YRD. DOÇ. DR. ALİ OĞUZ BÜYÜKKİLECİ
1. Adı Soyadı: Ali Oğuz BÜYÜKKİLECİ
2. Unvanı: Yardımcı Doçent
3. Öğrenim Durumu:
Derece
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora
Alan
Gıda Mühendisliği
Biyoteknoloji
Biyoteknoloji
Üniversite
Orta Doğu Teknik Üniversitesi
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Yıl
1997
2000
2007
4. Akademik Unvanlar:
Yrd. Doç. Dr. : 2011-
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Gıda Mühendisliği
5. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri (Tamamlanan)
5.1. Yüksek lisans tezleri
1.
2.
3.
Investigations on the effects of carbon sources and pH on the exopolygalacturonase production by Aspergillus sojae, Gülten Kuru, 2013
Utilization of winery waste for fermentative processes, Emrah Bayrak, 2013
Utilization of orange peel extract for fungal enzyme production, Berna Genç, 2013
5.2. Doktora tezleri
6. Yayınlar
6.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
1. Ucuncu C, Tari C, Demir H, Buyukkileci AO, Ozen B, Dilute-Acid Hydrolysis of
Apple,Orange,Apricot and Peach Pomaces as Potential Candidates for Bioethanol
Production, Journal of Biobased Materials and Bioenergy, 7 (x), 2013
2. Buyukkileci AO, Tari C, Fernandez-Lahore M,Enhanced production of exopolygalacturonase from agro-based products by Aspergillus sojae, Bioresources, 6 (3):
3452-3468, 2011
3. Buyukkileci AO, Hamamci H, Yucel M, Lactate and ethanol productions by Rhizopus
oryzae ATCC 9363 and activities of related pyruvate branch point enzymes, Journal of
Bioscience and Bioengineering, 102 (5): 464-466, 2006
4. Buyukkileci AO, Harsa S, Batch production of L(+) lactic acid from whey by
Lactobacillus casei (NRRL B-441), Journal of Chemical Technology and Biotechnology
79 (9): 1036-1040, SEP 2004
6.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
6.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings)
basılan bildiriler
1. Hamamci H, Büyükkileci AO, Aytekin ND, Growth characteristics
determination for in vitro and pilot-scale growth of the potential probiotic,
Enterococcus faecium to be used in fish aquaculturing, New Biotechnology, 29/
Supplement 23–26 September 2012 : 76, 2012
2. Baran E, Büyükkileci AO, Harsa Ş Screening of aroma profiles for artisanal
yogurt starter cultures New Biotechnology, 29/ Supplement 23–26 September 2012
: 23, 2012
3. Büyükkileci C, Büyükkileci AO, Hamamcı H, Contributions to modelling of
glycolytic pathway of Saccharomyces cerevisiae, New Biotechnology 29/ Ek 23–26
September 2012 :144, 2012
4. Şamlı M, Sürek E, Büyükkileci AO, Harsa Ş, Niranjan K, Extraction of
Lignocellulosic Compounds from Artichoke: Their Potential in Packaging
Applications, Proceedings of FABE 2013: International Conference on Food and
Biosystems Engineering, 2:88, 2013
5. Buyukkileci AO, Tarı C, Fernandez-Lahore HM, Genckal Demir H, Gogus N,
Optimization of Exo-Polygalacturonase Production from Orange Peel by
Aspergillus sojae, IBS 2010 – 14th International Biotechnology Symposium and
Exhibition, Rimini, İtalya, 14-18 Eylül, 2010, (Poster sunumu)
6. Buyukkileci AO, Tari C, Fernandez-Lahore HM, Demir HG, Gogus N,
Optimization of Exo-Polygalacturonase Production from Orange Peel by
Aspergillus sojae, Journal of Biotechnology, 150, (Supplement: 1): S414-S415,
NOV 2010 Conference Information: 14th International Biotechnology Symposium
and Exhibition (IBS-2008), SEP 14-18, 2010 Rimini, ITALY
7. Buyukkileci AO, Yucel M, Hamamci H, Physiology of Rhizopus oryzae under
limiting glucose concentrations, Abstract book of “Physiology of Yeast and
Filamentous Fungi 3″, 13-16 Haziran 2007, Helsinki, Finland, pp. 101, 2007
(Poster Sunumu)
8. Büyükkileci AO, Yücel M., Hamamcı H., Glikoz konsantrasyonunun Rhizopus
oryzae‘nin pirüvat ayrılma noktasına etkisi, Bildiri kitabı”VX. Ulusal Biyoteknoloji
Kongresi”, 28-31 Ekim 2007, Antalya, Türkiye, Sayfa 32-33, 2007 (Poster sunumu)
9. Buyukkileci AO, Hamamci H., Yucel M., Investigation of pyruvate branch point
of Rhizopus oryzae by comparison of in vitro enzyme activities, Abstract book of
“Physiology of Yeast and Filamentous Fungi 2″, 24-28 Mart 2004, Anglet, Fransa,
pp. 37, 2004 (Poster Sunumu)
10. Büyükkileci AO, Harsa Ş, Batch production of lactic acid from whey by using
free Lactobacillus casei NRRL B-441. Food 2000, Blacksea and Central Asian
Symposium on Food Technology,2000, 12-16 Ekim, Hacettepe University and
Middle East Technical University, METU, Ankara,Türkiye, 37, 2000. (Sözlü
sunum
6.4. Yazılan uluslararası/ulusal kitaplar veya kitaplarda bölümler
6.5. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
6.6. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler
6.7. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler
7. Projeler
Otohidroliz ve enzimatik hidroliz kullanarak fındık atıklarından prebiyotik olarak
kullanılabilecek ksilooligosakkarit üretimi
Yürütücüsü: Dr. Ali Oğuz Büyükkileci
Dönemi: 2014-2017
Destekleyen Kuruluş: : TÜBİTAK
Biyodönüşüm yolu ile benzoin’in derasemizasyonu ve L-fenilasetilkarbinol eldesi
Görevi: Araştırıcı
Yürütücüsü: Prof. Dr. Haluk Hamamcı
Dönemi: 2006-2008
Destekleyen Kuruluş: : TÜBİTAK
Low environmental impact polysaccharide based packaging solutions for fresh cut fruits
and vegetables
Görevi: Araştırıcı
Yürütücüsü: Prof.Dr. Şebnem HARSA
Dönemi: 2012-2014
Destekleyen Kuruluş: : British Council
Projenin Adı: Bioprocess Platform for the A. sojae PGzyme System (PGSYS
EXCHANGE)
Görevi: Araştırıcı
Yürütücüsü: Prof.Dr. Canan Tarı
Dönemi: /2012-2016
Destekleyen Kuruluş: : EU's Seventh Framework Programme
8. İdari Görevler
9. Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler
10. Ödüller
11. Son iki yılda verilen lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler
CHE 425
BTEC 507
FE 538
FE 514
Biochemical Engineering
Fundamentals of Biotechnology I
Bioprocess Engineering Principles
Food Biotechnology
Download

Detaylı Özgeçmiş - gıda mühendisliği