Bizim İvrindi
Gazetesi
402
HABERLER
AYDINLIOĞLU
KORUCUYU ZİYARET ETTİ
ENGELLİLER
DERNEKLEŞTİ
Derneğin,ortopedik engelliler için yapılacak çalışmalar ile ilgili
kurum ve kişilerle işbirliği halinde olacaklarını ifade eden Tüfekçi,
"Derneğimiz ortopedik engellilerin ruhen ve bedenen kendilerine
yeterli gücü kazanabilmeleri için eğitici ve tedavi edici
çalışmalarda bulunacak. İş sahalarında çalışmalarını sağlamak
için
gerekli eğitimlerini sağlayarak üyelerimizi tüketici
pozisyonundan üretkenlikleri ile ülke kaynaklarından eşit pay
almaları sağlayacağız. Engellilerimizin hak ve taleplerinin
savunucusu aynı zamanda takipçisi olarak onlara maddi ve
manevi yardımda bulunmak derneğimizin öncelikleri
arasındadır." dedi.
Engellileri temsil eden derneğin, sivil toplum kuruluşları ile ortak
sosyal faaliyetler düzenleyeceğini söyleyen Mehmet Tüfekçi,
"Diğer sivil toplum örgütlerimizle işbirliği yaparak sosyal ve
kültürel faaliyetlerde bulunacağız. Her toplum bireyi gibi
engellilerin de her alanda yer almalarına destek vererek
insanlığa örnek olabilecek düzeyde bir kişiliğe sahip olmalarını
sağlamak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Engelli aileleri ile
birlikte faaliyetlerimizi sürdüreceğiz." dedi.Kurulan Derneğin
Yönetim Kurulunda bulunan üyeler: Mehmet TÜFEKÇİi(Başkan)
Ali KAYA-Süleyman BOZKUT-Sıtkı KESER- Hasan ÇELİKGökhan İBİŞ-İsmail KARAMAN
24.03.2014
Sayfa 3
Ak Parti Balıkesir Milletvekili Ali
Aydınlıoğlu Pazar günü Korucuya
ziyaret ederek vatandaşlarla
buluştu. Korucu Belediyesini
ziyaretinin ardından Korucu
Meydanında vatandaşlara hitap
adan Ali Aydınlıoğlu Köylülere Edip
UĞUR’un kendisinden iletmesini
istediği tüm köy yolları sıcak asfaltla
kaplanacak mesajını iletti.
Konuşmasına
Hükümetin yaptığı
icraatları anlatarak
başlayan Aydınlıoğlu
daha sonnra İlçemize
yapılan yatırımları tek
tek saydı. Ardıçtepe
Barajının İvrindilinin
hayali olduğunu söyleyen Aydınlıoğlu
İvrindi Bergama
yoluna yakında başlanacağını ifade etti.
İvrindide Sağlık Meslek Lisesi ve Çok Programlı Lise için 13 trilyon
ayrıldığını belirten Aydınlıoğlu 200 öğrenci kapasiteli bir yurt
yapılacağı müjdesini verdi. Kapalı Spor Salonu inşaatının bitmek
üzere olduğunu söyleyen Ali Aydınlıoğlu Büyükşehir olmamız
nedeniyle mahalleye dönüşen köylerimizin tüm yollarının sıcak
asfalt yapılacağını ayrıca her köye aşevi ve spor alanı
kazandıracakları sözünü verdi.
Konuşması sık sık alkışlarla kesilen Aydınlıoğlu Ak Parti hükümetini
düşürmek için dış güçlerin harekete geçtiğine dikkat çekti.
Hükümete iftira edildiğini öne süren milletvekili Aydınlıoğlu hırsızlık
suçunu kim işlediyse cezasını çekmelidir. 4 Bakan hakkında
soruşturma komisyonu kurulması için kendisinin de imza verdiğini
söyleyen Aydınlıoğlu hırsızlık yapılsaydı bu kadar hizmet gelir miydi,
bu kadar otoban ve bölünmüş yollar yapılır mıydı dedi.
TEBRİK
İlçemiz Kurtuluş Mahallesi sakinlerinden Sinan CİHAN ile Susuzyayla Köyünden Fatma YILDIZ
hafta sonu düzenlenen düğün töreninin ardından hayatlarını birleştirmişlerdir.
Gençlerimizi tebrik ediyor; mutluluklar diliyoruz.
İLAN
İVRİNDİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
Mülkiyeti Belediyemize ait olan Belediyemiz hizmet binasındaki Z6,Z7 ve Z8 nolu işyerleri 10
(on) yıllığına açık teklif usulü ile kiraya verilecektir. İhale tarihi ve muhammen bedelleri aşağıdaki
tabloda belirtilmiştir.
KİRALANACAK İŞ YERLERİ
S.NO
Bizim İVRİNDİ Gazetesi
Kuruluş
Tarihi:11Temmuz
Temmuz 2006
2006
Kuruluş
Tarihi:
İmtiyaz Sahibi : Fatma SADIÇ
SorumluYazı İşleri Müdürü:Hasan İLGÖR
Yıl:6 Sayı:402
24 Mart 2014 Pazartesi
Muhabir
: Ahmet SELÇUK
Kadir ALAGÖZ
Bayram ATAMAN
Sayfa Editörü:Mehmet YURT
Baskı Adresi:Bizim İvrindi Gazetesi Baskı tesisleri
Sakarya Mahallesi Edremit Caddesi No:5 İvrindi
Baskı operatörü:Murteza YENAL
İdare Adresi:Sakarya Mah. Edremit Cad.No:7
İvrindi
IŞ YERİ NO
Yayın Türü: Yerel Süreli yayın
Fiyatı: 50 Krş
İHALE TARİHİ GEÇİCİ
TEMİNAT
11.04.2014
267,00
1-
Z6 NOLU İŞ YERİ
8.880,00
2-
Z7 NOLU İŞ YERİ
7.080,00
11.04.2014
213,00
3-
Z8 NOLU İŞ YERİ
3.480,00
11.04.2014
105,00
1-Kanunî ikametgâh belgesi (İlçe nüfus müdürlüğünden)
2-Geçici ihale teminatı (Teminat mektubu verilmesi halinde limit içi ve süresiz olacak)
3-Kiralama ihalesine katılacak ilgililerin Belediyemize borcu bulunmayacak olup; Borcu olmadığını
ibraz edecektir.
4-İhale ile ilgili şartnameler mesai saatleri içerisinde Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünde
görülebilir.
5-İhaleye katılmak isteyenler ihale için gerekli olan belgeleri ihale günü saat 13,00 'ye kadar Mali
Hizmetler Müdürlüğüne teslim etmek zorundadır.
6-İşyerlerinin ihalesi saat 14,15 'da Z6 nolu işyerinden başlayarak talebe göre sırasıyla yapılacaktır.
7 -İdare İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
Tel - Faks:0266 456 1874
05433213573-05055948374
E-Posta:[email protected]
Web sitesi:www.ivrindigazetesi.com
MUH.BEDEL
(1 YILLIK)
Resmi İlan 621-16
Recai BAYTAR
Belediye Başkanı
Download

HABERLER - İvrindi Gazetesi