T.C.
SĠVAS VALĠLĠĞĠ
Ġl Müftülüğü
Sayı : 33671134 – 902.03-3730
10/11/2014
Konu: Kadro İlanı
SĠVAS MÜFTÜLÜĞÜNDEN DUYURU
Aşağıda unvanı, hizmet sınıfı, kadro derecesi, kadro adedi, münhal kadronun bulunduğu yer yazılı olan VHKİ
kadrosu için yarışma sınavı ile naklen atama yapılacaktır.
SINAVA KATILMA ġARTLARI:
1.
2.



Adaylığı kaldırılmış ve halen görevli olmak:
En az İmam-Hatip Lisesi mezunu olmak,
İl dışından müracaat edenlerin görev yaptığı İl’de en az iki yıl görev yapmış olması,
İlçelerden müracaat edenlerin bulundukları görev yerinde en az altı ay görev yapmış olması,
Diyanet İşleri Başkanlığında en az iki yıl görev yapmış olması,
2. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun değişik 48/A maddesinde aranan genel ve özel şartları taşıyor
olması,
3. Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme ve Sınav Yönetmeliğinde belirtilen şartlara haiz olması,
4. Milli Eğitim Bakanlığından onaylı Bilgisayar Sertifikasına sahip olmak.
5. İsteklilerin en geç 25.11.2014 Salı günü mesai bitimine kadar müftülüğümüze başvurmaları ve imtihanın
yapılacağı 02.12.2014 Salı günü saat: 08.00’da Müftülüğümüz de hazır bulunmaları ilan olunur.
6. Postadaki vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
10/11/2014
R.ġükrü BALKAN
Ġl Müftüsü
S.No
1.
Unvanı
Hizmet
Sınıfı
MÜNHAL KADROLAR
Kadro
Kadronun Bulunduğu Yer
Adedi
VHKİ
G.İ.H
1
İlçe Müftülüğü / Altınyayla
10/KAS/2014 VHKİ
:A.TAŞCI
…/KAS/2014 Per.Ksm.Şefi
:M.KARAGÖZ
…/KAS/2014 Per.İd.ve Mali İşl.Şb.Müd. :İ.ŞAHİN
…/KAS/2014 Müftü Yardımcısı
:M.ŞAHİN
Pulur Mahallesi Ahi Emir Caddesi No:14 SİVAS 58070
Telefon: (0 346) 221 10 92 – 2247326 Faks: (0 346) 221 88 24
e-Posta: [email protected] Elektronik Ağ: www.sivas muftulugu.gov.tr.
Ayrıntılı bilgi için irtibat: A.TAŞCI VHKİ
Download

T.C. SĠVAS VALĠLĠĞĠ Ġl Müftülüğü Sayı