ÖZEL EGE LİSESİ
VI. OKUL ÖNCESİ ÇALIŞTAYI
1 MART 2014
İZMİR
Değerli Meslektaşlarımız,
Çocuklarımızın okul öncesi eğitimi; içinde dinamik süreçleri olan, öğrencilerin kendilerini
farklı yollarla ifade ettikleri, yeteneklerini ve problem çözme tekniklerini geliştirdikleri bir dönemdir.
Bu dönemde çocuklara sunacağımız bilgi ve becerilerin bu dinamik süreçlere hitap etmesi
çocuklarımızın gelişiminde etkin rol oynayacaktır. Bu düşünceyi temel alarak gerçekleştireceğimiz
VI. Okul Öncesi Çalıştayı, 1 Mart 2014 Cumartesi günü Özel Ege Lisesinde düzenlenecektir.
Bu çalıştayda “Çocuklarda Davranış ve Dikkat Problemleri, Çözüm Yolları”, “Sanat Düş
Kurmakla Başlar” konularında çalışmalar yapılacaktır.
“Çocuklarda Davranış ve Dikkat Problemleri, Çözüm Yolları” konulu çalıştay Öğretim
Görevlisi Ebru Kalyoncu, “Sanat Düş Kurmakla Başlar” konulu çalıştay Öğretim Görevlisi Erdem
Erem tarafından verilecektir.
Ege Üniversitesi Öğretim Görevlisi Ebru Kalyoncu, sınıf içi problem çözme teknikleri
hakkında bilgi verecek ve yöntemler hakkında örnekler sunacaktır. Kalyoncu, Ege Üniversitesi
Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğretim görevlisidir. Çocuk gelişimi ve özel eğitim
uzmanlık alanlarıdır.
Ege Üniversitesi Öğretim Görevlisi Erdem Erem, drama teknikleri hakkında uygulamalı
çalışmalar
yapacaktır.
Erem,
Ege
Üniversitesi
Eğitim
Fakültesi,
İlköğretim Bölümü, Sınıf Öğretmenliği Ana Bilim Dalı öğretim görevlisidir. İzmir Çağdaş Drama
Derneği’nin kuruculuğunu yapmıştır. Yaratıcı drama, iletişim, beden dili, müze eğitimi uzmanlık
alanlarıdır.
Paralel oturumlar olarak sürecek olan program çerçevesinde katılımcılar seçtikleri oturuma
katılabilecektir. Katılımcı sayısı sınırlı olduğundan, kayıt konusunda başvurularınızın en geç
21 Şubat 2014 Cuma gününe kadar yapılması gerekmektedir.
Başvurularınızı
[email protected] adresinden veya +90 232 375 14 44
numarasına faks çekerek Özge Yazıcılar’a ulaştırmanızı rica ederiz.
1 Mart 2014 Cumartesi günü altıncı çalıştayımızda bir arada bulunmak ve bilgilerimizle
birbirimize ışık tutmak için katılımlarınızı bekleriz.
PROGRAM
09.00-09.15
Kayıt
09.15-09.30
Açılış Konuşması
09.30-11.00
Oturum
11.00-11.20
Çay Arası
11.20- 12.50 Oturumun Devamı
12.50- 13.30 İkram ve Sertifika Dağıtımı
ÇALIŞMA GRUPLARI
1. Okul Öncesinde Sınıf İçi Problem Çözme
Ege Üniversitesi Öğretim Görevlisi Ebru Kalyoncu
Katılımcı Sayısı:50
2. Sanat Düş Kurmakla Başlar
Ege Üniversitesi Öğretim Görevlisi Erdem Erem
Katılımcı Sayısı:30
Özel Ege Lisesi
Adres: 119/1 Sokak No:3 35050 Bornova - İzmir / TÜRKİYE
Telefon: +90 232 375 28 28 (pbx)
Faks: +90 232 375 14 44
E-posta: [email protected]
KATILIM FORMU
TARİHİ
: 1 Mart 2014 Cumartesi
YERİ
: Özel Ege Lisesi
Katılacak Okulun Adı
Katılacak Kişi Sayısı
Okul Telefonu
Okul E-posta Adresi
Katılımcıların katılma istedikleri oturumları “istek sırasına” göre doldurmasını rica ederiz.
Oturumlarda yoğunluk olması halinde başvuru önceliğine göre yerleştirme yapılacaktır.
Katılacak Kişi Adı Soyadı
Katılmak istediği oturum
Kullanılacak
Cep Telefon
Servis
Numarası
Kayıt formunu en geç 21 Şubat 2014 tarihine kadar Özge Yazıcılar’a gönderiniz.
Faks: +90 232 375 14 44
E-mail: [email protected]
Servis Noktaları
: Konak - Sabancı Kültür Merkezi, Bostanlı İskele*
Servis Hareket Saati: 08:40
*Bostanlı İskele servisi Karşıyaka İskele’ye de uğrayacaktır.
Download

ÖZEL EGE LİSESİ VI. OKUL ÖNCESİ ÇALIŞTAYI 1 MART 2014