T.C.
GEREDE KAYMAKAMLIĞI
İlçe Müftülüğü
Sayı : 62401704/815Konu : Yardım Toplama
…/01/2015
………………………..
CAMİİ İMAM-HATİPLİĞİNE
GEREDE
İlgi : 26/01/2015 tarihli ve 62401704/815-35 sayılı Kaymakamlık Oluru.
İlgi olur gereği ; 30/01/2015 Cuma günü Cuma namazından sonra, Müftülüğümüz Hocazade Kemalettin Efendi Yatılı Kız
Kur’an Kursu, Yeni Cami Erkek Yatılı Kur’an Kursu ve Eyüp Özdemir İmam Hatip Ortaokulu Mescidi Tefrişatı
ihtiyaçları için yardım toplamanızı ve heyet huzurunda sayımını yaparak toplanan yardımı EK-1 tutanakla daireye
ulaştırmanızı rica ederim.
DAĞITIM
: Tüm Camiler
Hasan İZMİRLİ
İlçe Müftüsü
İLİ
İLÇESİ
: BOLU
: Gerede
Yardımı Toplama Tarihi : 30/01/2015
Yardım Toplanan Cami :
TOPLANAN MİKTAR RAKAMLA : ………….TL.………KRŞ. Yazıyla………………………………………………………. TL.
ÜYE
İmza
Adı-Soyadı
ÜYE
İmza
Adı-Soyadı
ÜYE
İmza
Adı-Soyadı
CAMİ GÖREVLİSİ
İmza
Adı-Soyadı
NOT : - Makbuzlu ya da kutu koymak ve sergi sermek suretiyle yapılan bütün yardım toplama
faaliyetlerinde bu tutanak tanzim edilecektir.
- Bir nüshası cami ilan panosunda ilan edilerek cami dosyasında hıfz edilerek, bir nüshası Müftülüğe verilecektir.
- Ekinde paranın bankaya yatırıldığına dair dekont veya Müftülüğe teslim edildiğine dair teslim-tesellüm belgesi bulunacaktır.
- 30/01/2015 Cuma günü Cuma namazından sonra, Müftülüğümüz Hocazade Kemalettin Efendi Yatılı Kız Kur’an
Kursu, Yeni Cami Erkek Yatılı Kur’an Kursu ihtiyaçları ve Eyüp Özdemir İmam Hatip Ortaokulu Mescidi
Tefrişatı için toplanan ………………TL. ………..KRŞ. Müftülüğümüze teslim edilmiştir.
/01/2015
Teslim Eden
Adı-Soyadı
Teslim Alan
Durali AKTAŞ
V.H.K.İ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TUTANAK
İLİ
İLÇESİ
: BOLU
: Gerede
EK-I
Yardımı Toplama Tarihi : 30/01/2015
Yardım Toplanan Cami :
TOPLANAN MİKTAR RAKAMLA : ………….TL.………KRŞ. Yazıyla………………………………………………………. TL.
ÜYE
Adı-Soyadı
ÜYE
Adı-Soyadı
ÜYE
Adı-Soyadı
CAMİ GÖREVLİSİ
Adı-Soyadı
NOT : - Makbuzlu ya da kutu koymak ve sergi sermek suretiyle yapılan bütün yardım toplama
faaliyetlerinde bu tutanak tanzim edilecektir.
- Bir nüshası cami ilan panosunda ilan edilerek cami dosyasında hıfz edilerek, bir nüshası Müftülüğe verilecektir.
- Ekinde paranın bankaya yatırıldığına dair dekont veya Müftülüğe teslim edildiğine dair teslim-tesellüm belgesi bulunacaktır.
30/01/2015 Cuma günü , Müftülüğümüz Hocazade Kemalettin Efendi Yatılı Kız Kur’an Kursu, Yeni Cami Erkek
Yatılı Kur’an Kursu Eyüp Özdemir İmam Hatip Ortaokulu Mescidi Tefrişatı ihtiyaçları için toplanan
………………TL. ………..KRŞ. Müftülüğümüze teslim edilmiştir.
/01/2015
Teslim Alan
Durali AKTAŞ
V.H.K.İ
Teslim Eden
Adı-Soyadı
Download

Hasan İZMİRLİ İlçe Müftüsü