bağ kurmayla birleştirir. Danışanları, öğrencileri ve workshop katılımcıları kendilerini zorlayan konuları bağlama oturtmaları ve olasılıkları arttıran fırsatların çerçevesini
yeniden çizmeleri konusunda sağladığı katkı ya özellikle değer verirler.
Halen aktif olarak sürdürdüğü uluslararası koçluk çalışmalarına ek olarak Melinda aranan bir koçluk uzmanı ve liderlik öğrenme deneyimleri çalışmasının yaratıcısıdır.
Kanada‘nın önde gelen takım performansı geliştirme şirketi olan 4-D Systems’ın tercih ettiği tedarikçisidir. Melinda ICF tarafından tanınan ve bugün Kanada, ABD ve
Avrupa’da faaliyet gösteren Adler Sertifika Program’ının ilk mimarı ve yaratıcısıydı. Ayrıca bazıları dünyanın birçok yerinde kullanılan muhtelif liderlik gelişim
programlarının gelişmesine katkıda bulunmuştur. Müşterilerinin bazıları arasında Scotiabank, ScotiaMcleod, CIBC Wood Gundy, Woodbine Entertainment Group,
Canadian Tire, Ericsson, TINE (Norveç), Nestle, Dundee Precious Metals, Hamilton Health Sciences, CBC, Loblaw, NASA, ve Alcatel-Lucent yer alır.
Melinda’nın içinde yer aldığı diğer koçlukla ilgili projeler: the Graduate School Alliance for Executive Coaching (GSAEC) kurucu üyelerinden biri GSAEC’ nin Müfredat
Komitesi kurucu üyesi, mastır düzeyinde yönetici koçluğu programlarının standartlarını araştırmak ; Worldwide Association of Business, the Professional Development
Foundation ve Middlesex Üniversitesi tarafından kurulan kurumsal koçluk becerileri uzman heyeti üyesi; kurumsal koçluk eğitim programının ilk akreditasyon kurulu
üyesi ; Kurumsal Koçluğun Profesyonel Standartları Çalışma Grubu başkanı.
Melinda , Professional Development Network ‘ün Middlesex Üniversitesiyle işbirliği halinde özenli bir sürecin sonunda yarattığı Worldwide Association of Business
Coaches tarafından verilen Chartered Business Coach (ChBC™) unvanını almaya hak kazanan dünyadaki sayılı koçtan biridir. Akademik altyapısında Dilbilim’de doktora
derecesi, psikolojide yüksek lisans ve profesyonel koçlukta kapsamlı eğitim yer alır.
Farklı ve zengin bir yaşam deneyimi Melinda’nın profesyonel deneyimini tamamlar. Değişik ülkelerde yaşamış ve çalışmış, hayattaki birçok büyük değişimde başarıyla
yoluna devam etmiş , ve (çoğu zaman) üstlendiği değişik rollerde denge sağlamayı başarmıştır .
SBM DERİN VE İLERİ EĞİTİM DANIŞMANLIK
PeopleDynamics Learning Grubu Hakkında
PeopleDynamics Learning olarak amacımız herkesin yararı için kendimizdeki ve başkalarındaki insan potansiyelinin ortaya çıkmasını
desteklemek. Yaklaşımımıza yaşam ve liderliğe ilişkin bazı arzular rehberlik eder.
Dünyada pozitif güç olmayı arzu ediyoruz.
Dünya ile ilişkimizde bilinçli olmayı arzu ediyoruz.
İnsanlıkla olan bağlılığımızı derinden yaşamayı arzu ediyoruz.
Daha parlak bir gelecek için insanların etkili işbirliği yaptığı bir dünya düşünüyoruz.
İşbirliği, yaratıcılık ve bağlantının başarı için şart olduğu bir dünyada başarmak isteyen liderlerle çalışırız. Ayrıca bu avantajı edinmek isteyen
liderleri destekleyen koçlar, eğitmenler ve insan kaynakları çalışanlarıyla çalışırız.
Uzmanlık alanlarımız:
1.
2.
3.
4.
5.
Sonuç almak için iş süreci olarak konuşma
Liderlik yeteneği olarak koçluk
Liderlik koçları için koçluk eğitimi (kurum-içi ve dışarıdan)
Takım ve gruplara yüksek kaliteli işbirliği ortamları geliştirecekleri süreç ve beceriler
Optimal liderlik yapmak için zihniyet, beceri ve uygulamalarda değişime yol açan pratik ve etkili öğrenme deneyimlerinin
dizayn ve aktarımı
Hizmetlerimiz :
›
›
›
›
›
yüz yüze ve sanal programlarda ve retreats (inziva) da eğitim vermek
yönetici koçluğu
takım koçluğu
birlikte öğrenme laboratuvarları
e-öğrenme programları ve araçları.
Benzersiz yaklaşımımızı ve sunduklarımızı öğrenmek için, web sitemizi ziyaret edin:
www.peopledynamicslearning.com
SBM DERİN VE İLERİ EĞİTİM DANIŞMANLIK
Submarine Derin & İleri Hakkında
Submarine anlamına bakıldığında DENİZALTI demektir. Denizlerde derine ve ileriye gidebilen tek araçtır. Biz de koçluklarımızla ve koçvari
eğitimlerimizle bu yolculuğumuzda , aynı etki ile kişilerde var olan potansiyelin gerçek performansa dönüşmesinde yol arkadaşıyız. Kişileri
dışarıdaki konulardan kendi içlerine çekip , derinlere götürerek farkındalıklarla , özgüvenli eylemlere geçmesinde denizaltımızın rotasını
kullanıyoruz.
People Dynamics Learning Group bünyesinde Kanada’dan getirdiğimiz yeni koçluk eğitimleri ile de hem koçluk yolculuğunda daha
uzmanlaşmak isteyenler için , hem de koçvari bakış açısını iş hayatına daha çok getirmek isteyen iş profesyonelleri için bir liderlik
akademisiyiz.
Her insanın ihtiyacı olan parlak bir gelecek yaratmak için işbirliği mantığıyla ilerleyen bir dünya görüşümüz var. Yaşadığımız hayattan daha
fazla haz almak uğruna hep bir değişim arzusu ile yaşarız. Bu enerjinin anlamlandırılması, belli bir odağa yönlendirilmesi, basit, net ve kolay
hale getirilip elle tutulur sonuçlara dönüştürülmesi çoğunlukla zorlayıcı, keşif gerektiren bir süreçtir. Biz bu keşif sürecinde gerek firma içi koç
yetiştirmek isteyen oluşumlar için , gerekse profesyonel koç olma yolculuğunu tamamlamış ya da iş hayatına koçvari bakış açılı liderliği daha
fazla getirmek isteyen tüm kişiler ve firmalar için odaklayan , net , kolaylaştırıcı , derine ve ileriye ilerlemelerindeki yol arkadaşıyız.
Daha detaylı bilgi için website’miz:
www.derinveileri.com
Download

Liderlere Koçluk Yapan Profesyoneller İçin Yoğun Bir