ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
HUKUK FAKÜLTESİ
2013-2014 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI ARA SINAVLARI
(MAZERET SINAVI HAKKI TANINAN ÖĞRENCİLER)
Öğrenci No
091210050
090910012
090910105
Adı Soyadı
Mehmet OMAÇ
Büşra KOĞA
Melek ÖZKAN
091109124
091210128
091310205
091109121
Ercan TÜRKER
Cihan ÇETİN
İdiris PARILTAN
Ümit ÖZCAN
091210001
091109065
Nurdan ŞEBİN
Muhammed Alper YAZICI
091210131
091310208
091109010
091210042
090910012
090910149
091210002
Selman DEMİR
Ümit BAĞCI
Bilgesu ÖNCÜ
İrfan Deniz ÇAPKIN
Büşra KOĞA
Sultan CEYLAN
Taha DURAKER
091010053
090910147
091109018
Şerife KONURALP
Merve BİLİCİ
Seda KUŞ
091210098
091010099
Aslıhan SEVİNÇ
Halil YILDIRIM
091010013
Abdülkadir ÜNAL
091109047
Kübra HEKİMOĞLU
Sınav Tarihi
07.04.2014
09.04.2014
09.04.2014
09.04.2014
11.04.2014
11.04.2014
15.04.2014
10.04.2014
11.04.2014
11.04.2014
11.04.2014
14.04.2014
11.04.2014
14.04.2014
10.04.2014
15.04.2014
14.04.2014
16.04.2014
08.04.2014
09.04.2014
10.04.2014
16.04.2014
16.04.2014
09.04.2014
10.04.2014
11.04.2014
14.04.2014
18.04.2014
16.04.2014
16.04.2014
18.04.2014
16.04.2014
16.04.2014
18.04.2014
17.04.2014
Dersin Adı
Devletler Genel Hukuku II
İş Hukuku II
Ticaret Hukuku II
İş Hukuku II
Borçlar Huk. Genel Hük. II
Borçlar Huk. Genel Hük. II
Kamu Maliyesi
Hukuk Sosyolojisi
İcra ve İflas Hukuku II
Borçlar Huk. Genel Hük. II
Borçlar Huk. Genel Hük. II
Eşya Hukuku II
Borçlar Huk. Genel Hük. II
Anayasa Hukuku II
Çevre Hukuku
İdare Hukuku II
Ceza Usul Hukuku II
Genel Kamu Hukuku II
Hukuk Tarihi II
Mesleki İngilizce II
Hukuk Sosyolojisi
Genel Kamu Hukuku II
Genel Kamu Hukuku II
Ticaret Hukuku II
Çevre Hukuku
Borçlar Huk. Genel Hük. II
Eşya Hukuku II
Türkiye Ekonomisi
Medeni Usul Hukuku II
Genel Kamu Hukuku II
Sosyal Güvenlik Hukuku
Medeni Usul Hukuku II
Genel Kamu Hukuku II
Sosyal Güvenlik Hukuku
Vergi Hukuku II
Dersi Veren Öğretim Elemanı
Prof. Dr. Mehmet GENÇ
Yrd. Doç. Dr. Ahmet SEVİMLİ
Doç. Dr. Zekeriya ARI
Yrd. Doç. Dr. Ahmet SEVİMLİ
Yrd. Doç. Dr. Ç. Mine YILMAZ
Yrd. Doç. Dr. Ç. Mine YILMAZ
Prof. Dr. Doğan ŞENYÜZ
Yrd. Doç. Dr. Serkan GÖLBAŞI
Yrd. Doç. Dr. Cengiz T. ÇELİKOĞLU
Yrd. Doç. Dr. Ç. Mine YILMAZ
Yrd. Doç. Dr. Ç. Mine YILMAZ
Yrd. Doç. Dr. Ç. Mine YILMAZ
Yrd. Doç. Dr. Ç. Mine YILMAZ
Prof. Dr. Kemal GÖZLER
Yrd. Doç. Dr. F. Didem S. GENÇAY
Yrd. Doç. Dr. F. Didem S. GENÇAY
Yrd. Doç. Dr. Timuçin KÖPRÜLÜ
Yrd. Doç. Dr. A.Emre ZEYBEKOĞLU
Yrd. Doç. Dr. Aybars PAMİR
Öğr. Gör. Bilge BUZ
Yrd. Doç. Dr. Serkan GÖLBAŞI
Yrd. Doç. Dr. A.Emre ZEYBEKOĞLU
Yrd. Doç. Dr. A.Emre ZEYBEKOĞLU
Doç. Dr. Zekeriya ARI
Yrd. Doç. Dr. F. Didem S. GENÇAY
Yrd. Doç. Dr. Ç. Mine YILMAZ
Yrd. Doç. Dr. Ç. Mine YILMAZ
Yrd. Doç. Dr. Esra GÜLER
Yrd. Doç. Dr. Cengiz T. ÇELİKOĞLU
Yrd. Doç. Dr. A.Emre ZEYBEKOĞLU
Yrd. Doç. Dr. Ahmet SEVİMLİ
Yrd. Doç. Dr. Cengiz T. ÇELİKOĞLU
Yrd. Doç. Dr. A.Emre ZEYBEKOĞLU
Yrd. Doç. Dr. Ahmet SEVİMLİ
Yrd. Doç. Dr. Gülşen GEDİK
Not: Mazeret Sınavı Tarihlerini ilgili derslerin öğretim üyeleri belirleyip, öğrenciye bildirecektir.
DEKANLIK
Download

uludağ üniversitesi hukuk fakültesi 2013