17l02l20|5
T.C
MiLLi EĞiTiM BAKANLlĞl
Uşak - Ulubey İlçe
Milli Eğitim Müdiirlüğü'ne
ilçeniz de görev yapan tüm öğretmenler için 27 Temmuz-02 Ağustos tarihinde Atatürk
Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi ve Yaşam Boyu Eğitimi Destekleme
Demeği işbirliği İle Aktif Akademi Eğitim Kam
nR odrum-Tu rq|! t reis' de v apılması
planlanmaktadır. Eğİtİm süresince Drama, Mental Aritmetik, Zekd Oyunları, [Iızlı Okuma eğitimleri
verilecektir. Kurs bitiminde başarılı olan aday lara üniversite ve dernek onavlı sertifika
verilecektir. Drama Eğitimi sertifikası, 2010/49 sayı ve l9l08/20l0 tarihli ders dışı etkinlikler
yönergesine uygundur. . Zeka Oyunları Sertifikanız ile ortaokul müfredatında yer alan zeka oyunları
dersine girebilir ya da Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğiıim ve İIköğretim Kurumları Çocuk
Kulüpleri Yönergesine bağlı kalarak çocuk kulübü kurabilirsiniz. Eğitimlerimiz. daha önce Ankara,
Elazığ(2 eğitim), Iğdır(2 eğitim.1. Aydın. İzmit. Van. Antalya, Aydm/Kuşadası(3 eğitim-Yaz Kampı).
Aydın/Didim(Yaz Kampı), Uşak, Çanakkale, Gaziantep, Diyarbakır, Malatya, Kayseri, İstanbul12
eğitim), Erzurum, Samsun, Ağn, Trabzon, Şanlıwfa, Adan4 Sivas, Kırşehir illerinde başarı1,la
uygulanmıştır. Konuyu, ilçenizde görev yapan öğTetmen_lere duyurmanızı ve web sitenizde
yayımlamanızı saygı|arımız|a arz edeiz.
Not: İlgilenen adaylar her türlü detaylı bilgi için, 05321133209 - 05321323007 no'lu
telefonlardan ZEYNEP GÜrPR'e ve diğer temsilcilerimize veya aktifdrama25@email.com, adresine
mail yoluyla ulaşabilirler.
a.A-__
Doç. Dr. A. Halim ULAŞ
Yaşam Boyu Eğitimi Destekleme
Derneği Başkanı
Ek-l l1ğitim Takvİmi
Adres: Hüseyin Avni Ulaş Mahallesi,
Akademisyenler Yapı Kooperatifi, 82 Blok, Daire. 2
Palandöken / ERZURUM
TEL:0442342 5262
Web: htto:/ /\r!,ww. aktifdrama. com/
akıifakademi.orq
Download

aktif akademi yaz kampı hk 19.02.2015 09:25