Diploma İş
Akış Şeması
Notlar öğretim
elemanlarından
alındı. Sisteme
aktarıldı
Transkriptler
düzenlendi
Mezunlar tespit
edildi
Daire
Başkanı
onayı
Deftere kayıt
edildi ve onay
için ilgili birime
gönderildi
Transkriptler
sıralanarak kütük
defterine kayıt
edildi
FYK
onayı
Diploma
düzenlendi
Daire
Başkanı
onayı
Müdür/
Dekan
onayı
Rektör
onayı
Diploma soğuk
damga ve
mühürlenerek
öğrenciye verildi
Sağlık diplomaları onay
için Sağlık Bakanlığına
gönderildi
Bakanlık
onayı
Download

Diploma İş Akış Şeması