Evrak Tarih ve Sayısı: 23/05/2014-12325
T. C.
DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Mühendislik Fakültesi Dekanlığı
Sayı :
Konu :
*BD862115211*
73586103-050.02Yaz Okulu (FYK ve FK)
ELEKTRİK/ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞINA
Fakülte Yönetim Kurulunun, 14.05.2014 tarih ve 25/212 sayılı kararı ile Fakülte
Kurulunun 14.05.2014 tarih ve 11/33 sayılı kararı yazımız ekinde gönderilmektedir.
Kararların Bölüm sitenizde ilan edilmesi hususunda;
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
e-imza
Yrd. Doç. Dr. Ümran ERÇETİN
Dekan Yardımcısı
EK :
FYK ve FK Kararları
DAĞITIM:
İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanlığı
Makine Mühendisliği Bölüm Başkanlığı
Maden Mühendisliği Bölüm Başkanlığı
Elektrik/Elektronik Mühendisliği Bölüm
Başkanlığı
Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkanlığı
Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanlığı
Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanlığı
Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölüm
Başkanlığı
Evliya Çelebi Yerleşkesi Tavşanlı Yolu 10. Km 43100 KÜTAHYA
Ayrıntılı bilgi için irtibat: H.ÖZKUL Memur
Telefon: 274 2652065
Faks: 274 2652066
E-Posta: [email protected]
Elektronik
ağ:http://www.dpu.edu.tr/akademik/fakulteler/f13/index.php
Bu belge, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununa göre Güvenli Elektronik İmza ile imzalanmıştır.
Download

TUNCAY TUNCA ARDA