MARMARA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ
2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM GÜZ YARIYILI
VİZE MAZERET SINAVI TAKVİMİ
TARİH
10.12.2014
Çarşamba
11.12.2014
Perşembe
12.12.2014
Cuma
09:00
İnsan
Hakları
Hukuku
3.Sınıf
Genel
Kamu
Hukuku
2.Sınıf
Seçimlik
Ders
4.Sınıf
10:00
Roma Hukuku
1.Sınıf
İcra ve İflas
Hukuku
4.Sınıf
Maliye
2.sınıf
11:00
12:00
Vergi
Hukuku
4.Sınıf
Borçlar
Genel
Hukuku
2.Sınıf
Anayasa
Hukuku
1.Sınıf
Eşya Hukuku
3.Sınıf
Ticaret
Hukuku
3.Sınıf
Hukuk
Başlangıcı
1.Sınıf
13:00
İdare
Hukuku
3.Sınıf
Ceza Genel
Hukuku
2.Sınıf
Miras
Hukuku
4.Sınıf
14:00
Medeni
Hukuk
1.sınıf
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
Kıymetli
Evrak
4.Sınıf
Türk
Hukuk
Tarihi
2.Sınıf
Medeni
Usul
Hukuku
3.Sınıf
Atatürk
İlkeleri ve
İnkılap
Tarihi
(UZEM
1.Sınıf )
Deniz
Ticaret
Hukuku
4.Sınıf
Seçimlik
Ders
2.Sınıf
Borçlar
Özel
Hukuku
3.Sınıf
Devletler
Umumi
Hukuku
2.Sınıf
Fikri ve
Sınai
Mülkiyet
Hukuku
3.Sınıf
Seçimlik
Ders
1.Sınıf
Hukuk
Ceza Usul Felsefesi ve
Hukuku
Sosyolojisi İş Hukuku
4.Sınıf
1.Sınıf
3.Sınıf
Deniz
Hukuku
2.Sınıf
Ceza Özel
Hukuku
3.Sınıf
İktisat
1.Sınıf
Devletler
Özel
Hukuku
4.Sınıf
Sosyal
Güvenlik
Hukuku
4.Sınıf
Türk Dili ve
Edebiyatı
(UZEM
1.Sınıf )
İngilizce
(UZEM
1.Sınıf )
Not: Sınavlar 9. Anfide yapılacaktır.
DEKANLIK
Download

Not: Sınavlar 9. Anfide yapılacaktır. DEKANLIK