Sayı
Konu
Sayın
:
:
:
2013 / …
2013 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı
Sultanlar Karat Sitesi’nin 2013 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Sultanlar İlköğretim Okulu Toplantı Salonunda 19.01.2014 Tarihinde
saat 12:00’da aşağıdaki gündemle yapılacaktır. Toplantı 634 Sayılı KMK. 30. Maddesi esaslarına göre icra edilecek, Bağımsız bölümünü
vekalet ile temsil ettirmek isteyen Kat malikleri örneği aşağıda sunulan Noter tasdikli vekaletnameyi divan kuruluna sunacaktır.
Sitemizin geleceği için toplantıya katılmanız önem arz etmektedir. Toplantıya katılımlarınızı bekliyoruz.
Saygılarımızla,
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
19.01.2014 TARİHİNDE SAAT 12:00’DA YAPILACAK OLAN 2013 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMi
Açılış, Yoklama, İstiklal Marşı ve Saygı Duruşu,
Divan Başkanı ve Divan Heyetinin seçimi,
Toplantı tutanaklarının imzalanması için Divan Heyetine yetki verilmesi,
Gündem maddelerine ilave gündem konulup konulmamasının Divan Heyetince sorulması,
2013yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetim Kurulu Faaliyet raporunun okunması ve müzakere edilmesi,
2013yılına ait Bilanço ve Gelir Tablolarının okunması, müzakere edilmesi ve ibra edilmesi,
Yönetim Kurulunun ibrası,
Denetim Kurulunun ibrası,
Geçmiş dönem borçlarının ödenmesi ve 10.02.2014 tarihine kadar ödemeyen kat malikleri için yasal takibe başlanması
hususunun görüşülmesi,
Aidat ve yatırım paylarını ödememe konusunda ısrar eden kat maliklerinin sosyal alanlardan yararlandırılmama hususunun
görüşülmesi.
Aidat ödemeyen kat maliklerinin internet sitesinde, duyuru panolarında ve blok girişlerinde askıya çıkarılma hususunun
görüşülmesi,
Garaja yönetim planında belirtilen adet kadar aracın garaja alınması ve noter huzurunda araç yerlerinin tespitinin görüşülmesi
Yönetim tarafından yapılan harcamaların internet sitesinde yayınlanmasının devam ettirme hususunun görüşülmesi,
Su deposu yapılma hususunun görüşülmesi,
Jeneratör alımı veya kiralanma hususunun görüşülmesi,
Görülen davaların devamının sağlanması hususunun görüşülmesi,
2014 Yılı Yönetim ve Denetim Kurulunun seçimi, Yönetim Kurulundun aidat alınmama hususunun görüşülmesi,
Blok Yöneticilerinin seçimi,
2014 Yılı Tahmini bütçelerin okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması,
Dilek ve temenniler,
Kapanış,
SULTANLAR KARAT İSTANBUL
SİTESİ YÖNETİMİ
Not :19.01.2014 tarihinde yapılacak olağan genel kurul toplantısında yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde bir hafta sonra
aynı yer ve saatte (26.01.2014) 634 sayılı KMK 30 maddesi esaslarına göre toplantı icra edilecektir.
VEKALETNAME
Sultanlar Karat İstanbul Sitesindeki maliki bulunduğum taşınmaz ile ilgii 19.01.2014 Pazar Günü yapılacak olan 2013 Yılı Olağan Genel
Kurul Toplantısında beni tam yetkili olarak temsile, alınacak kararları red veya kabule, adıma oy kullanmaya
………………………………………………………………………………….adlı kişiyi vekil tayin ediyorum.
Yeter sayı sağlanamadığı taktirde iş bu vekalet 26.01.2014 tarihinde yapılacak olan ikinci toplantı içinde geçerlidir.
Gereğini arzederim.
VEKALET VEREN MALİKİN
Blok / Daire No
Adı, Soyadı
İrtibat Telefonu
Tarih
İmza
20.12.2013
:
:
:
:
:
:
20.12.2013
Download

2013 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Sayın