Yurtiçi ve yurtdışı görevlendirmeleri
Öğretim Elemanlarının Konferans, Sunum ve Eğitim
2547 Sayılı Kanun 39. Maddesi
Amaçlı toplantılara katılmaları
Malzeme İstekleri ve Satın Alma
Akademik, İdari Personel ve Bölümlerin Malzeme
İsteğinin Karşılanması
1. Devlet İhale Genelgesi-2,4734 Sayılı
KİK'in 22.md.(d) bendi, 3.31.12.2005
tarih ve 26040 sayılı R.G.'de
yayımlanan Yönetmelik
2
Sunulmuyor
3 AY
3 AY
5-10
Sunulmuyor
-
30 GÜN
20 İŞ GÜNÜ
5
Sunulmuyor
-
1-5 İŞ GÜNÜ İÇİNDE
3 İŞ GÜNÜ
5
Sunuluyor
İzin Formu
İlahiyat
Fakültesi
Memur, Rektör
Rektörlük Personel
Dairesi Başkanlığı
X
X
1 - Atamaya esas başvuru dilekçesi.2 Lisans ve Yüksek Lisans diploma sureti (aslı
veya onaylı) 3- Transkript sureti (aslı vaya
onaylı)4-Sağlık raporu.5-2 Adet Fotoğraf.6Varsa Hizmet Belgesi ve Jüri atama işlemleri
FYK/YYK kararı ile oluşturulmaktadır.
İlahiyat
Fakültesi
Memur, Rektör
2547 Sayılı Kanun,
Rektörlükten ilgili
2914 Sayılı Kanun ve
birimlere
657 Sayılı Kanun
Öğretim Elemanları
X
X
Dilekçe, Ön Çalışma Raporu, Davet
Mektubu
İlahiyat
Fakültesi
Akademik ve İdari
Personel
X
Taşınır İstek Belgesi veya istek yazısı
İlahiyat
Fakültesi
Rektörlük
Memur, Rektör
HİZMETİN ELEKTRONİK
OLARAK SUNULUP
SUNULMADIĞI
1 İŞ GÜNÜ
X
MEVZUATTA
BELİRTİLEN
HİZMETİN
TAMAMLANMA
SÜRESİ
KURUMUN VARSA
YAPMASI
GEREKEN DIŞ
YAZIŞMALAR
KURUMUN VARSA
YAPMASI
GEREKEN İÇ
YAZIŞMALAR
PARAF LİSTESİ
İLK BAŞVURU
MAKAMI
BAŞVURUDA
İSTENEN
BELGELER
Bölüm Sekreterliği
Personel İşleri
Bürosu
YILLIK İŞLEM
SAYISI
Öğretim Elemanı
şartlarını taşıyan herkes
2547 Sayılı Kanun, 2914 Sayılı Kanun
ve 657 Sayılı Kanun
HİZMETİN SUNUM SÜRECİNDE
HİZMETİN
ORTALAMA
TAMAMLANMA
SÜRESİ
Atama İşlemleri
Öğretim Elemanı kadrolarına yapılan başvuruların
değerlendirilmesi amacıyla Jürilerin oluşturulması.
HİZMETİ
SUNMAKLA
GÖREVLİ
KURUMLARIN/
BİRİM ADI
Mali İşler Bürosu
HİZMETTEN YARARLANANLAR
HİZMETİN DAYANAĞI
MEVZUATIN ADI VE MADDE
NUMARASI
HİZMETİN TANIMI
HİZMETİN ADI
STANDART DOSYA PLANI KODU
906000000
Fakülte Personelleri
903000000
63983341
4
Akademik ve İdari Personelin Yıllık, Hastalık ve
657 Sayılı Kanunun 102-104-105
Mazeretleri kapsamında izin işlemlerinin yapılması. Maddeleri
904020300
63983341
3
İzin İşlemleri
935010000
KURUM KODU
63983341
2
SIRA NO
1
63983341
T.C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU
Download

İlahiyat Fakültesi Kamu Hizmet Envanteri