TR: PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA PROGRAMLARI BAŞVURU FORMU
EN: Piri Reis University Graduate School of Social Sciences Masters and PhD
Programs Application Form
Formu doldurduktan sonra e-posta veya posta ile bize iletebilirsiniz (After filling,
please send the form to one of the following):
E-posta(E-mail): [email protected]
Adres (Address): Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Piri Reis Üniversitesi, Postane Mahallesi
34940 Tuzla İstanbul
Kişisel Bilgiler (Personal Information):
Fotoğraf
ADAYIN ADI, SOYADI Name, Surname
Photo

BAŞVURULMASI DÜŞÜNÜLEN
PROGRAM:
Program in Consideration
İşletme-Tezsiz MBA-Yüksek Lisans
Programı (MBA)
 Deniz İşletmeciliği ve Ekonomisi Yüksek
Lisans Programı (Masters Degree in Maritime
Business Administration and Economics)
DOĞUM YERİ VE TARİHİ:
Birth place and date
UYRUĞU:
Nationality
ADRES:
Address
TELEFON:
Telephone
E-POSTA ADRESİ:
E-mail address
1
Eğitim Bilgileri (Educational Information):
LİSANS EĞİTİMİ Undergraduate Studies
MEZUN OLUNAN ÜNİVERSİTE:
Name of the University Graduated
From
FAKÜLTE ve BÖLÜM:
Faculty and Department
MEZUNİYET NOT ORTALAMASI.
GPA at Graduation
YÜKSEK LİSANS EĞİTİMİ (eğer varsa) Masters Studies (if applies)
MEZUN OLUNAN ÜNİVERSİTE:
Name of the University Graduated
From
FAKÜLTE ve BÖLÜM:
Faculty and Department
MEZUNİYET NOT ORTALAMASI:
GPA at Graduation
YABANCI DİL BİLGİSİ:
Languages and Levels
İNGİLİZCE YETERLİLİK DÜZEYİ
(ÜDS, TOEFL, KPDS, vb):
English Proficiency Score
ALES PUANI:
ALES Score*
*For non-Turkish applicants, GRE
or GMAT score
Mesleki Deneyim (Professional Experience)
İŞ DENEYİMİ:
Work Experience
STAJLAR:
Trainings
*Yazım alanını gerektiği kadar uzatabilirsiniz You can extend the writing area if necessary
2
Varsa Referanslar (References if any):
1. Adı, Soyadı
Name, Surname
Çalıştığı Yer:
Affiliation
İletişim Bilgileri:
Contact Information
2. Adı, Soyadı
Name, Surname
Çalıştığı Yer:
Affiliation
İletişim Bilgileri:
Contact Information
3. Adı, Soyadı
Name, Surname
Çalıştığı Yer:
Affiliation
İletişim Bilgileri:
Contact Information
Neden Piri Reis Üniversitesi Yüksek Lisans/Doktora Programlarıyla İlgileniyorsunuz?
(Main motivation for application)*
*Yazım alanını gerektiği kadar uzatabilirsiniz You can extend the writing area if necessary
TARİH VE İMZA Date and Signature:
3
Download

Lisansüstü ve Lisansüstü Doktora Başvuru Formu