EK-11
DUYURU
2015 YILI CAMİLER VE DİN GÖREVLİLERİ HAFTASI MÜNASEBETİYLE ERKEK
DİN GÖREVLİLERİ ARASINDA YAPILACAK EZANI GÜZEL OKUMA VE HUTBE
OKUMA YARIŞMALARI İLE İLGİLİ TAKVİM
EZANI GÜZEL OKUMA YARIŞMASI TAKVİMİ
Müracaat tarihi :
09–31 Mart 2015 tarihleri arası
İl ve ilçelerdeki yarışmaların son tarihi:
18 Mayıs 2015
İl birincilerinin belirlenmesinin son tarihi:
05 Haziran 2015
Bölge yarışmalarının yapılacağı tarih:
05 Temmuz 2015
Türkiye finalinin yapılacağı tarih :
02 Ağustos 2015
Türkiye finalinin yapılacağı yer:
Konya
Ezanı Güzel Okuma Yarışması Ödülleri:
Birinciye
5.000 ₺
İkinciye
4.000 ₺
Üçüncüye
3.000 ₺
HUTBE OKUMA YARIŞMASI TAKVİMİ
Müracaat tarihi :
İl ve ilçelerdeki yarışmaların son tarihi:
İl birincilerinin belirlenmesinin son tarihi:
Bölge yarışmalarının yapılacağı tarih:
Türkiye finalinin yapılacağı tarih :
Türkiye finalinin yapılacağı yer:
09–31 Mart 2015 tarihleri arası
25 Mayıs 2015
15 Haziran 2015
11 Temmuz 2015
09 Ağustos 2015
Ankara
Hutbe Okuma Yarışması Ödülleri:
Birinciye
5.000 ₺
İkinciye
4.000 ₺
Üçüncüye
3.000 ₺
Müracaatlar Müftülüğümüze yapılacaktır. Yarışmalara ait şartname
Müftülüğümüzce imza karşılığı tebliğ edilecektir.
ERKEK DİN GÖREVLİLERİMİZE DUYURULUR
18
Download

Yarışma ile ilgili takvim